ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 12:40:01  
โยธาธิการและผังเมืองพะเยา เปิดศูนย์ทดสอบวัสดุ
โยธาธิการและผังเมืองพะเยา เปิดศูนย์ทดสอบวัสดุ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เปิดศูนย์ทดสอบวัสดุ พร้อมให้บริการงานทดสอบวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการรองรับงานบริการงานทดสอบระดับศูนย์ทดสอบให้กับจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง

นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เป็นศูนย์ทดสอบวัสดุ และได้ดำเนินการเปิดศูนย์ทดสอบวัสดุเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2555 ต่อมา กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสรรเครื่องมือทดสอบให้แก่ศูนย์ทดสอบวัสดุจังหวัดพะเยา โดยพร้อมให้บริการงานทดสอบวัสดุ จำนวน 29 รายการ ทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้รับทราบว่า ศูนย์ฯดังกล่าว มีเครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐานและมีการสอบเทียบเครื่องมือตามกำหนด และสามารถทดสอบงานก่อสร้างต่างๆเป็นการรองรับงานบริการงานทดสอบระดับศูนย์ทดสอบให้กับจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทแลลห้างหุ้นส่วนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา โทร.054-887074


ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 75

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738