ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 12:45:32  
ป.ป.ช. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
ป.ป.ช. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
ป.ป.ช. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) แสดงเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทรุจริต หวังสร้างเครือข่ายป้องกันปราบปรามการทุจริตที่ยั่งยืน

วันนี้ (7 ธ.ค. 61) เวลา 09:00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีการรับและส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดจากส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองข้าราชการร่วมกับภาคีทุกส่วนให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งกระตุ้นเตือนให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักใน ผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมไปถึงปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมจัด การแสดงของเครือข่ายป้องกันการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาและกลุ่มภาคประชาชน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วน จำนวนทั้งหมด 1000 คน


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / มิตรสินี นุชอำพันธ์ / กฤษณะ
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738