ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 13:18:41  
พ่อเมืองเชียงราย เดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
พ่อเมืองเชียงราย เดินหน้ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำชุด ชรบ.บูรณาการร่วมฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด และลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562)

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เน้นย้ำในการฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุด ชรบ.จำนวน 500 คน เพื่อรับมอบนโยบาย บูรณาการขับเคลื่อน การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วย พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ตรวจตราในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน อย่างเคร่งครัดตลอด 24 ชม. โดยให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งกลางวัน กลางคืน ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวม และปฏิบัติการกดดันทุกรูปแบบมุ่งต่อชุมชนชายแดนที่เป็นแหล่งนำเข้า พักยา ทั้งในพื้นที่รอบนอกและพื้นที่ตอนใน พร้อมทั้งบูรณาการแผนการลดระดับปัญหายาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า การฝึกทบทวนชุด ชรบ.ครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำตามนโยบายเร่งด่วนในส่วนของจังหวัดเชียงราย มีการกำหนดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด และลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562) ซึ่งจากการประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าหน่วยความมั่นคงในจังหวัดเชียงราย มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวอย่างเข้มข้น เน้นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วย รวมถึงใช้กลไกของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เป็นกำลังหลักในการสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังในเขตหมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738