ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 13:20:49  
กกต.ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา
กกต.ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา
กกต.ประกาศ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา มีจำนวน 3 เขตเลือกตั้ง

นายปรพล พูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม135 ตอนที่ 101 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยจังหวัดพะเยามีการแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 3 คน ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองพะเยา ,อำเภอแม่ใจ เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเชียงคำ ,อำเภอจุน และอำเอภูซาง เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอดอกคำใต้ ,อำเภอภูกามยาว,อำเภอปงและอำเภอเชียงม่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา โทร.054-887116-7 ต่อ 17 และ 18


ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 371

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738