ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 13:39:52  
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ เดินหน้าสร้างจิตสำนึกของการดื่มอย่างรับผิดชอบแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ เดินหน้าสร้างจิตสำนึกของการดื่มอย่างรับผิดชอบแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย
มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ จับมือสถาบันอุดมศึกษาป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมเดินหน้าสร้างจิตสำนึกของการดื่มอย่างรับผิดชอบแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย

วันนี้ (7 ธ.ค.61) นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ รู้เท่าทันแอลกอฮอล์ ของมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ณ ห้องดอยตุง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บายกะตะธานี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์รูปแบบต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้ร้านค้าและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เกี่ยวกับผลเสียของแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อร่างกาย และขีดจำกัดของการดื่ม ณ สถานบันเทิงต่างๆ พร้อมเตือนสตินักดื่มเมาไม่ขับ ด้วยการบริการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ก่อนกลับบ้าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การลดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ร้ายแรง จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้มีสถิติที่ลดลงอย่างยั่งยืนนั้น ต้องกระทำด้วยความรู้และเข้าใจ พร้อมระดมความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่ในการหาวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายแรงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เนื่องจากคนรุ่นใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสังคมของการดื่มอย่างรับผิดชอบ ด้วยความเข้าใจว่าแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อร่างการอย่างไร หากเลือกที่จะดื่ม หรือเมื่อไรที่ไม่ควรดื่มเลย
ทางด้าน นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การลดปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตรายได้อย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม จะต้องให้ความสำคัญกับผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งในเรื่องของการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการใช้กฎหมายกับผู้บริโภคผู้ดื่มโดยตรง เช่น การยึดใบอนุญาตสถานบันเทิงที่ให้บุคคลอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าใช้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหานักดื่มก่อนวัย และมาตรการ เมา จับ ยึดรถผู้ขับขี่ยานพาหนะ ขณะเมาสุรา เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ สามารถนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์อย่างอันตรายของผู้บริโภค และการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบ ซึ่งไม่ใช่แค่การสอนให้รู้จักดื่มแอลกอฮอล์ แต่คือการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าทันแอลกอฮอล์ เพื่อที่จะสามารถเลือกดื่มหรือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างเหมาะสม และดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สังคมอยู่ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพิษณุโลก สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการลดจำนวนการบริโภคในทางที่ผิดร้อยละ 10 ภายในปี 2558

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738