ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 14:22:22  
จังหวัดลำปางเปิดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดลำปางเปิดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ
จังหวัดลำปางเปิดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ

(7ธ.ค.61) ที่ห้องประชุมโรงแรมลำปางเวียงทอง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้มีความสามารถ สร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างกรรมการสาขาฯแต่ละจังหวัด พัฒนาองค์กรสาขาสมาคมฯ ของเราให้เป็นที่รู้จักยอมรับรับถือศรัทธาของสังคม ด้วยความสามัคคี ถูกต้อง โปร่งใสและมีคุณธรรม รวมถึงเป็นต้นแบบ และแนวทางการดำเนินงานที่ดีขององค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสาขาฯ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ 170คน เข้าร่วมในครั้งนี้
เอเชียมีประชากร 639 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ61 ล้านคน หรือเกือบ 10 เปอร์เซ็น ประเทศไทยมีประชากร 65.9 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 11 ล้านคน หรือร้อยละ 16.5 ภาคเหนือ มีผู้สูงอายุเกือบ 3 ล้านคน มากที่สุดในประเทศไทย จังหวัดลำปางมีประชากร 751,937 คน มีผู้สูงอายุ 150,000 คน หรือเกือบ ร้อยละ 23 และคาดว่าอีก10 ปี จะเป็นสังคมผู้สูงอายุสูงถึง ร้อยละ 28 จึงเป็นที่วิตกกังวลถึงปัญหาต่างๆ ที่จะต้องมีเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมไว้รองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738