ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 14:33:01  
ชาวเชียงรายรวมพลัง จะร่วมมือกันป้องกันการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
ชาวเชียงรายรวมพลัง จะร่วมมือกันป้องกันการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเยาวชน ร่วมกันแสดงพลัง การรณรงค์ขับเคลื่อน ด้วยการรักชาติ รักเชียงราย ร่วมต้านภัยร้ายการทุจริต

วันนี้ 7 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย ของจังหวัดเชียงราย โดยรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น สากลขึ้นร่วมกันขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกัน ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ซึ่งจังหวัดเชียงราย มีหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนองค์กร และเยาวชน สร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต แสดงพลังของชาวเชียงราย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันไม่ทน ไม่ยอม ไม่เฉย คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้การรณรงค์ รักชาติ รักเชียงราย ร่วมต้านภัยร้ายการทุจริต การจัดนิทรรศการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมทั้งตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตอีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738