ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 14:34:41  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2561ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริต ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้น จากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานและทุกภาคส่วนร่วมมือในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ สร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา กลุ่มภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “Zero Toterrance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตโกงชาติ ประเทศก็จะเสียหาย ถึงเวลาที่คนไทยต้องมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีทัศนคติ ค่านิยม และจิตสำนึกในทางที่ถูกต้อง พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : ชนิสา ชมศิลป์ ผอ.สวท.เชียงใหม่
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 83

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738