ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 14:57:27  
จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคมนี้
จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคมนี้
จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคมนี้ ด้านผู้ว่าฯพะเยาย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านอย่างดีที่สุด

วานนี้ (6 ธ.ค.61) ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 21 -23 ธันวาคม 2561 โดยจะมีประเภทและการแข่งขันซึ่งประกอบด้วย 1.ระดับก่อนประถมศึกษา-ระดับประถมศึกษา 18 หมวดหมู่ 184 กิจกรรม 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส 18 หมวดหมู่ 98 กิจกรรม 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย 16 หมวดหมู่ 234 กิจกรรม รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 100 โรงเรียน และ 4.ระดับการศึกษาพิเศษ 83 กิจกรรม ซึ่งจะดำเนินการในสถานที่แข่งขัน 43 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปดครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล กระจายในทุกอำเภอโดยจะมีนักเรียน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน รวมถึงผู้ปกครองและผู้ติดตามประมาณ 120,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมด้านสถานที่การแข่งขัน จัดทำป้ายสถานที่การแข่งขัน และป้ายบอกเส้นทางสู่สถานที่แข่งขัน ด้านที่พักและอาหาร ให้ถูกสุขอนามัย ด้านการคมนาคม ขนส่ง การจราจร สถานที่จอดรถ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการจำหน่ายสินค้าโอทอป ของที่ระลึกต่างๆ ตลอดจนขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมฯ ผู้ปกครอง และนักท่องเที่ยว ให้ได้รับความสะดวกสบาย และมีความสุข ตลอดเวลาที่พำนักอยู่ในจังหวัดพะเยา
สำหรับพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา จะมีขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวต้อนรับ และก่อนพิธีเปิดจะมีการบรรเลงเพลงโดยวงซิมโฟนีออร์เครสตรา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา บรรเลงต้อนรับ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738