ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 15:05:24  
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ร่วมเป็น " หนึ่งพลัง ต้านทุจริต " ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลจังหวัดลำพูน
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ร่วมเป็น " หนึ่งพลัง ต้านทุจริต "  ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลจังหวัดลำพูน
หัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน ภาคประชาชนจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยประกาศเจตนารมน์ ต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2561 ) หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาคประชาชน เยาวชนสถานศึกษา ในจังหวัดลำพูน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกันจัดขึ้น ที่ โรงภาพยนตร์ EGV สาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำพูน , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน และภาคประชาชน ร่วมงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต จากนั้นผู้ร่วมงานได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ตามแนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตพร้อมทั้ง รับชมสัญญาณการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมฯ จากส่วนกลาง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จากนั้นผู้ร่วมงานได้รับชมภาพยนตร์ “ ฉลาดเกมส์โกง ” ซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงผลเสียอันเกิดมาจากการทุจริต , ภาพยนตร์สั้น – คลิปรณรงค์คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต ชมนิทรรศการต้านโกงโดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามรับของที่ระลึก
นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำพูน กล่าวถึงผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นประจำปี 2560 ( Corruption Perceptions Index 2017 ) ประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น 2 คะแนนเป็น 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่งผลให้ลำดับเลื่อนขั้นมาอยู่ที่ 96 ใน 180 ประเทศ เป็นอันดับที่ 4 ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการ ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาและกลุ่มภาคประชาชน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเครือข่าย ต่อต้านการ ทุจริต คอร์รัปชั่น .

ข่าวโดย : นายอดิศักดิ์ จันทะวัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 301

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738