ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 15:58:43  
สวท.แม่สะเรียง ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี การก่อตั้งสถานีฯ
สวท.แม่สะเรียง ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี การก่อตั้งสถานีฯ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี การก่อตั้งสถานีฯ พร้อมมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

วันนี้ (7 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเอนก จินดาหลวง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี วันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของสถานีฯ
ในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง พร้อมด้วยเครือข่าย และตัวแทนจากหน่วยงานที่มาร่วมจัดรายการทางสถานีฯ ร่วมกิจกรรมเสวนา แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ของเครือข่าย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนรับทราบปัญหาขัดข้อง รวมทั้งความความเข้าระหว่างเครือข่าย ในการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง ในปี 2562 ต่อไป
สำหรับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 200 หมู่ 4 บ้านทุ่งพร้าว ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ ความที่ 90.5 เม็กกะเฮริตซ์ คลอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากบางส่วน เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 ซึ่งตลอด 26 ปีที่ผ่านมา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง ดำเนินงานสื่อวิทยุกระจายเสียงด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง ที่ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องต่อความต้องการท้องถิ่น ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เอนก จินดาหลวง
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738