ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 17:08:16  
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมลงพื้นที่ตรวจประเมินครู
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมลงพื้นที่ตรวจประเมินครู
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมลงพื้นที่ตรวจประเมินครูผู้ถูกเสนอชื่อสมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ

บ่ายวันนี้(7 ธค.) คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกครูผู้ถูกเสนอชื่อสมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับ จังหวัด ครั้งที่ 3 ปี 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายบุญชู จันทร์ดำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม ซึ่ง จ.แม่ฮ่องสอนมีผู้เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รวม 3 ราย คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติพบว่า ขาดคุณสมบัติ 2 ราย มีเพียง 1 รายที่มีคุณสมบัติ คือนายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านยาป่าแหน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งคณะกรรมการจะลงพื้นที่เข้าไปตรวจประเมินโรงเรียนบ้านยาป่าแหน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ก่อนจะประกาศรายชื่อ ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป
ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติมีสัญชาติไทย มีถิ่นกำเนิดที่อยู่ในประเทศไทย เป็นหรือเคยเป็นครูสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี ปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาจนถึงวันรับพระราชทานรางวัล /ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก/ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ดำเนิน ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738