ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2561 / 17:19:57  
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน สวนสนาม นักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน สวนสนาม นักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 37 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน สวนสนาม นักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561

บ่ายวันนี้ (7 ธ.ค. 61) พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน สวนสนาม นักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561 ที่ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พ.ท.อาคม มาต๊ะ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 นำครูฝึก ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหาร สถาบันต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงความมีระเบียบ วินัย ความพร้อมเพรียง ความเข้มแข็ง ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เป็นการยืนยันเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ที่จะดำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป การจัดกำลังสวนสนามในครั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 มีจำนวน 4 กองพัน ได้แก่ กองพันที่ 1 จัดจากศูนย์ฝึกค่ายเม็งรายมหาราชวันอังคาร กองพันที่ 2 จัดจากศูนย์ฝึกค่ายเม็งรายมหาราชวันจันทร์ กองพันที่ 3 จัดจากศูนย์ฝึกโรงเรียนแม่จัน และศูนย์ฝึกโรงเรียนพานพิเศษพิทยา กองพันที่ 4 จัดจากศูนย์ฝึกโรงเรียนเชียงของ และศูนย์ฝึกโรงเรียนเวียงป่าเป้า

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738