ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 14:53:56  
เด็กพิเศษที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เด็กพิเศษที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน  เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562
เด็กพิเศษที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เช้าวันนี้(11 มกราคม 62 )ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษ โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงาน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในทักษะด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ได้ร่วมเล่นเกมส์สนุกสนาน รับของขวัญของรางวัล ในงานมีการแสดงรำอวยพร โดยเด็กพิเศษ ซุ้มนิทรรศการและกิจกรรมนันทนาการตามฐานต่างๆ เช่น ฐานกีฬา ฐานวิชาการและฐานศิลปะ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลบนเวทีสลับกับตักมัจฉาพาโชค จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรประมาณ 2 แสน 7 หมื่นคน มีผู้พิการทุกประเภทประมาณ 6,000 ราย โดยอยูในการดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 237 คน ในโอกาสเดียวกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ห้องสมุด) เพื่อจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างกระบวนการคิด การสังเกตุ การแก้ปัญหา เสริมสร้างจินตนาการ สมาธิ และพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของเด็กพิเศษ และเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาการของเด็กพิเศษต่อไป

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738