ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2562 / 15:33:08  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี (สำหรับผู้ที่เรียนวิชาโปรแกรมระบบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 มกราคม 2562 ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม (ประตูเดียวกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่) หรือ เว็บไซต์ http://region7.cad.go.th ในวันและเวลาราชการ
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ทาง http://region7.cad.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0 5312 1263

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / กานติมา เชาว์ทอง
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738