ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 10:26:16  
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
หลายภาคส่วนในจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
หลายภาคส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ฝึกฝนทักษะ และเล่นเกมส์สนุกสนานชิงของรางวัลต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ ( 12 มกราคม 2562 ) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงการสร้างความบันเทิง ความสนุกสนาน ให้แก่เด็กในวันสำคัญ ให้สมกับการเป็นอนาคตของชาติที่ต้องได้รับการดูแลในทุกด้าน
กิจกรรมภายในงาน มีทั้งการแจกของขวัญ การอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี กิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวที มอบทุนการศึกษา การถามตอบชิงรางวัล การประกวดสุขภาพเด็ก การเล่นเกมแจกของรางวัล กิจกรรมทำความดีเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมแสดงพาหนะทางทหารและยุทธภัณฑ์ จากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดลำพูน , เกมสนุกๆจากบูทกิจกรรมต่างๆ , กิจกรรมวาดภาพระบายสี , กิจกรรมการสอนปั้นตุ๊กตาญี่ปุ่น , การให้บริการตัดผมฟรี พร้อมกิจกรรมการแสดง และเล่นเกมแจกของรางวัลอีกมากมาย

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 249

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738