ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 10:31:34  
หลายหน่วยงานใน จ.แม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
หลายหน่วยงานใน จ.แม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
หลายหน่วยงานใน จ.แม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เช้าวันนี้( 12 มค.)สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จ.แม่ฮ่องสอนและหลายหน่วยงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่สนามกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายบรรเทา คงมา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.แม่ฮ่องสอนเปิดงานพร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ในงานมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การแสดงของเด็กและเยาวชน การจับฉลากแจกของรางวัลมากมาย การเล่นเกมส์ หน่วยเฉพาะกรมทหารราบที่ 7 นำอาวุธยุทโธปกรณ์มาจัดแสดง สำนักงานขนส่ง จ.แม่ฮ่องสอนจัดนิทรรศการและตอบคำถามเรื่องกฎจราจร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ส่วนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็ก ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและถนนสิงหนาถบำรุง แจกของรางวัลมากมายและเล่นเกมส์กันอย่างสนุกสนาน
สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญว่า“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 119

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738