ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 12:17:40  
หลายหน่วยงาน ในจังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
หลายหน่วยงาน ในจังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ    ประจำปี 2562
หลายหน่วยงาน ในจังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ นำของขวัญของรางวัล และจัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายชนิด มอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ทางรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ สำหรับปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน (มทร.น่าน) จัดกิจกรรมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ มี กิจกรรมบนเวทีกลาง การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 7 คน การแข่งขันสตรีหาบาสเกตบอลที่อาคารเอนกประสงค์ นิทรรศการของคณะนักศึกษา การจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อน้องและเยาวชน ได้แสดงออกในทุกด้าน การจับของขวัญของรางวัล ได้ออกกำลังกายรับลมหนาว กิจกรรมตามซุ้มต่างๆ ของแต่ละคณะ แต่ละสาขา และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนคำขวัญวันเด็กประจำปี 2562 ของ ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพื่อต้องการจะสื่อสารให้เด็ก ๆ เป็นคนดีของสังคม มีความขยัน รู้จักใฝ่หาความรู้ ให้รู้ทันโลกออนไลน์ ด้วยการทำหน้าที่ของเด็ก เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า และนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญและมั่งคง ” ส่วนของพื้นที่ต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ยังมีที่โรงพยาบาลน่าน สนามบิน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เหล่ากาชาดจังหวัด อีกมากมายด้วย ส่วนสถานที่การจัดงานหลักที่จัดขึ้นภายในบริเวณเทศบาลเมืองน่าน มีหน่วยงานราชการ / ห้างร้าน สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มอบของขวัญของรางวัลเป็นจำนวนมาก เลี้ยงอาหาร ขนม ไอศกรีม ข้าวไข่เจียว ข้าวไข่พะโล้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม งานวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498 จากนั้นเป็นต้นมา ทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดต่อเนื่องกันมาจนถึงปี 2506 ต่อมา เปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติใหม่ ด้วยเหตุผลว่า เดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทย เป็นเดือนที่ยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็ก ๆ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมงาน นอกจากนี้วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ที่มีความเหมาะสมและสะดวกมากกว่า ตามที่คณะกรรมการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติเสนอมา ส่งผลให้ในปี 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว งานวันเด็กแห่งชาติจึงเริ่มจัดขึ้นใหม่อีกครั้งในปี 2508 เรื่อยมาถึงปัจจุบัน

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738