ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 14:03:17  
เริ่มแล้ว งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562
เริ่มแล้ว งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562
เริ่มแล้ว งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 วันแรกมีประชาชนชาวพะเยาและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมาก

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ซึ่งจังหวัดพะเยาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 I บริเวณข่วงวัฒนธรรม และสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีล้านนา การจัดกิจกรรมบันเทิง การออกร้าน แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และภาคเอกชนรวม ทั้งเพื่อเป็นการหารายได้ในงานสาธารณกุศลของจังหวัดพะเยา และเหล่ากาชาดจังหวัด ในการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพที่ดีขึ้นโดยบรรยากาศวันแรกของการจัดงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนชาวพะเยาและนักท่องเที่ยว ต่างเดินทางมาเข้าร่วมเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีขบวนแห่ของดีแต่ละอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา การจำหน่ายสลากกาชาด การออกบูธนิทรรศการการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การประกวดนางสาวพะเยา การประกวดรำวงย้อนยุค 2019 การแสดงกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา การร้องเพลงกิตติมศักดิ์ การเดินแบบชุดผ้าทอผ้าถิ่นจังหวัดพะเยา การเดินแฟชั่นกิติมศักดิ์จากเส้นใยเจียระไนเป็นผืนผ้าอันทรงคุณค่าสู่ภูมิปัญญาไทย ภายใต้ชื่อ “วิจิตรเลิศล้ำ ภูษาพัสตราภรณ์ อาณาจักรภูกามยาว” การประกวดสวย 3 วัย การแสดงคอนเสิร์ตเพลงสุนทราภรณ์ การเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์ และแฟชั่นหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การแสดง มินิคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันไอดอล การแสดงทูบีนัมเบอร์วันพีเทค การแสดงละครผลงานทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพะเยา การแสดง TO BE NUMBER ONE Teen dancercise การประกวดร้องเพลงท้องถิ่นท้องที่ การแสดงของชาติติพันธ์ “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่า ชุดชาติติพันธ์พะเยา
จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยว เที่ยวชมงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมและสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738