ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 14:12:53  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

วันนี้ (12 ม.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป เด็กและ เยาวชน ต่างเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที การเล่นเกม แจกของขวัญของรางวัลต่างๆ นิทรรศการของหน่วยงานภายนอก กิจกรรมหนูน้อยอ่านข่าว กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี และการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มและของขวัญของรางวัล
ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวให้โอวาทและเยี่ยมชม พร้อมมอบรางวัลให้แก่เด็ก และเยาวชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ต้องการให้เด็กมีความรู้และสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป
ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เนื่องจากวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็น วันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตและพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริงกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ นอกจากนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738