ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 14:32:32  
จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
จังหวัดน่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
หลายหน่วยงานในน่านจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

เช้าวันนี้ (12 มกราคม 2562) ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน นายสัมฤทธิ์ สาวมิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เทศบาลเมืองน่าน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตอาสาเพื่อสังคม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เห็นความสำคัญและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นให้คงไว้ รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญ ในการเลี้ยงดูเอาใจใส่บุตรหลาน การให้ความรัก การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งปวง พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ดี และเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกเหนือจากงบประมาณของเทศบาลเมืองน่านแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ธนาคาร โรงแรม บริษัท ห้างร้าน และร้านค้าต่างๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กและเยาวชน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความรู้และประสบการณ์ อาทิเช่น การฝึกทำงานประดิษฐ์ การแข่งขันตอบคำถามวิชาการ การแข่งขันเกม และกิจกรรมแสดงความสามารถบนเวที เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อีกด้วย อาทิ ฝูงบิน 466 ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ กลุ่มผู้เล่นเครื่องบินบังคับวิทยุ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมโชว์เครื่องบิน การบินโชว์เครื่องบินบังคับวิทยุ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องเล่น ให้น้อง ๆ ได้ร่วมกิจกรรม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ด้านโรงพยาบาลน่าน จัดกิจกรรมบนเวทีหน้าโรงพยาบาล เพื่อให้น้อง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมเต้นประกอบจังหวะ การตอบคำถามสุขภาพชิงรางวัล การวาดภาพระบายสี กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย กิจกรรมฟื้นคืนชีพ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
"เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 119

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738