ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2562 / 16:42:50  
รมช.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง สร้างรายได้ให้ ชุมชนในพื้นที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
รมช.อุตสาหกรรม เยี่ยมชมการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง สร้างรายได้ให้ ชุมชนในพื้นที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของบริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง สร้างรายได้ให้ ชุมชนในพื้นที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

วันนี้ ( 12 มกราคม 2562 ) ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ ของบริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด , นายเอกสิทธิ์ จันทกลาง ผู้ประกอบการบริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด ให้การต้อนรับ และนำชมการดำเนินงานกิจการของกลุ่ม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เยี่ยมชมการผลิตน้ำผึ้งดอกลำไย ซึ่งมีการเลี้ยงผึ้งภายในสวนลำไย 200 ไร่ ทำให้ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพ และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสามารถนำไปจำหน่ายผลิตเป็นของฝาก ซึ่งนอกจากจะจำหน่าย น้ำผึ้งและ ยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มช่องทางจำหน่าย เช่น สบู่น้ำผึ้ง , ชาเขียวสมุนไพรอบน้ำผึ้ง , กาแฟสำเร็จรูปผสมเกสรผึ้ง เป็นต้น
บริษัท แสงผึ้งทรัพย์ทวี จำกัด เริ่มต้นจากการเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูป ผลผลิตเกษตรตำบลน้ำดิบ ดำเนินการรับซื้อน้ำผึ้งดอกลำไยจากเกษตรกรสมาชิกกลุ่มในพื้นที่แล้วนำมาแปรรูป และบรรจุเพื่อทำการตลาด โดยกิจการได้มีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประธานวิสาหกิจชุมชน จึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี 2561 เพื่อรองรับกิจการที่เติบโตขึ้น และสามารถรองรับผลผลิตจากเกษตรกร อีกทั้งเพื่อรองรับการตลาดในระดับสากล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานสากล มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน น้ำผึ้งดอกลำไยและผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งด้วย .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร 053 511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 271

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738