ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 17:16:47  
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญมหากุศล "ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญมหากุศล "ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญมหากุศล "ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เทศบาลตำบลทางช้างเผือก ร่วมกับวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จัดกิจกรรมทำบุญมหากุศลประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในปีมหามงคล พ.ศ.2562 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ข่วงรินคำ-วัดเจ็ดยอด-วัดข่วงสิงห์ (เส้นทางสายโพธิ์) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธ กิจกรรมทำบุญมหากุศล ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคมนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่ต่อไป โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการทำบุญมหากุศลประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการทำบุญตักบาตรในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก หรือวันทรงแสดงไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์ โดยรัฐบาลและคณะสงฆ์ได้ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าในประเพณีการตัดบาตรเทโวโรหณะด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านความสามัคคี ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมงานทำบุญมหากุศลประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สามารถร่วมงานได้ที่ ถนนสายวัฒนธรรมข่วงรินคำ-วัดเจ็ดยอด-วัดข่วงสิงห์ (เส้นสายโพธิ์) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตั้งแต่บริเวณข่วงรินคำถึงหน้าวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง รวมระยะทาง 997 เมตร เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.

ข่าวโดย : ศศิวรรณ บรรพบุรุษ/ศราวุธ เจิมจันทร์
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 1332

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738