Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
24 พ.ค. 62 / 19:26:24
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาทักษะผู้ต้องขัง สร้างชีวิตใหม่หลังพ้นโทษ
24 พ.ค. 62 / 19:22:38
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนร่วมชม มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน
24 พ.ค. 62 / 19:22:14
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนร่วมชม มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน
24 พ.ค. 62 / 16:27:03
จังหวัดพะเยา เชิญชวนร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
24 พ.ค. 62 / 16:08:04
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 3.88.156.58