Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
22 ก.พ. 62 / 23:04:25
จ.ลำปาง เร่งสำรวจประเมินความเสียหาย ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ล่าสุดประกาศพื้นที่ให้เป็นเขตประสบสาธารณภัย
22 ก.พ. 62 / 21:46:59
งานรำลึก 100 ปี หมอบริกส์ผู้มีคุณูปการต่อชาวเชียงราย
22 ก.พ. 62 / 19:02:05
การอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ตามโครงการสัคคสาสมาธิแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สิ้นสุดลงแล้ว
22 ก.พ. 62 / 18:08:18
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2 ฝั่งคลอง
22 ก.พ. 62 / 17:52:42
เชียงใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายกับผู้ประกอบการ SMEs
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 3.82.52.91