Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
12 ธ.ค. 61 / 22:19:09
งานคาวบอยแลนด์ แดนรถม้า ครั้งที่ 4 ปี 2561
12 ธ.ค. 61 / 20:55:05
จ.พะเยา ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกอำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
12 ธ.ค. 61 / 20:15:22
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำยม (ระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา)
12 ธ.ค. 61 / 18:27:45
จนท.ป่าไม้บุกรวบชาวบ้านรับจ้างตัดไม้หวงห้ามในป่าสงวนแห่งชาติ เอาไปเผาถ่านขาย
12 ธ.ค. 61 / 18:07:38
คณะทำงานจัดการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานชีวิตใหม่บนผืนแผ่นดินไทย
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 52.91.185.49