Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
21 พ.ค. 61 / 09:50:01
จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อบริษัทเอกชนแอบอ้างให้เงินทุนกู้ยืม
20 พ.ค. 61 / 20:46:33
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
20 พ.ค. 61 / 20:00:44
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งมูลนิธิหนุนการสอนภาษาจีนในภาคเหนือ
20 พ.ค. 61 / 19:33:02
กิจกรรมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในจังหวัดเชียงใหม่
20 พ.ค. 61 / 18:58:07
สำนักงานพาณิชย์จ.แม่ฮ่องสอนรายงานสถานการณ์ราคาสินค้า ประจำสัปดาห์
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.80.68.137