Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
23 พ.ย. 57 / 17:32:28
จัดหางานพะเยา เตือนคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลี
23 พ.ย. 57 / 17:32:05
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา กำหนดจัดพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
23 พ.ย. 57 / 15:57:13
รอง ผวจ.ลำปาง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามงานโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
23 พ.ย. 57 / 14:31:25
จังหวัดลำปางเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถวายในหลวง
23 พ.ย. 57 / 13:05:53
ส.อ.ร.ด.เชียงราย เดินการกุศลท้าลมหนาวเพื่อสุขภาพ พร้อมรณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.90.225.35