Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
21 ส.ค. 57 / 23:52:16
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
21 ส.ค. 57 / 23:01:15
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการพบประชาชน)
21 ส.ค. 57 / 22:26:45
จังหวัดลำพูน ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยระดับจังหวัด ด้านแผ่นดินไหวและอัคคีภัย โดย มีการสมมุติ สถานการณ์ สาธารณภัยความรุนแรงระดับสอง
21 ส.ค. 57 / 22:01:21
เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ สนธิกำลัง ตรวจค้นเรือนจำ จังหวัดลำพูน พบของสิ่งของมีคม และ ไฟแช๊ค หลายรายการ แต่ไม่พบ ยาเสพติด
21 ส.ค. 57 / 17:58:05
จังหวัดเชียงใหม่เชิญผู้รับซื้อและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่นในอำเภอพร้าวหารือปัญหาเรื่องขายข้าวแล้วไม่ได้รับเงิน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.83.122.29