Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
4 มี.ค. 58 / 18:08:55
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันออกมาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
4 มี.ค. 58 / 18:08:33
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันออกมาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
4 มี.ค. 58 / 18:04:51
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้ง ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "กองทุนหมอเจ้าฟ้า" ประจำปี 2558
4 มี.ค. 58 / 17:33:38
พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เปิดช่องขยายโอกาส ทำการตลาดในเชิงรุก นำสินค้า GI ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 17 จังหวัด จัดแสดงและจำหน่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.ลำปาง
4 มี.ค. 58 / 17:23:14
ศรัทธาประชาชนนับหมื่นหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าครองพระสรีระครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี ครบรอบมรณะกาล 38 ปี
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.144.217.153