Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
22 ธ.ค. 57 / 18:46:11
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจการปรับปรุงทางหลวง บริเวณแยกดอยติ เส้นทางลำพูน – เชียงใหม่ เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
22 ธ.ค. 57 / 18:44:31
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดประชุมผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อขอความร่วมมือ ปฏิบัติ ตามกฎหมายป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
22 ธ.ค. 57 / 17:33:49
อำเภอฝางเตรียมพร้อมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2558
22 ธ.ค. 57 / 17:04:17
โครงการก่อสร้างสวนน้ำสำหรับเด็กภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
22 ธ.ค. 57 / 16:57:22
จ.ลำพูน สร้างความเข้าใจผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 เน้นย้ำพนักงานขับรถแอลกอฮอล์เป็นศูนย์
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.211.219.20