Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
26 มี.ค. 60 / 18:34:32
แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจติดตามการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ จ.ลำปาง
26 มี.ค. 60 / 17:13:57
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
26 มี.ค. 60 / 16:36:00
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ จัดเสวนาเชียงใหม่พัฒนาเมือง
26 มี.ค. 60 / 15:31:07
ผู้ว่าฯ แพร่ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพและระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 27 – 29 มีนาคม นี้
26 มี.ค. 60 / 14:25:27
จังหวัดแพร่ เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 30 มีนาคมนี้ ที่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.161.138.15