Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
27 พ.ย. 58 / 13:01:51
ป.ป.ช.เชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
27 พ.ย. 58 / 12:33:33
สาธารณสุขเชียงรายเผย พบผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี รายใหม่กว่า 600 ราย เร่งรณรงค์ 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
27 พ.ย. 58 / 12:01:32
จังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข กำจัดขยะหลังเทศกาลลอยกระทง
27 พ.ย. 58 / 11:50:08
ประชาชนชาวพะเยาและนักท่องเที่ยว ร่วมชมขบวนแห่โคมไฟ ในงานสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา ลอยกระทงหรรษาที่กว๊านพะเยา กันอย่างคึกคัก
27 พ.ย. 58 / 11:35:19
สำนักงาน ป.ป.ช. ลำพูน ขอเชิญชวนร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.163.32.230