Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
22 มี.ค. 61 / 11:02:28
ราชภัฎเชียงราย จัดทำโครงการบรรพชา อุปสมบทพุทธทายาทพุทธศาสนา ประจำปี 2561พื้นที่เชียงราย พะเยา
22 มี.ค. 61 / 10:26:08
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังใน จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
22 มี.ค. 61 / 10:22:17
พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจ e-Commerce แก่กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
22 มี.ค. 61 / 10:11:57
สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดโครงการส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่จังหวัดลำพูน
22 มี.ค. 61 / 10:00:54
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดชุมชนบ้านโป่ง อำเภอแม่สะเรียง
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.224.117.28