Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
2 เม.ย. 58 / 13:00:14
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
2 เม.ย. 58 / 12:45:53
พ่อเมืองลำพูนนำพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดสีม่วงร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เม.ย. 58 / 12:12:28
ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ
2 เม.ย. 58 / 12:01:38
กระทรวงพลังงาน ร่วมรณรงค์ให้คนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้าตามปฏิบัติการ 1 ล.5 ป.ตลอดเดือนเมษายน 2558ในการประหยัดใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน
2 เม.ย. 58 / 11:59:06
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 คำขวัญแรงงานร่วมใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.82.230.178