Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
18 ต.ค. 60 / 22:05:49
จังหวัดลำพูนเตรียมรับไฟหลวงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดลำพูน
18 ต.ค. 60 / 21:13:26
มูลนิธิสัมมนาชีพ ร่วมกับ SME Development Bank พัฒนาผู้ประกอบการแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
18 ต.ค. 60 / 21:01:38
แม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดเมิงไต นำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัด
18 ต.ค. 60 / 19:44:11
อบจ.ลำพูน เตรียมสถานที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
18 ต.ค. 60 / 17:49:52
สถานการณ์อุทกภัยในเขต อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้นมีหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.81.45.122