Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
30 ก.ค. 59 / 17:38:54
สวท.เชียงใหม่ร่วมรณรงค์ให้หญิงไทย มีสุขภาพอกที่ดี ตื่นตัวถึงพิษภัยของมะเร็งเต้านม
30 ก.ค. 59 / 17:13:21
จังหวัดแพร่เตรียมจัดเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม
30 ก.ค. 59 / 17:06:52
ขุดรากถอนโคนขบวนการยาเสพติดเครือข่าย "หมื่นจะดา" ครั้งที่ 4 ยึดทรัพย์ 400 ล้าน
30 ก.ค. 59 / 17:04:47
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ระบุนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงไม่น่าเกี่ยวการจัดระเบียบนำรถยนต์เข้าประเทศ
30 ก.ค. 59 / 17:03:18
แม่บ้านมหาดไทยเชียงใหม่ จัดงาน กาล่าปันสุข เส้นสายลายภูษา ล้านนาพัสตราภรณ์ หาทุนช่วยเด็กยากไร้
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.196.77.14