Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
3 ก.ย. 57 / 08:41:00
เครือข่ายสมัชชา สุขภาพจังหวัดลำพูน ขอเชิญ ประชาชน ร่วมงาน สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1
2 ก.ย. 57 / 18:45:04
เชียงใหม่เตรียมจัดงานเสวนาความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ TEDx ChiangMai ปลายเดือนนี้
2 ก.ย. 57 / 18:44:28
ฝนตกหนักระดับน้ำหลายแห่งเพิ่มรวดเร็วเตือนรับมือสถานการณ์น้ำ
2 ก.ย. 57 / 18:43:51
ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนายื่นหนังสือบริษัททัวร์งดจ้างไกด์ต่างด้าว
2 ก.ย. 57 / 18:01:37
ผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช.ประจำจังหวัดลำพูน มีผู้สนใจสมัคร รวม 42 คน
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.82.66.236