Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
30 มิ.ย. 59 / 09:55:05
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ แจ้งผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
30 มิ.ย. 59 / 09:05:48
วันสุดท้าย ของการลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะออกเสียงประชาตินอกเขตจังหวัด ทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต
30 มิ.ย. 59 / 08:46:57
ประชาชนชาวน่าน แสดงความคิดเห็นการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ยังเกิดความสับสนและไม่เข้าใจ ด้านข้อมูลข่าวสารการออกเสียงประชามติ
30 มิ.ย. 59 / 08:44:23
เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อน เข้าสู่ปีที่ 3 ตามโครงการ "งดเหล้าครบพรรษา ศรัทธาถึงสิ้นปี"
29 มิ.ย. 59 / 22:46:12
จังหวัดลำพูน จัดอบรมโครงการจังหวัดลำพูนสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.92.136.130