Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
5 พ.ค. 59 / 17:25:46
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
5 พ.ค. 59 / 17:25:01
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
5 พ.ค. 59 / 17:13:09
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ ส่ง "มาดี" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม
5 พ.ค. 59 / 16:40:02
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล
5 พ.ค. 59 / 15:59:00
ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2559
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.87.24.251