Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
3 ส.ค. 58 / 18:57:36
จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือเปิดศูนย์ค้าปลีก - ส่ง และกระจายสินค้านานาชาติ ไทย – จีน
3 ส.ค. 58 / 18:04:53
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเตรียมจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน ครบ 110 ปี
3 ส.ค. 58 / 17:08:45
ชาวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธี ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
3 ส.ค. 58 / 16:59:24
รองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่
3 ส.ค. 58 / 16:59:17
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมแบบกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี 2558
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.226.67.166