Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
27 ก.ย. 59 / 02:23:55
ศอ.ปส. จ.ลำปาง จัดฝึกอบรม จนท.ผู้ปฏิบัติงาน เสริมประสิทธิภาพบุคลากร เตรียมความพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด
27 ก.ย. 59 / 02:17:21
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดการประชุมแถลงผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา
26 ก.ย. 59 / 22:15:31
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานในแผนแม่บท
26 ก.ย. 59 / 19:38:39
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งชี้แจงให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
26 ก.ย. 59 / 18:06:14
จ.ลำพูน ประกอบพิธีเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.91.156.176