Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
30 ส.ค. 59 / 22:00:02
PEA เสนอ 3 โปรเจคใหญ่ รองรับการความต้องการใช้ไฟและการขยายตัวของเมืองใหญ่
30 ส.ค. 59 / 21:58:59
จังหวัดเชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "Chiang Mai Say No To Foam"
30 ส.ค. 59 / 21:58:00
เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงใหม่
30 ส.ค. 59 / 21:56:46
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ทุกอำเภอเฝ้าระวัง ไวรัสซิกา หรือ ไข้ซิกา ตามมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
30 ส.ค. 59 / 18:49:58
เกิดเหตุฝนตกหนัก น้ำป่าหลาก จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้สะพานคอนกรีตทรุด
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.80.224.93