Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
30 เม.ย. 60 / 23:25:47
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน วางพวงมาลาพระราชทาน
30 เม.ย. 60 / 21:45:19
จังหวัดลำพูนส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไตยองและไตยวน
30 เม.ย. 60 / 17:25:09
การแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ ปัญหาไฟป่า ผ่าน Application
30 เม.ย. 60 / 16:30:59
งานสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตยองและไตยวน
30 เม.ย. 60 / 16:13:30
จังหวัดแพร่เชิญชวนประกอบกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.166.238.61