Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
4 ก.ค. 58 / 23:26:49
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทำงานเป็นปีที่ 2 การสำรวจวิจัย เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวจากเชียงรายสู่ 3 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS
4 ก.ค. 58 / 23:24:57
จังหวัดเชียงรายพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ 3 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4 ก.ค. 58 / 21:29:54
คณะ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วม ทำบุญ ในงานประเพณี สรงน้ำพระแก้วขาว พระธาตุพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ และใส่ขันดอก พระนางจามเทวี ที่ วัดป่าตึงงาม ต.ป่าสัก อ. เมือง จ.ลำพูน
4 ก.ค. 58 / 19:58:57
จัดกอล์ฟการกุศลหารายได้ช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบภัยแผ่นดินไหว
4 ก.ค. 58 / 19:42:43
อำเภอเชียงแสนจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ๔ ภาค คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.224.57.95