Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
16 ธ.ค. 60 / 20:50:32
รมต.คมนาคม ลงพื้นสำรวจปัญหาการจราจรติดขัดของจังหวัดเชียงใหม่
16 ธ.ค. 60 / 20:41:50
จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดพิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง และอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบ รมนาถบพิตร พร้อมยอดพระนพปฏลสุวรรณฉัตร
16 ธ.ค. 60 / 20:18:50
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
16 ธ.ค. 60 / 18:05:35
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาที่จังหวัดเชียงใหม่
16 ธ.ค. 60 / 17:43:06
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปผลการดำเนินงานการร้องเรียน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.90.159.192