Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
2 ส.ค. 57 / 13:22:18
จัดสัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติครอบคลุมทั้งระบบ ที่จังหวัดแพร่
2 ส.ค. 57 / 13:19:26
จังหวัดแพร่ เปิดโครงการ "รวมพลังยุวชน สร้างสุขสู่สังคมไทย"
2 ส.ค. 57 / 13:13:21
ประชาชนชาวลำปาง ทำกิจกรรม "ดำนาเฉลิมพระเกียรติฯ" เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์
2 ส.ค. 57 / 12:23:24
จังหวัดเชียงราย ติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
1 ส.ค. 57 / 23:29:43
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "เดินหน้าประเทศไทย คืนความสุขให้คนในชาติ" ครั้งที่ 3
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.204.115.106