Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
25 พ.ย. 57 / 17:20:43
แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี วิสัยทัศน์ ที่ จ.ลำพูน ต้องเร่งขับเคลื่อน
25 พ.ย. 57 / 16:34:10
การมอบรางวัล โครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCECERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2014
25 พ.ย. 57 / 16:30:24
จังหวัดน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท
25 พ.ย. 57 / 16:25:21
SIPA จัดฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่นพระมหาชนก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25 พ.ย. 57 / 16:20:39
ททท. จัดโครงการ "Chiang Mai & North Travel Mart 2014"
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.211.68.132