Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
26 มิ.ย. 60 / 12:30:46
เชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
26 มิ.ย. 60 / 12:02:42
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
26 มิ.ย. 60 / 11:54:19
จังหวัดน่าน เปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ" ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
26 มิ.ย. 60 / 11:40:17
ชาวลำพูนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี รวม 657 คน
26 มิ.ย. 60 / 11:37:03
จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหา ยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสติดโลก
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.225.28.32