Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
20 ก.พ. 60 / 18:10:41
จังหวัดเชียงใหม่ จัดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษของไฟป่า
20 ก.พ. 60 / 17:34:26
เชียงใหม่ รณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
20 ก.พ. 60 / 17:32:36
โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
20 ก.พ. 60 / 17:09:14
คณะจากประเทศเกาหลี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
20 ก.พ. 60 / 16:48:02
กสจ. ลงพื้นที่ จ.ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่เหล่ามวลสมาชิกในเขตจังหวัดภาคเหนือ
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.146.184.210