Go to :  region3.prd.go.th
Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th Go to :  region3.prd.go.th
RSS Feed : ข่าวล้านนา RSS Feed
Print Out 0 2543 / ::                พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ -->  
 
  ข่าวโดย :
  หน่วยงาน :
  Bookmark this : LeftHit.com
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/ct/news/
Editor Login
name :
PWD :
Share

Follow ChiangMaiMedia on Twitter
ข่าวรอบเมืองเหนือ
11 ก.พ. 59 / 09:18:28
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเดินแบบ แฟชั่นโชว์กุศล สีสันแห่งแพรพรรณ เมืองสามหมอก ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2559
10 ก.พ. 59 / 22:32:38
พะเยา เดินหน้าขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัด ผลักดันนโยบายสาธารณะ 7 วาระคนพะเยา
10 ก.พ. 59 / 17:43:18
งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
10 ก.พ. 59 / 17:41:10
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 62 ปี
10 ก.พ. 59 / 17:27:43
เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย เดินทางขอเข้าพบและเยี่ยมเยือนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อข่าวรอบเมืองเหนือ

ท่านชอบเว็บไซต์นี้หรือไม่ ?
ในหลวงของเรา , Thai's King
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
การจัดการความรู้ สปข.3
Chiang Mai Information
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738
Your IP : 54.144.114.177