### เข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ " << ดูรายละเอียดที่นี่>> ###      ### วันที่ 9 มิถุนายน 2549     ฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ###       ### ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ติดธงและตราสัญญาลักษณ์ประดับอาคารสถานที่ เพื่อในหลวงของเรา ร่วมลงนามถวายพระพร << คลิ๊กที่นี่ >> ###

พระราชดำรัส
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
และพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ


วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับไม่เป็นทางการ)

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
          พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)

วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
          พระราชดำรัส พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๔๘

วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
          พระราชทานแก่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร (ฉบับไม่เป็นทางการ)

วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)

วันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
          พระราชดำรัส พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๔๗

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
          พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)

วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
          พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)

วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
          พระราชดำรัส พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๔๖

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
          พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)


ที่มา : เครือข่ายกาญจนาภิเษก   http://www.kanchanapisek.or.th

จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738