สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000608596
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1114 (จาก 55683 ข่าว)
19 กรกฎาคม 2561
     ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 2 พายุ "เซินติญ" แม่ฮ่องสอน ระวัง ! 19 -20 ก.ค.นี้ สวศ.แม่ฮ่องสอน
18 กรกฎาคม 2561
     ผู้ว่าฯพะเยาเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพ จ.ส.อ.ชัชชนนท์ ส.ปชส.พะเยา
     อบต.เวียง ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ครม.รับหลักการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม ส.ปชส.เชียงใหม่
     ทีมฟุตบอลหมูป่า Academy ปลอดภัยและ แข็งแรงพร้อมกลับบ้านได้ล่าสุด ออกรายการเดินหน้าประเทศไทย ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก ขอบคุณทุกฝ่ายทุกคนที่ให้การช่วยเหลือและพร้อมจะเป็นคนดีของสังคม สวท.เชียงราย
     ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่ออีก 1 ปี จะช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศให้ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย สวท.แม่ฮ่องสอน
     บรรยากาศการลงทะเบียนจิตอาสาทั่วไป ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่แจ้งเตือนประชาชน เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินติญ สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่เตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สวท.แพร่
     เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือ ..// สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยในการทำงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของสังคมสูงวัย ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส.ปชส.พะเยา
     ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ – ลำพูน ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุภาพ " PR RUN 2018 " ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพื่อส่งเสริมการจัดทำฟาร์มที่ทันสมัย Smart Farming และเกษตรกร รุ่นใหม่ Smart farmer ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าฯพะเยาเปิด ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพะเยาประจำปี 2561 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยกพลขึ้นเหนือจัด Mini Exhibition ผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือ สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ เขตพื้นที่ อำเภอเวียงหนองล่อง ส.ปชส.ลำพูน
     จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าวันที่สอง ส.ปชส.เชียงใหม่
     เกิดเหตุเพลิงไหม้ หอพักนักเรียนคริสเตียนเปาโลฝาง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 สวท.เชียงใหม่
     สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับ 3 สมาชิกใหม่ สวท.เชียงใหม่
     ประกันสังคมจังหวัดลำปาง แจ้งปรับปรุง สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สวท.ลำปาง
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" ส.ปชส.เชียงใหม่
     นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ รับมือพายุโซนร้อน เซินติญ สวท.น่าน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลพะเยา สวท.พะเยา
     มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯและจังหวัดเชียงราย จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่ 23 อย่างยิ่งใหญ่ ส.ปชส.เชียงราย
     หน่วยงาน 3 สถาบัน ส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่ เตรียมประกาศพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ในปี พ.ศ. 2565 สวท.แม่ฮ่องสอน
     หน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือราษฏรที่ถูกโคลนทับถมบ้านเรือน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าฯ พะเยามอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการ ยกระดับด่านถาวร พัฒนาแหล่งน้ำ ท่องเที่ยว โดยใช้ความสามัคคีเป็นหลัก ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครรินทรา บรมราชชนนี สวท.เชียงราย
     ฉก.ร.17 นำกำลังช่วยราษฎรผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ส.ปชส.เชียงใหม่
     มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดงานกรองผกาบูชาพระคุณน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระศรีนครรินทรา บรมราชชนนี สวท.เชียงราย
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูนบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ย้ำทุกภาคส่วนให้ทำงานด้วยความสามัคคีกัน สวท.พะเยา
     รูปปั้นต้นแบบอนุสาวรีย์นาวาตรีสมาน กุนัน วีรบุรุษถ้ำหลวง เสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะที่ตัวจริงจะใช้โลหะสัมฤทธิ์ อยู่ได้กว่าร้อยปี บริษัท เอเชีย ไฟน์ อาร์ต รับเป็นเจ้าภาพ สวท.เชียงราย
     ศาลาอนุสรณ์สถานหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จะเป็นศิลปะที่งดงามทำด้วยไม้ เริ่มวางฐานราก 1 สิงหาคม 2561 นี้ สวท.เชียงราย
     ภาพวาดเหตุการณ์การช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่าอคาเดมี ผลงานศิลปินชาวเชียงรายกว่า 300 ชีวิต คืบหน้าแล้วร้อยละ 99 สวท.เชียงราย
     มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบรถยนต์เพื่อการศึกษา ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จ.ลำปาง ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ระยะที่ 2 สวท.ลำปาง
     จ.น่าน ประชุมสภากาแฟ สร้างสัมพันธ์ทุกส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมแลกเปลี่ยนนโยบายบริหารงานตามยุทธศาสตร์จังหวัด ตามวิสัยทัศน์จังหวยัดน่าน สวท.น่าน
     สำนักงานปศุสัตว์ จ.ลำปาง จัดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สวท.ลำปาง
     รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้ รพ. พะเยาเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 19.45น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ชั้น4 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา สามารถดับเพลิงได้ในเวลา 35 นาที ตึกที่เกิดอุบัติเหตุเพล ส.ปชส.พะเยา
     สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่เตรียมจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีหัวใจเกษตร ก้าวสู่ยุค 4.0 ส.ปชส.แพร่
     กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือน ฉบับที่ 3 เรื่อง "พายุ เซินติญ" ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรม พระยาไชยบูรณ์ ประจำปี 2561 ส.ปชส.แพร่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1114 (จาก 55683 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph