สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000568021
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 317 (จาก 15840 ข่าว)
28 กรกฎาคม 2558
     พสกนิกรชาวจังหวัดพะเยา ประกอบพิธีถวายราชสัการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ส.ปชส.พะเยา
     บุคลากร อบจ.ลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหละปูน ทำความสะอาดลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สวท.ลำพูน
     พสกนิกรชาวลำพูน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส.ปชส.ลำพูน
     จ.ลำพูน 1 ในตัวแทน 4 จังหวัดทั่วประเทศจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ สวท.ลำพูน
     จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ส.ปชส.ลำปาง
     คืบหน้าสถานการณ์ น้ำท่วมเส้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่เงา สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส.ปชส.เชียงใหม่
     อบรมนักสื่อสารวัยใส เพื่อป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์และสารเสพติด สวท.เชียงใหม่
     ประชุมความร่วมมือไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 บรรลุข้อตกลงทุกด้าน สวท.เชียงใหม่
     น่านทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส.ปชส.น่าน
     เทศบาลเมืองน่านลงนามสัญญาจ้างระยะที่ 2 งบ 40ล้านบาท นำสายไฟฟ้าลงดินปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนสุมนเทวราช ส.ปชส.น่าน
     เกษตรกรชาวจังหวัดลำพูน และ จังหวัดใกล้เคียง รับบริการ ในคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อย่างเนืองแน่น ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดน่าน ประกอบพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สวท.น่าน
     ขอเชิญชวนชาวจังหวัดลำพูน จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม ชาวลำพูนร่วมใจ คืนน้ำใสให้แม่กวง ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     วัดป่าถ้ำวัว อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรม ถือศีล ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฏาคม 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
     ชาวแม่ฮ่องสอนแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฏาคม 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจุดเริ่มต้น กิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ สวท.เชียงใหม่
     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลโครงการวิจัยความเสี่ยงจากสารเคมีกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ที่จังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย
     ผู้ว่าฯลำพูน นำพสกนิกรทุกหมูเหล่า ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 64 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดเชียงใหม่จัดทำเสื้อยืดสีฟ้าสำหรับกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" เพิ่มเติม เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับครบทุกคน ส.ปชส.เชียงใหม่
     มณฑลทหารบกที่32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อุทกภัย และการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ให้กับกำลังพล ก่อนเตรียมการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย สวท.ลำปาง
     ผลผลิตลำไยลำพูนปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคารับซื้อทั้งลำไยสดช่อและสดร่วงสูงกว่าปีที่ผ่านมา ส.ปชส.ลำพูน
     พะเยาจัดกิจกรรม เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 25 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558 ส.ปชส.พะเยา
     ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง เตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วง 3 วันนี้ สวท.ลำปาง
     จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดเชียงราย จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่อในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ส.ปชส.เชียงราย
      5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ. ลำพูน ร่วมกัน กำจัด ผักตบชวาและวัชพืช ในลำน้ำกวง เพื่อคืนน้ำใสให้แม่กวง ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดสงขลาจัด ROAD SHOW ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     รถบรรทุกหมูจากจังหวัดน่านผ่านแพร่ไปเชียงรายประสบอุบัติเหตุตกเหวเส้นทางสายอำเภอสอง-อำเภองาว ส.ปชส.แพร่
     รมว.ต่างประเทศแสดงความยินดี ที่หลินปิงคลอดแพนด้าแฝด สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดน่าน เปิดกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้สวยงาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สวท.น่าน
     จังหวัดน่าน มอบโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด ส.ปชส.น่าน
     จังหวัดน่าน ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สวท.น่าน
     กฟภ.จังหวัดแพร่ ดำเนินการออกรณรงค์โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2558 สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สวท.แพร่
     ผู้ว่าฯ พะเยา นำข้าราชการและประชาชนชาวพะเยา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดลำปางรวมพลังซ้อมใหญ่ Bike for Mom 2 สิงหาคมนี้ ส.ปชส.ลำปาง
     จ.ลำปาง ทำพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถา ลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดน่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนม์มายุครบรอบ 63 พรรษา สวท.น่าน
     พสกนิกรชาวแพร่ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส.ปชส.แพร่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนจังหวัดพะเยา ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 สวท.พะเยา
     MOU ไทย เมียนมา การเดินทาง ทางอากาศ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 14 วัน สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส.ปชส.เชียงใหม่
     กรณีสหรัฐอเมริกาจัดอันดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทยอยู่ในระดับ Tier 3 ไม่สะท้อนความพยายามในการทำงานของไทย สวท.เชียงใหม่
     ปกครอง - ตำรวจ - ม.พะเยา แจงผู้ประกอบการ สถานบันเทิง จัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา พร้อมทำ MOU จัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา 1,000 เมตร ตามนโยบายรัฐบาล... ส.ปชส.พะเยา
     เกิดเหตุโจรขโมยหัวรถไถนาที่ชาวบ้านนำไปสูบน้ำบริเวณทุ่งนาในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา ระบาดคืนเดียวขโมยไป 2 เครื่อง คาดใช้ล้อเข็นนำมาขน สวท.พะเยา
     พสกนิกรชาวจังหวัดพะเยา ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ส.ปชส.พะเยา
     เชียงใหม่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมฯ สวท.เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 317 (จาก 15840 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph