สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000589696
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 549 (จาก 27438 ข่าว)
30 มิถุนายน 2559
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Lanna Expo 2016 ยกระดับผู้ประกอบการ ส่งเสริมสินค้าและบริการสู่สากล สวท.เชียงใหม่
     ฮาลาล โปรดักส์แฟร์ 2016 จัดกิจกรรม Business matching สวท.เชียงใหม่
     พิธีมอบเกียรติบัตรภูมิปัญญาที่ร่วมจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ส.ปชส.เชียงใหม่
     พิธิเปิดงาน Lanna Expo 2016 ส.ปชส.เชียงใหม่
     กรอ.จังหวัดพะเยาประชุมติดตามการวางผังพื้นที่ชุมชนชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนและอาเซียน ส.ปชส.พะเยา
     จ.ลำพูน มุ่ง ส่งเสริมความเป็นอยู่ ของประชาชน ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ มีความสุข ส.ปชส.ลำพูน
     รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในโครงการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ส.ปชส.เชียงใหม่
     กกต.ลำปาง เร่งสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ ผุดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เต็มที่ ส.ปชส.ลำปาง
     นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จัดประชุม War room เร่งควบคุมสถานการณ์ไข้เลือดออก ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สวท.แม่ฮ่องสอน
     การค้าภายใน จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดตลาดต้องชม "ตลาดชุมชนบ้านโป่ง" หน้าโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง 6 กรกฏาคมนี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมในการประกวดจังหวัด To be number one ระดับประเทศ ในวันที่ 14-15 กรกฎาคมนี้ ที่ อิมแพค เมืองทองธานี สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือประชาชน กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก แล้วกว่า 254 ราย สวท.แม่ฮ่องสอน
     จ.น่าน ฝนตกหนัก ส่งผลน้ำจากลำห้วย 3 สาย ล้นทะลักเข้าท่วมโรงเรียนน้ำปั้ว เสียหาย iระดับน้ำสูง 60 เซนฯ สวท.น่าน
     ส.ท.ท.ขอความร่วมมือสถานีวิทยุ และวิทยุชุมชน จ.พะเยา ประชาสัมพันธ์ การยุติการออกอากาศ ระบบอนาล๊อก ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตั้งแต่ 12 กรกฎาคมนี้ ส.ปชส.พะเยา
     เทศบาลตั้ง War room ป้องกันโรคไข้เลือดออก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เตือนประชาชนระวังไข้เลือดออกระบาด หลังมีสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดพบผู้ป่วย 219 ราย สวท.เชียงราย
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย แจ้งผู้ประสงค์จะออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนอกเขตจังหวัด ที่จะลงทะเบียนทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต สิ้นสุดการลงทะเบียนถึงวันที่ 30 มิถุนายน นี้ สวท.เชียงราย
     ธ.ก.ส. ลำปาง สนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนา ผู้ปลูกข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสการแข่งขัน สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน มุ่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ร่างรัฐธรรมนูญ และเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติให้มากที่สุด มุ่งสู่แชมป์สมัยที่ 12 ส.ปชส.ลำพูน
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง สวท.ลำปาง
     คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้านบานสะพรั่ง ประจำจังหวัดลำปาง เตรียมจัดกิจกรรม Big day 4 สิงหาคมนี้ สวท.ลำปาง
     บรรยายพิเศษเรื่อง "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ความรู้รักสามัคคี และแนวนโยบายประชารัฐ" ส.ปชส.เชียงใหม่
     งานประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 The 9 th Chiangmai International Health Conference 2016 ส.ปชส.เชียงใหม่
     คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุม ครั้งที่ 31 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     กกต.พะเยา นำผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เข้ารับการอบรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) สวท.พะเยา
     จังหวัดลำปางส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน นำข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนและใช้ประโยชน์ จากข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ประจำปี 2559 ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดน่าน เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรปราดเปรื่อง สวท.น่าน
      จ.พะเยา สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ปกครอง ปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมจับกุมผู้ต้องหา ยาบ้ากว่า 3 แสนเม็ด และของกลางอื่นๆเพียบ... ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อม การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงหน้าฝน เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ส.ปชส.ลำพูน
     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ แจ้งผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สวท.แพร่
     วันสุดท้าย ของการลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะออกเสียงประชาตินอกเขตจังหวัด ทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ประชาชนชาวน่าน แสดงความคิดเห็นการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ยังเกิดความสับสนและไม่เข้าใจ ด้านข้อมูลข่าวสารการออกเสียงประชามติ สวท.น่าน
     เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดน่าน ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อน เข้าสู่ปีที่ 3 ตามโครงการ "งดเหล้าครบพรรษา ศรัทธาถึงสิ้นปี" สวท.น่าน
29 มิถุนายน 2559
     จังหวัดลำพูน จัดอบรมโครงการจังหวัดลำพูนสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     ข่าวขนส่งพะเยาตรวจรถรับส่งนักเรียนหลังพบผิดระเบียบจำนวนมาก สวท.พะเยา
     อบจ.แม่ฮ่องสอน มอบทรายอะเบท สเปรย์พ่นยุงชนิดกระป๋อง และยาทากันยุงสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     กรมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนบน สวท.เชียงใหม่
     จัดหางานจังหวัดแพร่แจ้งเตือนนายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวจดทะเบียน สวท.แพร่
     คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เตรียมผลิตครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวท.เชียงใหม่
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมนำระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ มาใช้ที่แม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า สวท.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ใน 7 อำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     เชียงใหม่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจการออกเสียงประชามติ สวท.เชียงใหม่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดและนโยบายรัฐบาล ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกันทุกวัดในจังหวัดเชียงราย จำนวน 1,023 วัด สวท.เชียงราย
     บุคลากร , ผู้บริหารสถานศึกษา ใน จ.ลำพูน ร่วมเป็น เครือข่ายประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 เพื่อ ให้ จ.ลำพูน รักษาสถิติ เป็นจังหวัด ที่มี ผู้มาใช้สิทธิ ในระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด ส.ปชส.ลำพูน
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ สวท.แม่ฮ่องสอน
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เร่งค้นหาคัดกรองเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัยจำนวน 4 พันคนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สวท.เชียงราย
     จังหวัดลำปางจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษา และ ออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ชุมชนหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ครั้งที่ 3 สวท.ลำปาง
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 549 (จาก 27438 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph