สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000559979
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 256 (จาก 12751 ข่าว)
27 เมษายน 2558
     จ.ลำปางชวนร่วมเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2558 ส.ปชส.ลำปาง
     กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน เทศบาลไม่ให้จำหน่ายสินค้า หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ซึ่งกำลังจัดงานประเพณีสรงน้ำ พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแพร่ เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย สวท.แพร่
     ชาวบ้านขับไล่เจ้าอาวาสวัดหนองบัว อำเภอแม่แตง แอบอยู่กินกับสีกาในกุฏิวัดนานนับเดือน สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้สาธารณภัย สวท.แพร่
     ชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบที่สุสานหายยา 19 ถุง ไม่ใช่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     ม.พัน 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จังหวัดแพร่ จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ สวท.แพร่
     รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบนำชิ้นส่วนมนุษย์ขายเพื่อทำเครื่องรางของขลัง สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเทศเนปาล ส.ปชส.เชียงใหม่
     มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเปิดตัวคณะนาฏศิลป์จีนให้ชมฟรี สวท.เชียงราย
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ จังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เพื่อ ประกอบพิธีสรงน้ำ พระบรมธาตุหริภุญชัย อ.เมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 ส.ปชส.ลำพูน
     มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทาน แก่ผู้ประสบวาตภัยที่จังหวัดลำพูน 1,700 ราย ส.ปชส.ลำพูน
     พะเยา ระดมความคิดเห็น อปท.-ปชช. วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ครั้งที่ 1..... ส.ปชส.พะเยา
     ผบ.พล ร ๗ ลงพื้นที่ชายแดน มส. ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สวท.ลำปาง จัดรายการวิทยุรัฐสภาของเราสัญจร ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สวท.ลำปาง
     เริ่มแล้วงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2558 สวท.พะเยา
     จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 คำขวัญแรงงานร่วมใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน สวท.เชียงราย
      สภากาชาดไทย เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่เนปาล ส.ปชส.พะเยา
     สภากาชาดไทยเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดลำพูน เชิญร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ 2558 ส.ปชส.ลำพูน
26 เมษายน 2558
     จัดหางานจังหวัดพะเยา เตือนคนหางานระวังถูกกลุ่มนายหน้าจัดหางานเถื่อน ลวงส่งไปทำงานบนเรือประมงทะเล สวท.พะเยา
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโรดโชว์ ส่งเสริมการขาย ตามโครงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก ด้านการท่องเที่ยว ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
     แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ ความคิดเห็นมัคคุเทศก์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของไทย สวท.เชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยผลสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนในภาคเหนือตอนบน สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ส.ปชส.เชียงใหม่
     สสจ.แพร่ เตือนกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ในช่วงอากาศร้อนจัด เสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษ สวท.แพร่
     อำเภอเด่นชัย จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง สวท.แพร่
     งานเดินเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวท.เชียงใหม่
     นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำปี 2558 สวท.เชียงใหม่
     นิทรรศการและหนังสือชุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี สวท.เชียงใหม่
     27 เมษายน 2558 ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับกรุงเทพฯ สวท.เชียงใหม่
     จ.ลำปาง นำเจ้าหน้าที่ อปท. 104 แห่ง เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านวินัย ส.ปชส.ลำปาง
25 เมษายน 2558
     กำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เข้าตรวจค้นหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายใน จ.ลำปาง พบสิ่งผิดกฎหมายทั้งยาเสพติด กระสุนปืน แอบซุกซ่อนฝังใต้ดิน ส.ปชส.ลำปาง
      จังหวัดพะเยา เดินหน้าผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ที่ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตคุณภาพออกสู่ตลอดร่วม 9,000ตัน สวท.พะเยา
     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จัดการสัมมนา เทคนิคการถ่ายทอดความรู้สุขภาพสู่ชุมชน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวน ชาวไทยทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล สวท.แม่ฮ่องสอน
     มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตะภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส.ปชส.เชียงราย
     หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ส.ปชส.ลำปาง
      คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตรวจเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สวท.น่าน
     น่าน เตรียมจัดประชุมนานาชาติ ชุมชนปลอดภัย ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 22 สวท.น่าน
     น่าน วิทยาลัยสารพัดช่างน่านนำนักศึกษา ร่วมทำความดีถวายพระเทพฯ ให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชนที่โรงพยาบาลน่าน สวท.น่าน
     เจ้าหน้าที่ยึดอายัดไม้กระยาเลย และอื่น ๆ แปรรูปไม้ กว่าร้อยแผ่น จากบ้านเลขานุการนักการเมืองท้องถิ่น สวท.เชียงใหม่
     พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูน ประกอบ พิธี เนื่องใน วันคล้าย วันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2558 ส.ปชส.ลำพูน
     จ.ลำพูน ขอ เชิญ พุทธศาสนิกชน และ นักท่องเที่ยวร่วม งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยประจำปี 2558 ส.ปชส.ลำพูน
     จ.ลำพูน ประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2558 สวท.ลำพูน
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางมาตรวจติดตามการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน ส.ปชส.น่าน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 256 (จาก 12751 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph