สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000598193
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 779 (จาก 38913 ข่าว)
30 เมษายน 2560
     ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน วางพวงมาลาพระราชทาน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูนส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไตยองและไตยวน ส.ปชส.ลำพูน
     การแจ้งเบาะแสการลักลอบตัดไม้ ปัญหาไฟป่า ผ่าน Application สวท.ลำพูน
     งานสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตยองและไตยวน สวท.ลำพูน
     จังหวัดแพร่เชิญชวนประกอบกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 สวท.แพร่
     ราษฎรตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนเสียหาย 5 หมู่บ้าน สวท.ลำพูน
     เชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญรำลึก 82 ปี การเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพครั้งแรก สวท.เชียงใหม่
     ปปส.ภาค 5 มอบทุนการประกอบอาชีพและจัดหางานแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สวท.เชียงใหม่
     เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่ รับมอบนโยบายแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร สวท.เชียงใหม่
     สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนป้องกันการทุจริต สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่เดินหน้าผลักดันการคมนาคมขนส่งทั้งทางรางและทางอากาศ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สวท.แพร่
     ป.ป.ส.มอบทุนประกอบอาชีพผู้บำบัดยาเสพติด สทท.เชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา จัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง สวท.พะเยา
     การไฟฟ้าฯ เปิดประชาพิจารณ์ โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน เครื่องที่ 4-7 ส.ปชส.ลำปาง
     ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ส.ปชส.เชียงใหม่
     ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ออกรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ส.ปชส.เชียงใหม่
     การแข่งขันทวิกีฬาแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไทย พม่า ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบน 2 ส.ปชส.เชียงราย
29 เมษายน 2560
     ทหารร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ 3 อำเภอ ส.ปชส.ลำพูน
      เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน มอบกระเบื้องให้แก่ ประชาชนที่ถูกลมพายุพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เดินทางมอบนโยบายเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์และยาเสพติดที่อำเภอปาย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ชาวอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมรับศพอาสาสมัครทหารพรานกลับสู่มาตุภูมิ เพื่อไว้อาลัยแก่ทหารกล้าผู้จากไป สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     การท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่จัดงานเทศกาลดนตรีในสวน ครั้งที่ 1 สวท.เชียงใหม่
     กองพลทหารราบที่ 7 ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 6 สวท.เชียงใหม่
     พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดงานแสดงสินค้าโอทอป ที่ ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     กรมการค้าภายในเปิดงานจัดแสดงสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา "หมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ)" ส.ปชส.เชียงใหม่
     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สกัดจับขบวนการลักลอบพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูน จัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ส.ปชส.ลำพูน
     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกเก็บเงินค่าน้ำประปา สวท.แพร่
     เชียงใหม่เปิดงาน Garden Music Festival เทศกาลดนตรีในสวน ครั้งที่ 1 ส.ปชส.เชียงใหม่
     ภาครัฐภาคเอกชนร่วมสานพลังความหนุนประชารัฐขับเคลื่อนวาระเชียงรายให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัยวิถีไทยล้านนา ส.ปชส.เชียงราย
     รมช.ศึกษาธิการ แนะครูเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สทท.เชียงใหม่
     พิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนา กองพลทหารราบที่ 7 สทท.เชียงใหม่
     พมจ.แม่ฮ่องสอน มอบเงินค่าครองชีพ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาจิตใจหญิงสาว ที่ถูกบังคับค้าประเวณี สวท.แม่ฮ่องสอน
      สหพันธ์มวยแห่งอาเซียนน่าน เปิดการแข่งขันชกมวยการกุศล ใน ศึกพิชไฟท์ การกุศล สวท.น่าน
     มณฑลทหารบกที่38น่าน มอบบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวท.น่าน
     เทศบาลตำบลปาย จ.แม่ฮ่องสอนออกแถลงการณ์ ตอบโต้กรณีสื่อลงข่าวว่า มีเด็กชาวเขาเร่ขายบริการทางเพศในถนนคนเดินอ.ปาย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานกศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษา ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จ.แม่ฮ่องสอนจัดพิธีรับศพทหารกล้า ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
28 เมษายน 2560
     อธิบดีกรมชลประธาน ปิดโครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ ลุยลงแรงเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิต สวท.เชียงใหม่
     อบจ.ลำพูน MOU มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน : โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน สวท.ลำพูน
     เกิดพายุฤดูร้อนในหลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนสถานที่สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อความเหมาะสมในทุกด้าน สวท.เชียงใหม่
     อบจ.ลำพูน เชิญชวนร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย วันที่ 4 -10 พฤษภาคมนี้ สวท.ลำพูน
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติกปช. ระดับจังหวัดหรือ ครั้งที่ 1/2560 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เปิดแล้วงาน Amarin Baby & Kids Fair @ เชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส.ปชส.ลำพูน
     บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.แพร่ จัดอบรมให้ความรู้การคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในชุมชน สวท.แพร่
     กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดงานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ สวท.เชียงใหม่
     คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รดน้ำขอพรวันปี๋ใหม่เมืองเพื่อความเป็นสิรมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สวท.น่าน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 779 (จาก 38913 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph