สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000529675
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 62 (จาก 3059 ข่าว)
20 สิงหาคม 2557
     จังหวัดเชียงใหม่ประชุมทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     เกษตรจังหวัดลำพูน ระดมองค์ความรู้จัดทำแปลงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ สวท.ลำพูน
     กกต.ลำพูน ระบุ สปช.มีความสำคัญต่อการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย สวท.ลำพูน
     พิธี มหามงคล บวชต้นศรีมหาโพธิ์ วัดช้างค้ำ เวียงกุมภาม สวท.เชียงใหม่
     พิธี มหามงคล บวชต้นศรีมหาโพธิ์ วัดช้างค้ำ เวียงกุมภาม สวท.เชียงใหม่
     นักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 สวท.เชียงใหม่
     กิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สวท.เชียงใหม่
     กกต.ลำพูน เผย ผ่านไป 7 วัน มีผู้แจ้งความประสงค์ขอเข้ารับการคัดเลือกเป็น สปช.ประจำจังหวัดลำพูน แล้ว 17 ราย สวท.ลำพูน
     คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ตรวจประเมินโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ จ.แม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     สถานการณ์อุทกภัย อ.ทุ่งช้าง กลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่ผู้สูญหายพบศพแล้ว แต่โดนสายน้ำพัดหายไปตามลำน้ำน่าน สวท.น่าน
     ซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว การป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูง สวท.เชียงใหม่
     ผู้ตรวจราชการ กรมที่ดินเขต 16 ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน ตามนโยบาย คสช. ส.ปชส.น่าน
     กิจกรรม งาน Big Hug Big Smile ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต15 ติดตามผลดำเนินงานตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางตามนโยบาย คสช. ส.ปชส.ลำปาง
     กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานคืนความสุขให้ชุมชน ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ที่จังหวัดเชียงราย ส.ปชส.เชียงราย
     มหาดไทยชูเศรษฐกิจพอเพียงปี 58 พาคนไทยพ้นประชานิยม ส.ปชส.เชียงราย
     การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งเร่งจัดการขยะสะสมในพื้นที่ ส.ปชส.แพร่
     ผวจ.น่าน เร่งให้ความช่วยเหลือ หลังน้ำป่าและดินโคลนถล่มบ้านเรือนของราษฎรเสียหายกว่า 300 หลังคาเรือน ส.ปชส.น่าน
     จ.ลำพูน เตรียมจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 9 รูปแบบคาวบอยไนท์ เปลี่ยนบรรยากาศ สร้างสีสันให้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สวท.ลำพูน
     เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจาก 7 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ร้องขอความช่วยเหลือจาก คสช.กรณีราคากระเทียมตกต่ำ สวท.เชียงใหม่
     มัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอแก้ปัญหามัคคุเทศก์ต่างด้าว ทัวร์ศูนย์เหรียญระบาด สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดลำปางจัดสร้างวัตถุมงคล " รุ่นมหาบารมี โชคดี มีสุข" รุ่นแรกของลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     กลุ่มผู้แทนเกษตรกรขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตที่เกิดขึ้น ส.ปชส.เชียงใหม่
     สนง.อัยการจังหวัด จัดฝึกอบรมเครือข่ายคุณครูต้นแบบยุติความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อสร้าง จิตสำนัก ให้เกิดกับเด็ก และครู ส.ปชส.เชียงใหม่
     น่าน ประชุมเตรียมสานสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส.ปชส.น่าน
     จังหวัดน่าน เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและบำรุงรักษาป่า ตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำ" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส.ปชส.น่าน
     จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "เดินหน้าประเทศไทย คืนความสุขให้คนในชาติ" สวท.พะเยา
     จังหวัดลำพูน กำหนดจัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารภัยระดับจังหวัด ด้านแผ่นดินไหวและอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานบริการสาธารสุขทุกแห่ง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเม ส.ปชส.ลำพูน
     นายอำเภอสบเมย พาชาวบ้านปรับปรุงถนนทางหลวงสาย 105 แม่สะเรียง – แม่สอด ภายหลังถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมาหลายปี สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดพะเยา คืนความสุขประเทศไทย ราษฎร์รัฐร่วมใจ สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ส.ปชส.พะเยา
     โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สวท.พะเยา
     ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางจัดเวทีเสวนาสื่อมวลชน อป.มช. เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยวการค้าและการลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ครั้งที่ 2 ส.ปชส.ลำปาง
     เชียงรายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษเฟต 2 ส.ปชส.เชียงราย
     เชียงรายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษเฟต 2 ส.ปชส.เชียงราย
     อบจ.ลำพูน เชิญชวนเที่ยวงานชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลำพูน "วิถีวัฒนธรรม ปกาเกอะญอ" ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย" เมืองปลอดควันบุหรี่ " ครั้งที่ 1 ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรมเยาวชนอาเซียน สวท.พะเยา
     กรมการพัฒนาชุมชน จัดงานคืนความสุขให้ชุมชน ด้วยหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ที่จังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย
     กฟผ.แม่เมาะ นำเงินจากกองทุนสงเคราะห์และพัฒนา จ.ลำปาง กว่า 3 แสนบาท มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส.ปชส.ลำปาง
      วชช.แพร่ จัดโครงการจัดทำเอกสาร/สื่อ ประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สวท.แพร่
     จ.น่าน ประชุมเตรียมต้อนรับคณะเดียนเบียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยือนน่าน สวท.น่าน
     จังหวัดพะเยา จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภายใต้แนวคิด "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 สวท.พะเยา
     เชียงราย ขยายผลยึดยาบ้าได้เป็นครึ่งล้านชายแดนแม่ฟ้าหลวง ส.ปชส.เชียงราย
     เชียงราย ขยายผลยึดยาบ้าได้เป็นครึ่งล้านชายแดนแม่ฟ้าหลวง ส.ปชส.เชียงราย
     เกิดน้ำหลากเข้าท่วมนาข้าว สวนพริก และบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา สวท.พะเยา
     จังหวัดแพร่ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ ประจำจังหวัดแพร่ ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่ เร่งเดินหน้าหาบุคคลเป็นสมาชิก สปช. จังหวัดแพร่ สวท.แพร่
     อบจ.แพร่ เตรียมจัดค่ายเยาวชนภาคเหนือ สวท.แพร่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับอาเซียน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 62 (จาก 3059 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph