สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000595360
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 671 (จาก 33514 ข่าว)
9 ธันวาคม 2559
     สวดพระอภิธรรม ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับบริษัททีละก้าว จัดกิจกรรมวิ่งผจญภัยบนภูเขา( Ultra-Trail panoramic Mae Hong Son) เส้นทางแม่ฮ่องสอน – ปาย 160 กิโลเมตร ชิงรางวัลนาฬิกามูลค่า 3 แสนบาท ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เปิดนิทรรศการ "ดาราภิรมย์" สทท.เชียงใหม่
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ถ่ายทอดแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2560 สผป.สปข.3
     ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ มอบถุงพระราชทานให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน สวท.เชียงใหม่
     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดงาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ "เมื่อดอกไม้ในสวนของพ่อบาน ...เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ" สวท.เชียงใหม่
     กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.36 มอบผ้าห่มกันหนาว ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ราษฏรชาวเขา ที่ประสบปัญหาขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในพื้นที่ห่างไกลป่าภูเขา จำนวน 100 ครับครอบ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกภาคส่วน ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ออกคำสั่งให้ส่วนราชการติดตามการดำเนินตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส.ปชส.พะเยา
     สื่อมวลชนสัญจร งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สทท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่จัดงานวันต้านคอร์รัปชันสากล สทท.เชียงใหม่
     สาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำประชาคมสุขภาพจังหวัดน่าน สนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สวท.น่าน
     พัฒนาชุมชนน่าน เพิ่มช่องทางการตลาดเปิดงาน ตลาดสินค้าโอท็อป เชื่อมโยงสู่ AEC ตามรอยพ่อแบบพอเพียง สวท.น่าน
     จ.น่าน เปิดงาน ตามรอยพ่อ มหกรรมเกษตรอินทรีย์น่าน จากภูผาสู่สากล ครั้งที่ 1 สวท.น่าน
     จังหวัดแพร่รวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น สวท.แพร่
     ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน แจ้งผลการตัดสินการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ อปท. ภาคประชาชน ปฏิญาณตนต่อต้านคอรัปชั่นปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย ในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล รวมถึงจัดกิจกรรมต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก ประชาชน ส.ปชส.พะเยา
     คณะศิษยานุศิษย์เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะศรัทธา จัดแสดงมุทิตาจิต ฉลองสมณศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงราย จัดงาน "วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมใจกำจัดผักตบชวา" สวท.เชียงราย
     จังหวัดพะเยา จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) สวท.พะเยา
     จังหวัดลำพูน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส.ปชส.ลำพูน
     สาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน 21 คนสุดท้าย บันทึกภาพประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีฉลองสมณศักดิ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูน จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ส.ปชส.ลำปาง
     ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559 ส.ปชส.ลำปาง
     ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 ปี 2560 ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดลำปางเชิญชมและเชียร์ผู้เข้ารับการคัดเลือกสาวงามนครลำปาง รวมทั้งธิดาช้าง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560 สวท.ลำปาง
     จังหวัดเชียงราย จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) สวท.เชียงราย
     พสกนิกรชาวอำเภอไชยปราการ พร้อมใจกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำ สืบสานแนวพระราชดำริโครงการปิดทองหลังพระ..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดลำปาง จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" สวท.ลำปาง
     ป.ป.ช. เชียงรายร่วมกับจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล (ประเทศไทย) ส.ปชส.เชียงราย
     สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 ส.ปชส.ลำปาง
     ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน เปิดงานสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวงของแผ่นดิน สุจริตตามรอยพ่อ ของทำดีเพื่อแผ่นดิน วันต่อต้านคอรัปชันสากล สวท.น่าน
     จ.ลำปาง รวมพลังหน่วยงานทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต ยุติคอร์รัปชั่น" ส.ปชส.ลำปาง
     ชาวลำพูนพร้อมใจกันสวมชุดไว้ทุกข์สีดำแสดงพลังและเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สวท.ลำพูน
     งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2559 ส.ปชส.เชียงใหม่
     คณะไทยลักซ์-แม่โจ้ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดโครงการปันน้ำใจถวายพ่อหลวง ปีที่ 8 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     ผบ.มทบ. 32 เน้นย้ำให้นักศึกษาวิชาทหารพร้อมรบ เป็นกำลังพลสำรองที่สำคัญของกองทัพบก สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำปางพร้อมจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สวท.ลำปาง
     อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ด้านกองกำลังผาเมืองมอบผ้าห่มบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนบนดอยอ่างขาง..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
8 ธันวาคม 2559
     สวดพระอภิธรรม ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่จังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับบริษัททีละก้าว เตรียมจัดกิจกรรม Ultra-Trail panoramic Mae Hong Son ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง ร่วมกับกลุ่มฮอมศิลป์เชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำฝาง..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     รวมพลังคนเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ร่วมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ส.ปชส.เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 671 (จาก 33514 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph