สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000594108
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 632 (จาก 31580 ข่าว)
21 ตุลาคม 2559
     40 ปี ไม่มีวันลืม พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อนายสันติ ทิพย์สเถียรกุล สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     คุณตานังโม หมั่นเฮิง ชาวดาราอั้งหรือปะหล่อง บนดอยอ่างขาง เล่าถึงความประทับใจเมื่อครั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติพำนักอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่ 9 สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     หย่อหอคำ ของพี่น้องดาราอั้งบนดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ ที่พำนักในประเทศไทย แสดงความความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     พสกนิกรชาวอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ น้อมนำของขวัญพระราชทานอันทรงคุณค่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ปณิธานอันหาญมุ่ง ที่พสกนิกรชาวอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งมั่นเพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ส.ปชส.เชียงใหม่
     เทศบาลเมืองลำพูน เป็นเจ้าภาพ พิธีสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ 9 ) ส.ปชส.ลำพูน
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สวท.เชียงใหม่
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สวท.เชียงใหม่
     รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ปาฐกถาพิเศษ สนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐ สทท.เชียงใหม่
     สำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.แม่ฮ่องสอน จัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ทต.บ้านกลางลำพูน รับย้อมผ้าสีดำแก่ประชาชน ฟรี! สวท.ลำพูน
     โครงการ "ริบบิ้นเพื่อเพื่อน ย้อมผ้าด้วยใจ" เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวลำพูนแสดงความไว้อาลัยโดยประหยัด สวท.ลำพูน
     สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส.ปชส.เชียงใหม่
     โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวท.แม่ฮ่องสอน
     ชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจแสดงความอาลัย "รัชกาลที่ ๙" สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมแปรภาพอักษรเป็นรูปหัวใจ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวท.เชียงราย
     พสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ ที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2559 และเปิดสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูนเชิญร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแพร่ขอเชิญพสกนิกรทุกหมูเหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายในหลวงภูมิพลอดุลยเดช สวท.แพร่
     คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์โค้งสุดท้าย เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้ลูกศิษย์และองค์กรต่างๆ ร่วมส่งผลงาน ส.ปชส.ลำปาง
     ทศบาลเมืองน่าน ให้บริการย้อมผ้าสีดำแก่ประชาชนชาวน่าน แสดงความอาลัยต่อการจากไปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวท.น่าน
     ผู้ว่าฯ เชิญชวนชาวลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส.ปชส.ลำปาง
     ทันตแพทย์ มช.เปิดทำฟันฟรีถวายสมเด็จย่า สทท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2559 สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ส.ปชส.เชียงใหม่
     พาณิชย์แพร่ขอความร่วมมือร้านค้าไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดไว้ทุกข์และแสดงราคาให้ชัดเจน สวท.แพร่
     วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง แนะประชาชน ในการทำกิจกรรม และ ประเพณีต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขต ความเหมาะสม สวท.ลำปาง
     พสกนิกรชาวเชียงใหม่ร่วมแสดงความไว้อาลัยที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สทท.เชียงใหม่
     โรงพยาบาลน่าน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพยาบาลแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล สวท.น่าน
     เทศบาลเมืองน่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ 7 วัน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวท.น่าน
     การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 ส.ปชส.เชียงใหม่
     กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี สวท.แม่ฮ่องสอน
     อบจ.ลำพูน กำหนดจัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดน่าน มณฑทหารบกที่ 38 กระทำพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล สวท.น่าน
     ผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการด้านเทคนิค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดและร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2559 สวท.พะเยา
     ประชาชนชาวลำปาง ทุกหมู่เหล่า ร่วมทำพิธีอัญเชิญ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐานฯ หน้าที่ว่าการ อ.แม่พริก เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แก่ข้าราชการ และ ส.ปชส.ลำปาง
     กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 116 ปี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง แจ้งให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ ตามประกาศของกระทรวงวัฒนธรรม ในการตั้งโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวท.ลำปาง
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน และ เครือข่าย Otop จ.ลำพูน ให้บริการ ย้อมผ้าสีดำ และ แจกจ่ายริบบิ้น ให้แก่ ประชาชน ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพสกนิกรชาวจังหวัดพะเยา ทุกหมู่เหล่า ทุกศาสนา กว่า 10,000 คน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย และร่วมกัน แปรอักษร เป็นรูปหัวใจ รักพ่อ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส.ปชส.พะเยา
     การประชุมคณะกรรมการฯช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2559 ส.ปชส.เชียงใหม่
     พสกนิกรชาวจังหวัดพะเยาทุกหมู่เหล่า กว่า 10,000 คนพร้อมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวท.พะเยา
     จังหวัดลำปางจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559 สวท.ลำปาง
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สวท.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 632 (จาก 31580 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph