สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000539306
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 113 (จาก 5647 ข่าว)
31 ตุลาคม 2557
     สโมสรไลออนส์แพร่ จัดงานวันไลออนส์สากลบริการ สวท.แพร่
     จังหวัดเชียงรายมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี 2557 เป็นต้นแบบในการขยายผลและพัฒนาคุณภาพ สวท.เชียงราย
     หน่วยแพทย์ พอ.สว.เชียงราย ออกบริการประชาชนเดือนพฤศจิกายน 2557 สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงรายมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2557 สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียม Kick Off โครงการแก้ปัญหามลพิษ หมอกควัน ไฟป่า และภัยแล้ง 4 พฤศจิกายน นี้ สวท.เชียงใหม่
     แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2557 ชาวเชียงใหม่ยังกังวลปัญหามั่วสุมและทะเลาะวิวาท สวท.เชียงใหม่
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระมัดระวังในการเล่นประทัดพลุดอกไม้ไฟช่วงลอยกระทง สวท.เชียงใหม่
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระมัดระวังในการเล่นประทัดพลุดอกไม้ไฟช่วงลอยกระทง สวท.เชียงใหม่
     จับตำรวจขนเงินปลอมเกือบ2แสน_ขับรถต้องสงสัยไปชายแดนแม่สายตรวจสอบพบฉี่ม่วง ส.ปชส.เชียงราย
     จับตำรวจขนเงินปลอมเกือบ2แสน_ขับรถต้องสงสัยไปชายแดนแม่สายตรวจสอบพบฉี่ม่วง ส.ปชส.เชียงราย
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ ก้าวต่อไปของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ปรับวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารระดับสากล สวท.เชียงใหม่
     การรายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 ส.ปชส.เชียงใหม่
     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ประกาศแจ้งการหยุดจ่ายน้ำประปา ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำพูนขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2557/58 แล้วจำนวน 15,515 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 96,782 ไร่ ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานอย่างยิ่งใหญ่ รับลมหนาว ใจกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขาบนดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม 14 พฤศจิกายนนี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     ชาวบ้านตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย ยืนหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอความเป็นธรรม แก่รองนายกเทศมนตรี หลังถูกปลดจากตำแหน่งโดยไม่ทราบสาเหตุ สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และรักษาศีล สวท.แม่ฮ่องสอน
      54 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ... ก้าวต่อไปเพื่อประชาชน สผป.สปข.3
     เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ที่เสาไฟฟ้า หน้าศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเหตุให้ไฟฟ้าในจังหวัด ดับเป็นบางพื้นที่ สวท.แม่ฮ่องสอน
     อบจ.แพร่ จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่เชิญเที่ยวชมดอกงวมบานรับลมหนาวที่บ้านผาตืม บนเส้นทางท่องเที่ยวสายช่อแฮ- ท่าปลา อุตรดิตถ์ ส.ปชส.แพร่
     สมาคมผู้ปลูกจังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร สวท.น่าน
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส.ปชส.แพร่
     วชช.แพร่ นำร่องการใช้งานบทเรียนออนไลน์หลักสูตรเกี่ยวกับผ้า สวท.แพร่
     จ.เชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการจัดเส้นทางจักรยานจังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนแจ้งปริมาณน้ำไม่เพียงพอ เหตุล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำริมปิง สวท.ลำพูน
     ขนส่งจังหวัดลำพูนลดการอบรมใบขับขี่เหลือสัปดาห์ละ 3 วัน ส.ปชส.ลำพูน
     ขนส่งลำพูนออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชาชนที่อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอป่าซางในเดือน พ.ย.นี้ ส.ปชส.ลำพูน
     ขนส่งลำพูนออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ส.ปชส.ลำพูน
     เตือนภัยวันลอยกระทง ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษการอบรมข้าราชการใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ส.ปชส.เชียงใหม่
     กสทช. เขต 3 ลำปาง ยืนยันการแจกจ่ายคูปองดิจิตอลทีวี จะดำเนินการด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส สวท.ลำปาง
     บริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัด นำคณะสื่อมวลชน ทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง สวท.น่าน
     คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต ในเดือนพฤศจิกายน 2557 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน สวท.เชียงราย
     ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยารับสมัครนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย......... ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนกรณีถูกชักชวนให้จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ให้ใช้ความระมัดระวัง ส.ปชส.ลำพูน
     จ.ลำพูน จัด พิธีเปิด ตลาดเกษตรกร อย่างเป็นทางการ ส่งเสริมพืชเกษตรปลอดภัยช่วย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ส.ปชส.ลำพูน
     ทต.มะเขือแจ้ จ.ลำพูน เดินนโยบาย บริการรับสูบส้วมและสิ่งปฏิกูล ฟรี!!!เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ ปชช. ส.ปชส.ลำพูน
     เริ่มแล้วงานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 สวท.พะเยา
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสารฯ ที่อ่างเก็บน้ำแม่เมย จ.ลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     เปิดแล้วงานวันเกษตรถิ่นกว๊านพะเยา 31 ต.ค.- 2 พ.ย.นี้... ส.ปชส.พะเยา
     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง แจ้งผู้ประกันตน กรณี 14 โรค ที่ไม่สามารถเบิกได้จากกองทุนประกันสังคม สวท.ลำปาง
     สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน จัดการฝึกอบรมเสริมความรู้ให้กับหมอดินอาสาในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     54 ปี สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ ก้าวต่อไปเพื่อประชาชน สวท.เชียงใหม่
     ขอเชิญร่วมสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ส.ปชส.พะเยา
     สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย คสช. ส.ปชส.แพร่
     รัฐบาลให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางกรณีราคายางตกต่ำ ส.ปชส.แพร่
     ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ สรุปผลการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ลดปริมาณหมอกควันในอากาศ ส.ปชส.ลำพูน
     มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ร่วมออกบูธนิทรรศการและรณรงค์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำปางปล่อยชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สร้างความสุขให้ประชาชน สวท.ลำปาง
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 113 (จาก 5647 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph