สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000597708
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 752 (จาก 37598 ข่าว)
26 มีนาคม 2560
     แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจติดตามการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ จ.ลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สวท.เชียงใหม่
     สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ จัดเสวนาเชียงใหม่พัฒนาเมือง สวท.เชียงใหม่
     ผู้ว่าฯ แพร่ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพและระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 27 – 29 มีนาคม นี้ สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่ เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 30 มีนาคมนี้ ที่วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง สวท.แพร่
      เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เร่งฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ สวท.แม่ฮ่องสอน
     เทศบาลนครลำปาง จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 100 ปี ส.ปชส.ลำปาง
     องค์กรภาคประชาชนเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ เตรียมจัดเวทีแนวทางแก้ปัญหาหมอกควัน สวท.เชียงใหม่
     ครึ่งทางช่วง 60 วันห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มข้นในการจัดชุดลาดตระเวนหมอกควันไฟป่ามากขึ้น ส.ปชส.เชียงใหม่
     เชียงใหม่ เปิดตัวสวนน้ำ คอนเซ็ป อวกาศ แห่งเดียวในภาคเหนือ สวท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่เปิดสวนน้ำใหญ่สุดในภาคเหนือ สทท.เชียงใหม่
     รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ กิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน สวท.แม่ฮ่องสอน
     กระทรวงคมนาคม ดันแผนการดำเนินงานโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สวท.แม่ฮ่องสอน
     โฆษกกองทัพบก ยืนยัน ดูแลพยานคดีวิสามัญฆาตกรรมนักกิจกรรมชาวลาหู่อย่างดี สวท.แม่ฮ่องสอน
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำชับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีโกตี๋ ตามข้อเท็จจริง หลังรับเป็นคดีพิเศษ สวท.แม่ฮ่องสอน
     กรมฝนหลวงและการบินเกษตรประสาน 2 หน่วยปฏิบัติการแก้วิกฤตปัญหาหมอกควันทางภาคเหนือได้สำเร็จ สวท.แม่ฮ่องสอน
     เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำรวจราคาสินค้า ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จ.แพร่ จัดอบรม อปท. ทุกอำเภอพร้อมเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ระหว่าง 3 เมษายน - 15 พฤษภาคมนี้ สวท.แพร่
25 มีนาคม 2560
     ประกันสังคมลำพูนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน พร้อมจัดนิทรรศการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" สวท.ลำพูน
     กองกำลังผาเมืองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงความคืบหน้ากรณีทหารยิงนายชัยภูมิ ป่าแส.... สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดน่าน ไม่พบจุความร้อนในวันนี้ (25 มี.ค.60) และเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ส.ปชส.น่าน
     กองกำลังผาเมืองแถลงวิสามัญชัยภูมิ ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย สทท.เชียงใหม่
     ศูนย์พัฒนาสตรีภาคเหนือ ทำพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2560 ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดน่าน จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) "น่านเกมส์" ส.ปชส.น่าน
     รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ส่งมอบโครงการระบบผลิตน้ำดื่มให้กับโรงเรียน และชุมชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน ส.ปชส.น่าน
     นักกีฬาตะกร้อลอดห่วง ทีมชายจังหวัดแม่ฮ่องสอน คว้าเหรียญทอง จาก การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 สวท.แม่ฮ่องสอน
     สัมมนาสุดยอดผู้นำระดับโลก สทท.เชียงใหม่
     สถานการณ์หมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกินมาตรฐาน เป็นวันที่ 12 ในรอบปี สวท.แม่ฮ่องสอน
     วิทยาลัยนานาชาติ สปป.ลาว ชมภารกิจและศึกษาดูงาน สวท.น่าน สวท.น่าน
     อสม. อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รวมพลังเข้มแข็ง จัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี 2560 สวท.น่าน
     บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน ตลอดจนลุ่มน้ำเจ้าพระยา สวท.น่าน
     น่าน ฝึกทักษะการอยู่ในน้ำ รวมไปถึงฝึกว่ายน้ำและช่วยเหลือผู้อื่น ตามโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็กและประชาชนทั่วไป สวท.น่าน
     ตำรวจภูธรภาค 5 ขยายผลจับกุม ผู้สั่งซื้อกัญชาผ่านทางเฟสบุ๊ค ที่อำเภอแม่สะเรียง สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     สถาบันการอาชีวิศึกษาภาคเหนือ 2 จัดแสดงผลงานทางวิชาการและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ 3 สวท.พะเยา
     เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมฮักปั่นเจียงฮาย ครบ 10 ครั้ง เพื่อสุขภาพ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี สวท.เชียงราย
     เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ร่วมป้องกันไฟป่าอย่างเต็มที่ หลังค่าหมอกควันเกินมาตรฐาน สวท.พะเยา
     เชียงใหม่ เตือนรับมือพายุฤดูร้อน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม นี้ สวท.เชียงใหม่
     หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนชาวอำเภอแจ้ห่ม ส.ปชส.ลำปาง
     สวนสัตว์เชียงใหม่ นำปลิงทะเล ซีแอปเปิ้ล ดึงดูดความสนใจจากเด็กๆช่วงปิดเทอม สวท.เชียงใหม่
     การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ส.ปชส.เชียงใหม่
     จ.แพร่ เตือนรับมือพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันนี้ (25 มีนาคม 2560) จนถึง 29 มีนาคมนี้ สวท.แพร่
     อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยรอตรวจสอบอย่างละเอียดกรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทำธุรกิจค้ายากับนักโทษ สวท.แม่ฮ่องสอน
     นายกรัฐมนตรี ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งมาตรา 44 เพื่อความปลอดภัยด้านการจราจร สวท.แม่ฮ่องสอน
     กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานหลายภาค เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน สวท.แม่ฮ่องสอน
     โฆษกกระทรวงกลาโหม เผยกลุ่มภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความปรองดอง สวท.แม่ฮ่องสอน
     คณะกรรมการจัดสร้างพระเมรุมาศ มีมติเห็นชอบจัดสร้างพระโกศทองคำลงยาประดับรัตนชาติทูลเกล้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นใหม่ สวท.แม่ฮ่องสอน
24 มีนาคม 2560
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเสวนาระดับภาค "ประชารัฐร่วมใจ ปฏิรูปสู่ประเทศไทย 4.0" สวท.เชียงใหม่
     ชาวอำเภอปายเดินทางไปกราบพระบรมศพ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเสวนา "พลังพลเมืองดี ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย" สวท.เชียงใหม่
     พิธีบวชปลา สืบชะตาแม่น้ำปาย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 752 (จาก 37598 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph