สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000591845
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 593 (จาก 29610 ข่าว)
25 สิงหาคม 2559
     ฝ่ายทหารพราน ศปก. ทภ.3 สย.1 กองกำลังผาเมือง จัดชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวน พบต้นไม้หวงห้ามถูกโค่นล้ม พร้อมจับผู้ต้องหาได้ 1 ราย สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ตรวจราชการแบบบูรณาการ สวท.แพร่
     จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจักรยาน "ปั่นรักษ์เมือง เล่าเรื่องเขลางค์" ภายใต้โครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดลำพูนเตรียมจัด พิธีลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกลประชารัฐ ส.ปชส.ลำพูน
     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน เผย ขอให้ผู้ใช้น้ำที่ยังไม่ได้ ชำระค่าน้ำประปา เร่งดำเนินการภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฎิบัติการตรวจสอบงบทดลอง และปรับปรุงบัญชีคงค้าง รุ่นที่ 2 สวท.แม่ฮ่องสอน
     กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ประกาศห้ามเข้าพื้นที่ฝึกยิงปืน ประจำปี 2559 ส.ปชส.พะเยา
     สถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     คณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรชาวสวนอำเภอฝางตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขต..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ น้ำท่วมเขตเมือง สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่.....ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 16 ตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่ 2 ส.ปชส.แพร่
     ปิดปฏิบัติการวิจัย พลุสารดูดความชื้นเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     เชียงรายสานพลังประชารัฐ ร่วมใจปลูกป่า 10,000 ต้น ถวายองค์ราชา ราชินี สวท.เชียงราย
     การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" ณ สำนักสงฆ์ป่าบวงบง อ.ดอยหล่อ ส.ปชส.เชียงใหม่
     มทร.ล้านนาน่าน กระทำพิธีไหว้ครูประจำปี 2559 สวท.น่าน
     ผู้ว่าฯ ลำปาง ยกย่องบ้านสาสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม เป็นหมู่บ้านที่มีฝายชะลอน้ำมากที่สุดในจังหวัดลำปาง 4,227 ฝาย สวท.ลำปาง
     รองอธิบดีกรมชลประทาน เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์น้ำและยึดยุทธศาสตร์ชาติ สวท.น่าน
     มูลนิธิหม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมทย์ มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จังหวัดน่าน สวท.น่าน
     สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ สวท.เชียงราย
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย จัดโครงการให้ความรู้กฏหมายฟื้นฟูกิจการผู้ประกอบการธุรกิจวิสาหกิจ SMEs สวท.เชียงราย
     ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 ในพื้นที่ 70 ไร่ 1 หมื่นต้นกล้า ส.ปชส.เชียงราย
     เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางจัดโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ สวท.ลำปาง
     วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี แม่ฮ่องสอน เปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ fix it center แบบถาวร ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมการจัดเตรียมงานพิธีลงนามในสัตยาบัน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 จังหวัดเชียงใหม่" ส.ปชส.เชียงใหม่
     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกป่า ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ออป. ร่วมกับ มช. จัดการประชุมสุขภาพช้างแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่จังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำปาง จัดอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ผู้ประกอบการรถม้า ส.ปชส.ลำปาง
     บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาแม่ฮ่องสอนจัดเวทีถนนปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำปาง เตรียมรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีรายงานความเสียหาย จากผลกระทบแผ่นดินไหวที่ สหภาพเมียนมา สวท.แม่ฮ่องสอน
     ผวจ.เชียงใหม่ ตรวจความพร้อมการจัดการอุทกภัย สทท.เชียงใหม่
     จ.ลำปาง นำประชาชน กว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ Green for MOM สานปณิธานความดี รวมพลังปลูกป่า ถวายแม่ของแผ่นดิน ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดลำปางจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และ การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารจังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน ติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการ ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง แนะวิธีเลือกซื้อปลาเค็มให้สะอาดและปลอดภัย ส.ปชส.ลำปาง
     ชาวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สวท.แม่ฮ่องสอน
     อบต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดพะเยา เชิญชวนชาวพะเยาร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 39 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมนี้ ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนชาวพะเยาร่วมงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบ 39 ปี ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ สวท.พะเยา
     จังหวัดลำพูน เร่งดำเนินการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส.ปชส.ลำพูน
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน "รักแม่ฮ่องสอน ใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน" ครั้งที่ 2 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
24 สิงหาคม 2559
     เกิดเหตุแผ่นดินไหว ที่ สหภาพเมียนมา ใกล้กับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รู้สึกสั่นไหวที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีรายงานความเสียหาย สวท.แม่ฮ่องสอน
     เชียงใหม่ห่วงร้านเกม ร้านคาราโอเกะ กลายเป็นแหล่งมั่วสุม และก่ออาชญากรรม สวท.เชียงใหม่
     ครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     ปปจ.เชียงใหม่บรรยายให้ความรู้พัฒนาบุคลากรเทศบาลนครเชียงใหม่ส่งเสริมคุณธรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สวท.เชียงใหม่
     หารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำแบบประชารัฐ ดอยอินทนนท์ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา อสังหาริมทรัพย์สัญจร ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย สวท.เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 593 (จาก 29610 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph