สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000515220
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
The best Firefox yet download now!
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1069 (จาก 53403 ข่าว)
21 เมษายน 2557
      ผู้ว่า ฯ มส.ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชียงรายยังคึกคักนักท่องเที่ยวแห่นั่งหลังช้างล่องน้ำกก ชมธรรมชาติ ส.ปชส.เชียงราย
     ศาลยุติธรรมในจังหวัดลำปาง ร่วมจัดงาน "วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557 " สวท.ลำปาง
     สบเมย ตรวจยึดไม้แปรรูป 600 แผ่นซุกซ่อนในบ้านอำพราง ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาละวิน ภายหลังถูกเจ้าหน้าที่กดดันอย่างหนัก สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเปิดยุทธการการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3 อำเภอ สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
20 เมษายน 2557
     ปภ.ลำพูน เตือนประชาชนระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 20-26 เมษายนนี้ สวท.ลำพูน
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศช่วงวันที่ 20-26 เมษายน 2557 สวท.เชียงใหม่
     สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปภัมภ์ ร่วมกับ คณะครูอาจารย์ สมาคมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส และทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดยุทธการการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และแก้ไขปัญหาไฟป่าในท้องที่อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     เจ้าหน้าที่สวนสัตว์แม่ฮ่องสอน ฉีดน้ำคลายร้อน ให้กับสัตว์ หลังอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวท.แม่ฮ่องสอน
     แม่ฮ่องสอนอากาศร้อนจัด อุณหภูมิพุ่งสูงกว่า 40 องศา เตือนเกษตรกรระวังไฟป่า และผู้ปลูกกาแฟระวังศัตรูพืชระบาด สวท.แม่ฮ่องสอน
     แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ คนเชียงใหม่ร้อยละ 70 ไม่ทราบเรื่องแนวคิดการจัดสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นดอยสุเทพ สวท.เชียงใหม่
     คณะครูและนักเรียนจากจังหวัดยะลา เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนภัยอาหารบุญเสี่ยงท้องร่วง สวท.พะเยา
     จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเดินวิ่ง มินิมาราธอน ชมสิ่งมหัศจรรย์สีสันเมืองแป้ ครั้งที่ 1 สวท.แพร่
     อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เตรียมจัดงานประเพณีแห่น้ำช้างตำบลนาพูน ประจำปี 2557 สวท.แพร่
      ขนส่งจังหวัดแพร่ เปิดรับคำขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน สวท.แพร่
19 เมษายน 2557
     โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน UNEP DHI Eco Challenge 2014 ระดับโลก ส.ปชส.เชียงใหม่
     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกับ กรมการข้าวเตรียมจัดงาน วันเกษตรกร สวท.เชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 30 สวท.เชียงใหม่
     พุทธศาสนิกชน ชาวอำเภอเวียงหนองล่อง จ. ลำพูน ร่วม ประกอบพิธี บูรณปฏิสังขรณ์ และ สรงน้ำ พระธาตุ วัด น้อยวังสะแกง ตำบลหนองล่อง จังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     สาวพม่าถูกฆาตกรรมในห้องพักกลางเมืองเชียงใหม่ เสียชีวิตนานกว่าสามวัน สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ สวท.เชียงใหม่
     รองผวจ.น่าน นำทุกภาคส่วน สูมาการวะและขอพรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ส.ปชส.น่าน
      ผวจ.น่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่านและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ส.ปชส.น่าน
     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง เตรียมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2557 สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     รองผู้ว่าฯ น่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน ร่วมขอสูมาคารวะรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เทศกาลปี๋ใหม่เมือง สวท.น่าน
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2557 สวท.แม่ฮ่องสอน
     บรรยากาศ การสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คึกคัก มีผู้สมัครสอบมากกว่าปีที่ผ่านมา สวท.แม่ฮ่องสอน
     ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นได้ และหากทุจริตในการสอบ จะถูกปรับตกและไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ สวท.แม่ฮ่องสอน
     จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอนแนะการใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย สวท.แม่ฮ่องสอน
     อุตุนิยมวิทยาลำพูน เผย ระยะนี้อากาศร้อนและมีแดดจัด เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน สวท.ลำพูน
     อบจ.ลำพูน จัดป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพรและขอขมาผู้ใหญ่ตามประเพณีสงกรานต์ สวท.ลำพูน
     จ.น่าน-แล้งนี้เทศบาลเมืองน่านหวั่นกลัวเกิดเหตุซ้ำรอย กับ เหตุการณ์ ไฟไหม้บ่อขยะทั้วประเทศเนื่องจากคงมีไฟป่าลุกลาม หลายจุด สวท.น่าน
     ประชาชน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังคงเลือกกลับช่วงหยุดยาว คาบเกี่ยวันเสาร์ หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและพักผ่อนก่อนทำงาน 1 วัน ทำให้สถานีขนส่งคึกคัก ยืนยันมีรถกลับได้ ทุกคน สวท.น่าน
     น่าน-พายุกระหน่ำอย่างหนัก พัดหลังคาปลิว บ้านพังต้นไม้โคนฝางถนนน่าน-แพร่ สวท.น่าน
     ชาว อ. เวียง หนองล่อง จ. ลำพูน ร่วม ประเพณี แห่ไม้ค้ำโพธิ์ วัดบ้านดงหลวง ประจำปี 2557 ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ทำพิธีรดน้ำสักการะ พระอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง และร่วมกันสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ส.ปชส.ลำปาง
     สสจ.พะเยา เตือนประชาชนระวังอันตรายจากแสงแดดในช่วงฤดูร้อนที่เกิดจากร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศา ร่วมกับภาวะขาดน้ำ สวท.พะเยา
     ข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมทำพิธีรดน้ำดำหัว ขอสูมาคาราวะ และขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ส.ปชส.ลำปาง
18 เมษายน 2557
     กกต. นำนักศึกษา พตส.5 ศึกษาดูงานการเลือกตั้งท้องถิ่น จ.ลำพูน ขณะที่กลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวประท้วงเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้ง ส.ส.ครบทั้งประเทศ พร้อมประกาศยอมรับนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง สวท.ลำพูน
     จังหวัดเชียงใหม่จัดการสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ครั้งที่ 2 ส.ปชส.เชียงใหม่
     รายงานพิเศษ ข้าวก่ำพะเยาช่วยในการเสริมฤทธิ์กับยาเคมีบำบัดในการรักษามะเร็งตับ สวท.เชียงใหม่
     ภาคเหนืออากาศร้อนจัด หลายจังหวัดอุณหภูมิใกล้ 40 องศาเซลเซียส สวท.เชียงใหม่
     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตัวโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2 สวท.เชียงใหม่
     สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปภัมภ์ ร่วมกับ คณะครูอาจารย์ สมาคมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส และทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในประเพณีส สวท.แม่ฮ่องสอน
     สวท.แม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 สวท.ดีเด่นระดับเขต และ เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตัวอย่าง ของกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งปีที่ 81 สวท.แม่ฮ่องสอน
     ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประกวดเทพีสูงวัย แข่งตำส้มตำลีลาเด็ด สวท.แม่ฮ่องสอน
     ที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน เปิดจุดตรวจอาเซียน ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1069 (จาก 53403 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph