สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000613616
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1287 (จาก 64306 ข่าว)
22 กุมภาพันธ์ 2562
     จ.ลำปาง เร่งสำรวจประเมินความเสียหาย ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ล่าสุดประกาศพื้นที่ให้เป็นเขตประสบสาธารณภัย ส.ปชส.ลำปาง
     งานรำลึก 100 ปี หมอบริกส์ผู้มีคุณูปการต่อชาวเชียงราย สวท.เชียงราย
     การอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ตามโครงการสัคคสาสมาธิแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สิ้นสุดลงแล้ว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2 ฝั่งคลอง ส.ปชส.เชียงใหม่
     เชียงใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายกับผู้ประกอบการ SMEs ส.ปชส.เชียงใหม่
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรี ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สวท.เชียงใหม่
     สคบ.เตือนผู้ประกอบธุรกิจค้าอย่างหลงเชื่อหนังสือปลอม ส.ปชส.ลำปาง
     อำเภอแม่สะเรียง จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรีป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่เดินหน้าพัฒนาเมือง สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่นำตำรวจอบรมช่างตัดแต่งผมบุรุษ ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง 2562 ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีเนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือกเยาวชนเพื่อร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี 2562 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสื่อมวนชนลงพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส.ปชส.ลำพูน
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เร่งขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ ..// สวท.เชียงใหม่
     ขนส่งลำปางตรวจเข้มรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สวท.ลำปาง
     ส.ปชส.พะเยา นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาช ส.ปชส.พะเยา
     เกษตรแปลงใหญ่มันฝรั่ง ปลูกได้ราคาดีที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่..// สวท.เชียงใหม่
     ผอ.สวท.เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 และฝากข้อคิดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฐานะสื่อสารมวลชน สวท.เชียงใหม่
     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวตรวจค้นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน สวท.เชียงใหม่
     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวตรวจค้นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน สวท.เชียงใหม่
     ผู้ว่าฯ พะเยา แจ้งความร้องทุกข์ มีผู้แอบอ้างใช้เฟสบุ๊ค "ผู้ว่า หมูป่า" ส.ปชส.พะเยา
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ทำบุญอาคารสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล สวท.น่าน
     บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์เพื่อความปลอดภัย เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัท ปีที่ 21 สวท.แม่ฮ่องสอน
     เอสซีจี ผนึกพลังชุมชนและภาครัฐ ขยายพื้นที่โครงการ "รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที" ในพื้นที่จังหวัดลำปาง สวท.ลำปาง
     เทศบาลตำบลช่อแฮ จ.แพร่ จัดอบรมตีกลองปู่จา สืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่พระพุทธศาสนา สวท.แพร่
     อำเภอแม่อาย จัดกิจกรรมรณรงค์ 61 วัน ไม่เผา ชาวเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยหมอกควันไฟป่า สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2562 สวท.พะเยา
     จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 23 "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" สวท.เชียงราย
     จังหวัดแพร่จัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา สวท.แพร่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบจุดความร้อนเพิ่มหลายจุด หลายภาคส่วนเร่งระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำปางจัดประชุมเสริมสร้างการรับรู้แก่นายจ้างและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน เปิดนิทรรศการอาเซียน เพื่อสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 ส.ปชส.ลำพูน
     ยอดฉัตรเจดีย์วัดเก่าแก่ในอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อายุหลายร้อยปี เอียงอันเป็นผลมาจากแผ่นดินไหว สวท.ลำปาง
     จ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนชมนิทรรศการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 สวศ.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงราย พบจุดฮอตสปอตในตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ารายงานข้อเท็จจริง สวท.เชียงราย
     บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 21 ปี การก่อตั้งบริษัทกลางฯ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้เผาป่า ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดที่ทำการ ททท. สำนักงานน่าน ส.ปชส.น่าน
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬา กาสะลองคำเกมส์ สวท.เชียงราย
     สนง.สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเฝ้าระวังการแพทย์ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเข้มข้น สวท.พะเยา
     การแข่งขันกีฬาอนุบาลในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดน่าน อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ" สวท.น่าน
     จ.แม่ฮ่องสอนจัดแสดงนิทรรศการการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชิญชวนประชาชนชาวลำปาง เป็นแรงสนับสนุนกำลังสำรอง เข้าร่วมปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ส.ปชส.ลำปาง
     ผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ผู้นำชุมชน นำประชาชน ร่วมกันทำแนวกันไฟในพื้นที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย
     ชุดปฏิบัติการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เข้าระงับควบคุมไฟไหม้ป่าในพื้นรอยต่อ สวท.เชียงราย
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดแสดงนิทรรศการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 สวท.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1287 (จาก 64306 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph