สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000593244
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 616 (จาก 30790 ข่าว)
29 กันยายน 2559
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ชื่นชมกาแฟซูตองเป้ กาแฟสำเร็จรูป จากสวนธรรมภูสมะ ว่า เป็นกาแฟที่มีรสชาติดี สวท.แม่ฮ่องสอน
     โรงเจสมใจแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดเทศกาลกินเจ สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สวท.แม่ฮ่องสอน
     คณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน สวท.แม่ฮ่องสอน
     คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมสรุปผลการปราบปราม สวท.แม่ฮ่องสอน
     คณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปรองดอง ครั้งที่ 9 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดน่าน สวท.น่าน
     การประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ รอบที่ 2/2559 ส.ปชส.เชียงใหม่
      น่าน ผู้สูงอายุตำบลผาสิงห์ ชื่นมื่นในวันแห่งความภาคภูมิใจกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต สวท.น่าน
     ธ.อ.ส.แพร่แถลงโครงการสินเชื่อบ้านครบ 63 ปี ธ.อ.ส. ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้าน ต้นแบบประชาธิปไตย ดีเด่น ประจำปี 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 116 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวท.เชียงราย
     มูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียน ใน จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ทุน ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน แจ้งกำหนดวันออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการชำระภาษี ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     เทศบาลเมืองแพร่จัดอบรมช่างเสริมสวยและแต่งผม ประจำปี 2559 สวท.แพร่
     กว่างนักสู้แห่งขุนเขา สร้างอาชีพใหม่ รายได้ดีวันละ 3 พันกว่าบาท ส.ปชส.น่าน
     จังหวัดลำพูน มอบโล่รางวัล เกษตรกรสาขาอาชีพ และ สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแพร่เปิดตัว QR CODE เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ ส.ปชส.แพร่
     ททท. จัดโครงการมาตรฐานอาหารถิ่น สุขใจชวนกิน อาหารถิ่นต้องห้ามพลาด ส.ปชส.แพร่
     ธอส. เปิดตัวโครงการสินเชื่อบ้าน 63 ปี ธอส. สวท.แพร่
     ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาด ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาธุรกิจ ส.ปชส.พะเยา
     ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ส.ปชส.เชียงใหม่
     สอจร.ภาคเหนือตอนบน จังหวัดแพร่ จัดประชุมขับเคลื่อนมาตรการองค์กรปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% สวท.แพร่
     ธนาคารออมสิน สาขาปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดอาคารสำนักงานใหม่ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     คณะกรรมการท้องถิ่นฝ่ายไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา (TBC) ครั้งที่ 32 ที่ จังหวัดบอละแคะ สหภาพเมียนมา สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สั่งบูรณาการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทย ส.ปชส.พะเยา
      จ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดสร้างพระพุทธรูปประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดงานสานสัมพันธ์วันเรียนจบ โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุ่นที่ 2 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     ประชุม TBC พม่า ไทย เพื่อความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงและการค้าชายแดน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำปาง ขอเชิญเสนอชื่อเด็กเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ส.ปชส.ลำปาง
     รับทัวร์จีนระเบียบใหม่ ทำใบขับขี่แล้วก่อนเข้าไทยที่ขนส่งจังหวัดเชียงราย ส.ปชส.เชียงราย
     นาข้าวพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ กว่า 5,000 ไร่ เน่าเสีย สวท.พะเยา
     ททท. จัดโครงการมาตรฐานอาหารถิ่น สุขใจชวนกิน อาหารถิ่นต้องห้ามพลาด ส.ปชส.แพร่
     อบต.ห้วยโป่งร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการบวชป่า ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ขอเชิญประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดลำปางเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 สวท.ลำปาง
     กรมการจัดหางานจับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งพ่อครัว – แม่ครัวไทย ไปขยายตลาดแรงงานต่างประเทศ สวท.ลำปาง
     กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ประกอบพิธีสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดลำพูน โดย ศอ.ปส.จ.ลพ. รายงานสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดลำพูนและภาคเหนือตอนบนในห้วงเดือนกันยายน 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     ททท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอปาย จัดกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
28 กันยายน 2559
     สาธารณสุขเชียงราย รณรงค์วันหัวใจโลก 29 ก.ย. ด้วย 4 Power your life ส.ปชส.เชียงราย
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ย้ำสื่อมวลชนในสังกัด ให้รายงานข่าวให้ครอบคลุมทุกประเด็น ด้วยความถูกต้อง เชื่อถือได้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจติดตามการดำเนินงาน การส่งกระจายเสียงวิทยุ และโทรทัศน์ดิจิตอล ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์อนามัยที่ 1 รณรงค์ออกกำลังกายลดโรค สทท.เชียงใหม่
     มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับผู้ประสบอุทกภัย ส.ปชส.เชียงใหม่
     การแถลงข่าวกรณีเด็กหญิงแต่งกายชุดชนเผ่าชาวเขาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ ส.ปชส.เชียงใหม่
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบาย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 616 (จาก 30790 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph