สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000557665
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 232 (จาก 11581 ข่าว)
28 มีนาคม 2558
     กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากเขตท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.ลำปาง และใกล้เคียง เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพผู้นำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส.ปชส.ลำปาง
27 มีนาคม 2558
     ประชาชนชาวอำเภอดอยหล่อคัดค้านโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัดทำลายไร่ฝิ่น ที่บ้านตูน ตำบลห้วยห้อม จำนวน 3 แปลง ไม่พบผู้กระทำผิด สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน แอ่วตึงวันที่บ้านรักไทย ย่านการค้า สร้างสรรค์ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค สู่ภูมิภาค สวท.แม่ฮ่องสอน
     หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ธ.ก.ส เตรียมจัดงาน "ตลาดเกษตรกร สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบของที่ระลึก แก่หัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในโอกาส ย้าย และเลื่อนไปดำรงตำแหน่งใหม่ สวท.แม่ฮ่องสอน
     สวนธรรมภูสมะ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
     เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสัตว์เลี้ยงภายในเขตเทศบาล ประจำปี 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกับหลายหน่วยงาน เตรียมจัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย สวท.แม่ฮ่องสอน
     ร่วมบริจาคเงิน ในรายการพิเศษ "วันสายใจไทย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ส.ปชส.ลำปาง
     ทต.บ้านกลาง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ป.6 พร้อมจัดกิจกรรม เปิดบ้านกลาง ร่วมสร้างงานวิชาการ สวท.ลำพูน
     แม่ฮ่องสอน เปิด ย่านการค้าสร้างสรรค์บ้านรักไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช๊อปแห่งใหม่กับสโลแกน "แอ่วตึงวัน บ้านรักไทย" ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ทต.บ้านกลาง เชิญชวนประชาชนร่วมตกแต่งซุ้มประตูบ้าน แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง อู้จ๋าคำเมือง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายนนี้ สวท.ลำพูน
     ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     คณะกรรมการหมู่บ้านห้วยขาน เชิญเที่ยวงานปอยจางลอง – ส่างลอง บ้านห้วยขาน ต. หมอกจำแป่ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จ.ลำพูน เปิดตัวโครงการ แอ่วหละปูน เมืองบุญแห่งล้านนา เชิญชวน ท่องเที่ยว มาสัมผัสประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมแบบล้านนา ตามเส้นทางการท่องเที่ยว ใน จังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     ขอเชิญร่วมทำข่าวงาน "โครงการความคุมโรคพิศสุนัขบ้าและลดจำนวนสัตว์เลี้ยง" ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     พายุฝนและลมแรงส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มกีดขวางการจราจรทางหลวงแผ่นดิน ๑๐๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สพป.พะเยา เขต 1 จัดงานมหกรรมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 สวท.พะเยา
     จทบ.น่าน ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน บริจาคโรหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวท.น่าน
     กศน.เมืองน่าน พัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา สวท.น่าน
     แม่ฮ่องสอน เปิดงานแอ่วตึงวันบ้านรักไทยกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภารสู่ภูมิภาค สวศ. แม่ฮ่องสอน
     คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับตำรวจ และกรมสรรพสามิต ลงตรวจพื้นที่น่านเฝ้าระวังการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สวท.น่าน
     จังหวัดลำพูนเชิญเที่ยวงาน "แต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง ครั้งที่ 13" และงาน "สืบสานตำนานฝ้ายงามหนองเงือก ครั้งที่ 9" สวท.ลำพูน
     จังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาการบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปี 2558 สวท.เชียงราย
     สปช.แพร่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 สวท.แพร่
     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ องค์กรต้นแบบ Happy Workplace ถ่ายทอดความสำเร็จ สวท.แพร่
     วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชจังหวัดแพร่ สวท.แพร่
     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สายสัมพันธ์ ไทย – จีน สวท.ลำปาง
     ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     กกต.ลำปาง ติวเข้มและขยายพื้นที่ให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 30 มีนาคมนี้ ที่ สวท.ลำปาง สวท.ลำปาง
     พิธีเปิดงาน "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2558" ครั้งที่ 17 สวท.เชียงใหม่
     ประกันสังคมจังหวัดลำปางยืนยันการใช้ยาสำหรับรักษาผู้ประกันตน เป็นยามีคุณภาพไม่ต่ำกว่าบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้มาตรฐาน อย. และมิใช่ยาปลอม สวท.ลำปาง
     ละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 18 โดยนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558 สวท.เชียงใหม่
     ปั่นจักรยาน 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวท.เชียงใหม่
     กลุ่มนวดแผนไทยบ้านแม่สะเรียงลุ่ม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน สร้างรายได้ให้สมาชิกเป็นอย่างดี ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อบจ.พะเยา ร่วมกับอำเภอจุน เตรียมจัดงานประเพณีปู่จาพญาลออย่างยิ่งใหญ่ สดุดีวีรกรรมของวีรบุรุษผู้สร้างเมืองลอ เมืองโบราณของชาวอำเภอจุน สวท.พะเยา
     จังหวัดทหารบกพะเยา ส่งมอบฝ่ายและบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ 60 พรรษา สวท.พะเยา
     เชิญชวนประชาชนร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ส.ปชส.ลำปาง
     หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน จ.ลำปาง ร่วมประชุมชี้แจงให้ข้อมูล แก่แกนนำชุมชนท้องที่ ต.บ่อแฮ้ว เพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ ส.ปชส.ลำปาง
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถมอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ส.ปชส.เชียงใหม่
26 มีนาคม 2558
     อุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศ จะเกิดพยุฤดูร้อนมีนาคมนี้ ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผวจ.ลำพูนเน้นย้ำหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดลำพูนดูแลความสงบเรียบร้อยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส.ปชส.ลำพูน
     วัฒนธรรมลำพูนประชุมเตรียมนำกิจกรรมของชุมชนร่วมแสดงในงานแอ่วลำพูน 2-6 เมษายนนี้ ส.ปชส.ลำพูน
     เทศบาลตำบลสันปูเลย จัดกิจกรรมโครงการบันทึกข้อตกลงเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน (MOU) ระดับตำบล ส.ปชส.เชียงใหม่
     สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดงานไทยแลนด์ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 2 สวท.เชียงใหม่
     เตรียมส่งหุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกลดับไฟป่าระลอกสอง สวท.เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 232 (จาก 11581 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph