สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000538588
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 109 (จาก 5412 ข่าว)
25 ตุลาคม 2557
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อม ข้าราชการ รับพระราชทานผ้ากฐิน ไปถอดถวาย แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     กรมการปกครองทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า ยอดเงินทำบุญกว่า 1 ล้าน 7 แสนบาท สวท.ลำพูน
     ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชา สวท.เชียงใหม่
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวงานลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ สวท.เชียงใหม่
     รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คว้า 3 รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 สวท.เชียงใหม่
     จ.ลำพูน จัดสภากาแฟ ครั้งที่ 10 หวังกระตุ้นทุกภาคส่วนเดินหน้าสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาจังหวัด สวท.ลำพูน
     เทศบาลเมืองแพร่ ขานรับการท่องเที่ยวเปิด "กาดฮิมคือ" ทุกวันจันทร์ สวท.แพร่
     จังหวัดน่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน(นัดปิดสนาม) "ชิงถ้วยพระราชทานฯ" ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557 เชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรม 5 สายน้ำ 3 ประเทศ ส.ปชส.น่าน
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ส.ปชส.น่าน
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวและถนนคนเดินน่านตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต สวท.น่าน
     ป.ป.ช.เชียงใหม่ เชิญร่วมจัดกิจกรรมบวชป่า 10,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างกุศลหล่อพระประธาน ถวายผ้าจุลกฐิน ส.ปชส.เชียงใหม่
     กสทช.เขต 9 เชียงใหม่ฝึกซ้อมแผนบูรณาการบุคลากรและข่ายวิทยุสื่อสาร ส.ปชส.เชียงใหม่
     รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557 นัดปิดสนาม วัฒนธรรม 5 สายน้ำ 3 ประเทศ ไทย-ลาว-เวียดนาม สวท.น่าน
     หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเชียงใหม่ออกให้บริการประชาชนที่อำเภอฝาง สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     กิจกรรมจักรยานทางไกลการกุศล Bike for children 2014 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ต้านภัยเอดส์ ส.ปชส.เชียงใหม่
     พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวายที่วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำแอพพลิเคชั่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนสมาร์ทโฟน ให้สามารถค้นหาข้อมูล และข่าวสารของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงานสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2557 สวท.พะเยา
     สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อำเภอแม่ลาน้อยเตรียมจัดงานประเพณี ประเพณีเขาวงกต และ เปิดพิพิธภัณฑ์อำเภอแม่ลาน้อย เพื่อย้อนรอยถึงวิถีชีวิตของชาวอำเภอแม่ลาน้อย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
24 ตุลาคม 2557
     พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ส.ปชส.ลำปาง
     ตำรวจวิสามัญฆาตกรรมขบวนการค้ายาเสพติดที่ตลาดแม่ข่า อำเภอฝาง ยาบ้า 94000 เม็ด สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงาน "ตลาดนัดเกษตรกรปลอดภัย" ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เสวนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูประเทศ สวท.เชียงใหม่
     รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำให้ดูแลการลักลอบตัดไม้พะยูงและการบุกรุกพื้นที่ป่า สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอล ประจำปี 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูนซักซ้อม การจ่ายเงินให้แก่ชาวนา ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส.ปชส.ลำพูน
     เทศบาลตำบลขุนยวม เปิดรับสมัครสาวงาม ชิงตำแหน่งธิดาบัวตอง ในงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบาน ประจำปี 2557 สวท.แม่ฮ่องสอน
     สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ปฏิบัติธรรมและจาริกแสวงบุญ ณ แดนพุทธภูมิ (อินเดีย-เนปาล) ครั้งที่ 8 สวท.แม่ฮ่องสอน
     ตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาลักทรัพย์ร้านอาหารกลางเมืองแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมวีดิทัศน์ทางไกลร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมจัดโครงการตลาดนัดเกษตรกร ส.ปชส.เชียงใหม่
     รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ประชุมหารือมอบนโยบายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัดภาคเหนือ สวท.น่าน
     เอกอัครราชทูตฟิลิปินส์ประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรฟิลิปินส์ประจำสหประชาชาติเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งในประเทศไทย ส.ปชส.ลำพูน
     บรรยากาศกินเจอำเภอฝางรอบสองเงียบเหงา ขณะที่ราคาผักยังทรงตัว สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     อำเภอแม่ลาน้อยจับกุมผู้ต้องหา ลักลอบปลูกกัญชา บ้านกอกหลวง หมู่ 5 ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมยกร่างข้อปฏิบัติในการกำจัดขยะที่เป็นกระทง สวท.เชียงใหม่
     สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ระบุฤดูหนาวเริ่มแล้วตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2557 และจะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สวท.ลำปาง
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมออกคำสั่งจังหวัดมอบหมายภารกิจแก่ อปท.และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดการขยะมูลฝอยจากงานวันลอยกระทง ส.ปชส.เชียงใหม่
     ยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติด มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท สวท.เชียงใหม่
      จังหวัดลำพูน จัดงาน วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และ วันอาสาสมัครไทย ( งานวันสมเด็จย่าจังหวัดลำพูน ) ประจำปี 2557 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแพร่ กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่ประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ส.ปชส.แพร่
     ตำรวจภูธรเมืองแพร่จับกุมยาบ้า พร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ส.ปชส.แพร่
     ฝนตกในระยะนี้ส่งผลให้เห็ดป่าเกิดขึ้นในแถวป่าละเมาะ ประชาชนสนใจเก็บมาบริโภค ส.ปชส.แพร่
     นายอำเภอจุน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ให้การช่วยเหลือนายถา ชาวตำบลพระธาตุขิงแกง ผู้พิการอยากไร้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สวท.พะเยา
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ กสทช. จัดประกวดสารคดีเฉลิมพระเกียรติ "ย่างพระบาทที่ยาตรา" ส.ปชส.เชียงใหม่
     ท่าอากาศยานลำปางแนะวิธีปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง เพื่อความปลอดภัยของการบินและอากาศยาน ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดน่าน ทำพิธีทานสำรับข้าว 100 สำรับ และบวงสรวงกำแพงเมืองเก่าน่าน เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ ในหลวง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ส.ปชส.น่าน
     จังหวัดแพร่ บำเพ็ญพระกุศลครบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชฯ สวท.แพร่
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการเมืองต้องห้ามพลาด ลำปางเมืองไม่หมุนตามกาลเวลา สวท.ลำปาง
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 109 (จาก 5412 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph