สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000515650
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1072 (จาก 53564 ข่าว)
24 เมษายน 2557
     ศพปน.พท.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ผอ.สปข.3 นำคณะผู้บริหาร คาราวะ รดน้ำดำหัว ขอพร ผต.นร.และ ผู้สูงอายุ สผป.สปข.3
     สปข.3 จัดแข่งขันกีฬาภายใน คัดนักกีฬาร่วมงาน 81 ปี ที่กรมประชาสัมพันธ์ สผป.สปข.3
     เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 สวท.แพร่
     จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ประจำปี 2557 สวท.เชียงราย
     กระทรวงสาธารณสุข กระจายยาต้านไวรัส โอเชลทามีเวียร์ สำหรับโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ สวท.เชียงราย
     กระทรวงสาธารณสุข กระจายยาต้านไวรัส โอเชลทามีเวียร์ สำหรับโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ สวท.เชียงราย
     อบจ.แพร่ ประชุมผู้ประกอบการโรงแรมและน้ำมัน สวท.แพร่
     เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2557 สวท.เชียงใหม่
     องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จัดกิจกรรมพืชผักปลอดภัยชิมอาหารไทยใหญ่ที่ผาบ่อง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนดำเนินการกระจายผลผลิตหอมแดงออกนอกแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะทำงานศึกษาออกแบบการวางผังจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น พิจารณาแผนการก่อสร้างฯ สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูนมีการจ้างงานคนพิการตามกฎหมาย ส.ปชส.ลำพูน
     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนโรคที่เกิดในฤดูร้อน ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว สมัชชาครอบครัว และสมัชชาสภาเด็กและเยาวชน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อุตุนิยมวิทยาลำพูน เผย ในช่วงวันที่ 27-29 เมษายน 2557 ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้นและมีลูกเห็บตก ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สวท.ลำพูน
     กระทรวงมหาดไทย แจ้งผลตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารจริง ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน เชิญร่วมงาน "วันแรงงานแห่งชาติ" ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีสรงน้ำขอพร หรือกั่นตอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน สนธิกำลังร่วมกันบุกทลายแหล่งลักลอบตัดไม้ ในพื้นที่ จ.ลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
23 เมษายน 2557
     จังหวัดแพร่ ตรวจสอบการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส่วนท้องถิ่น สวท.แพร่
     ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการ เหล่ากาชาด ออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือชาวบ้านหมู่บ้านรักไทยและใกล้เคียง สวศ. แม่ฮ่องสอน
     รัฐมนตรีมหาดไทยติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวศ. แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำคณะผู้บริหารเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์กับเมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์เป็นครั้งที่ 2 ส.ปชส.เชียงใหม่
     ทต.มะเขือแจ้ กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning day และทำบุญอาคารสำนักงานเนื่องในวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายนนี้ สวท.ลำพูน
     อบจ.ลำพูน จับมือสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรม พลเมืองยุคใหม่ มุ่งเสริมสร้างท้องถิ่นให้มีรากฐานที่แข็งแกร่ง มีเจตคติที่เกื้อกูลต่อระบอบประชาธิปไตย สวท.ลำพูน
     ทต.อุโมงค์ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557 วันที่ 24 เมษายนนี้ สวท.ลำพูน
     23-26 เมษายนนี้ เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน จัดแถลงข่าว "ม่วนอ๋ก ม่วนใจ๋ แอ่วอาหารปลอดภัยและของดีเมืองลำพูน" ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดจำหน่ายเนื้อหมูธงฟ้า ไข่ไก่ธงฟ้า ส.ปชส.เชียงใหม่
     กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งอย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้าง เพื่อให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการ ส.ปชส.เชียงใหม่
     สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน วันนี้พบว่าสภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส.ปชส.ลำพูน
     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดมหกรรม กบข. สมาชิกสัญจร 2557 สวท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่จัดงาน เมืองเกษตรสีเขียว ด้านการประมง ประจำปี 2557 ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ส.ปชส.เชียงใหม่
     รายงานพิเศษ ตลาดที่อยู่อาศัยเชียงใหม่ ไตรมาสแรกปี 57 ชะลอตัวหนัก ตามภาวะเศรษฐกิจและการเมือง สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดพะเยา ร่วมกับ อบจ.พะเยา จังหวัดทหารบกพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดผ้าป่าสามัคคีโครงการกองทุน 5 บาท สมทบก่อสร้างฝายหลวงเฉลิมพระเกียรติ "90 พรรษา มหาราชา 85 พรรษา มหาราชินี" สวท.พะเยา
     เครือข่ายองค์กรประชาชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ผลักดันร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปที่ดินและทรัพยากร สวท.เชียงใหม่
     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปาง และ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือ ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมสัมมนาโครงการ " สานสัมพันธ์สื่อมวลชนท้อ สวท.แม่ฮ่องสอน
     อบต. ปางหมู เตรียมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ การประกวดทำอาหารและขนมไทยใหญ่ ภายใต้โครงการวันผู้สูงอายุ และโครงการวันครอบครัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 สวท.แม่ฮ่องสอน
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่เงา จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับจังหวัด สวท.แม่ฮ่องสอน
     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปี 2557 สวท.เชียงใหม่
     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เตาเผาขยะชีวมวลไร้ควัน" ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปี 2557ที่ บ้านรักไทย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     มช เปิดหลักสูตรสองปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) รองรับประชาคมอาเซียน สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬา จาก บริษัท สยามสปอร์ต เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี สยามสปอร์ต คืนกำไรสู่สังคม มอบความสุข 77 จังหวัดทั่วไทย ส.ปชส.เชียงใหม่
      โรงเรียนสุทธิ์วิทยากร เปิดรับสมัครบุคคลพระภิกษุ – สามเณร นักเรียน ชาย –หญิง ที่จบตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป เรียนต่อ ชั้น ม.1 – ม.6 สวท.ลำปาง
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1072 (จาก 53564 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph