สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000562628
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 275 (จาก 13749 ข่าว)
28 พฤษภาคม 2558
     จัดประชุมเชิงวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 1 ที่จังหวัดแพร่ สวท.แพร่
     รวมพลังราษฏร์-รัฐทวงคืนผืนป่าชุมชนบ้านนาหวาย สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและลดปัญหาหมอกควัน สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ผวจ.ลำปาง เข้าเยี่ยมดูอาการผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารเบรกแตกพุ่งชน รถตู้และบ้านเรือนประชาชน ส.ปชส.ลำปาง
     เตรียมเปิดตัวถนนสายวัฒนธรรมวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวันเสาร์ สวท.เชียงใหม่
     รายงานพิเศษ ผลผลิตลำไยของจังหวัดจันทบุรี ส่งออก 100% สวท.เชียงใหม่
     รายงานพิเศษ ผลผลิตลำไยของจังหวัดจันทบุรี ส่งออก 100% สวท.เชียงใหม่
     รายงานพิเศษ ผลผลิตลำไยของจังหวัดจันทบุรี ส่งออก 100% สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี สวท.เชียงใหม่
     การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย บริษัทนำเที่ยวต้องส่งเส้นทางให้ตำรวจท่องเที่ยวทราบ สวท.เชียงใหม่
     เทศบาลตำบลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ร่วมกับ วัดพานิชสิทธิการามจัดงานประเพณีทำบุญสรงน้ำพระสารีริกธาตุวัดพานิชสิทธิการาม ส.ปชส.ลำพูน
     ขนส่งจังหวัดเชียงราย กำหนดประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย จำนวน 301 ป้ายเพื่อนำเงินรายได้เข้ากองทุน สวท.เชียงราย
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศ ขณะที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์มาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สวท.เชียงใหม่
     แขวงทางหลวงชนบทเชียงรายจัดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนเสร็จสิ้นแล้วกับโครงการก่อสร้างถนนสาย ง. 16 ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย สวท.เชียงราย
     ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดฝึกอบรมการใช้งานและมอบกุญแจอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย
     ธ.ก.ส.ลำปาง ขอเชิญชวนฝากเงิน ในโครงการ ดอกเบี้ยสุขใจ 12 ระยะ เวลาฝาก 1 ปี และ โครงการเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ 16 ระยะเวลา 6 เดือน สวท.ลำปาง
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อม นายกเหล่ากาชาด จ.ลำปาง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุ รถทัวร์โดยสารชนรถตู้ รับ – ส่ง นักเรียน ที่บริเวณแยกป่าขาม ขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วทุกราย สวท.ลำปาง
     เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชนลงพื้นที่ชุมชน สวท.แพร่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางสั่งการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน เร่งขับเคลื่อนนโยบาย "ลำปางสุจริต และลำปางนครแห่งความสุข" ไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จเป็นรูปธรรม สวท.ลำปาง
     เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้าขุนยวม จับไม้แปรรูปกลางป่า พร้อมอุปกรณ์เลื่อยยนต์ สวศ. แม่ฮ่องสอน
     จ.น่าน หลายหน่วยงานรุดตรวจข้าวสารปลอม มทร.ล้านนาน่าน ตรวจพบผลึกลักษณะต่างจากกลุ่มข้าวสารอื่น สวท.น่าน
     อำเภอเมืองแพร่ จัดอบรมอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย สวท.แพร่
     อธิการบดี มทร.ล้านนา เยี่ยมชมกิจกรรมผลงานของมหาวิทยาลัย แถลงข่าวและสืบสานสัมพันธ์สู่มวลชน สวท.น่าน
     สสค.น่าน ประชุมเวทีเครือข่าย คณะกรรมการและคณะทำงาน โครงการ พัฒาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน สวท.น่าน
     เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่10.1.8 แม่ฮ่องสอน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชุมชนปางล้อ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในชุมชน สวท.แม่ฮ่องสอน
     พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเจดีย์ ( จอมศรีกู่ไทย ) อ. เมืองลำพูน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ .ลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมประชุมโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบงานประกันสังคม ม. 40 สวท.แม่ฮ่องสอน
     ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เปิดเวทีเสวนาส่งเสริมอัตลักษณ์และการท่องเที่ยวจังหวัด ถ่ายทอดสดทาง สวท.ลำปาง FM 97 MHZ 09.30 – 12.00 วันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ส.ปชส.ลำปาง
     ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เผยนวัตกรรมฝายใต้ดิน ช่วยเก็บกักน้ำ ชะลอน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดิน และช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา ตามโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วไทย ส.ปชส.ลำพูน
     ทต.ป่าซาง เร่งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมชี้ ทุกบ้านต้องร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลายจึงจะทำให้ปลอดโรคไข้เลือดออกทั้งชุมชน สวท.ลำพูน
     พะเยา! มีผลงานดีเด่นกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส คนไทยเป็นสุข" ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดลำปาง เชิญชวนพุทธศาสนิกชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดลำพูนกำหนดจัดงานประเพณี 11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชา ครูบาเจ้าศรีวิชัย วันที่ 11 มิถุนายน นี้ สวท.ลำพูน
     จังหวัดพะเยา เตรียมจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 24 เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 สวท.พะเยา
     เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่สหภาพเมียนมา ขนาด 3.9 ริกเตอร์ ห่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน 56 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย สวท.แม่ฮ่องสอน
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียม จัดแรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้มาร้องเรียน การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ กว่า 50 เรื่อง สูงที่สุด ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 20 เรื่อง สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วจำนวน 13 ราย สำนักงานสาธารณสุขแม่ฮ่องสอน เตือนประชาชน ช่วยกันกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในครัวเรือน ที่สาธารณะ อย่างจริงจัง สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญ ประมูลเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 6 เพื่อนำเงินเข้ากองทุน สำหรับใช้ในกิจการความปลอดภัยทางถนน ส.ปชส.ลำปาง
     ทต.มะเขือแจ้ กำหนดจัดโครงการโรงงานอาหารปลอดภัยและโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัยตำบลมะเขือแจ้ วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ สวท.ลำพูน
27 พฤษภาคม 2558
     พระองค์โสมทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39 ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     ชาวนา 3 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอานิสงค์จากภัยแล้งหน้าบานขายข้าวได้ราคาดี สวท.เชียงใหม่
     รอง ผวจ.ลำพูนเน้นย้ำให้คณะกรรมการศูนย์ข่าวระดับจังหวัดดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กองทัพและ ผวจ.ลำพูน เป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส.ปชส.ลำพูน
     เกิดเหตุรถทัวร์โดยสารเบรกแตกพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียน มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตหลายที่จังหวัดลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบริจาคเงินกว่า 1 แสน 6 หมื่นบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวินจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวินแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2558 ในพื้นที่จังหวัดแม่ สวท.แม่ฮ่องสอน
     เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จู่โจมเข้าตรวจค้นยาเสพติด ที่เรือนจำแม่ฮ่องสอน ไม่พบสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด สวท.แม่ฮ่องสอน
     เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้และหนุนเครือข่ายขับเคลื่อนลดปัญหาแอลกอฮอล์ในพื้นที่ สวท.แม่ฮ่องสอน
     เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารเบรกแตกพุ่งชนรถตู้เด็กนักเรียนพร้อมพุ่งชนบ้าน มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก และเสียชีวิต 3 ราย สวท.ลำปาง
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 275 (จาก 13749 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph