สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000590838
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 569 (จาก 28444 ข่าว)
29 กรกฎาคม 2559
     ครบรอบ 2 ปี การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ชมผลงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ถึงวันที่ 2 สิงหาคมนี้ สวท.ลำพูน
     จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน และนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศ สวท.เชียงใหม่
     เทศบาลเมืองน่านจัดแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ดอกเสี้ยวขาวเกมส์ สวท.น่าน
     สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถจักรยานยนต์รับจ้างรอบตกค้าง สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดร้านประชารัฐ สุขใจ Shop ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ชาว อ.เวียงหนองล่อง และ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน มุ่งขับเคลื่อนโครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1จัดอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ ของบุคลากรในสถานศึกษา ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดเชียงใหม่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงรายจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแล้วกว่าหมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติเมียนมาร์ ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดแพร่มอบรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2559 สวท.แพร่
     ผู้ว่าฯ ลำปาง ขอความร่วมมือประชาชน อย่าสร้างปัญหาความวุ่นวาย ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ สวท.ลำปาง
     สวท.พะเยา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงาม และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน สวท.พะเยา
     จังหวัดแพร่ประชุมขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ สวท.แพร่
     สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแพร่ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงการตำบลละห้าล้านบาท สวท.แพร่
     อบจ.ลำพูน จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน สวท.ลำพูน
     มทบ.32 เปิดการใช้งาน "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระมัดระวังภัยจากพายุโซนร้อน "มีรีแน" ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย เผยสถานการณ์ไข้เลือดออกใน 3 อำเภอของเชียงราย น่าเป็นห่วง พบผู้ป่วยทั้งจังหวัดกว่า 400 คน พร้อมเร่งรณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค เพื่อควบคุมการระบาด สวท.เชียงราย
     รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง หารือเรื่องการสร้างสถาบันการปฏิรูป กับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ส.ปชส.ลำปาง
     ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง เตือนประชาชนพื้นที่ภาคเหนือ ระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ สวท.ลำปาง
     เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว สทท.เชียงใหม่
     THAICID เพิ่มช่องทางติดตามการประชุมชลประทานโลก สทท.เชียงใหม่
     ราคามังคุดแพง จ.เชียงใหม่ สทท.เชียงใหม่
     เทศบาลแม่ฮ่องสอนจัดโครงการตลาดสดน่าซื้อ ฯ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 114 วัดม่วยต่อ อบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิ "สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง" ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการตลาดสดน่าซื้อ สวท.แม่ฮ่องสอน
     นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับน้อง เดินขึ้นดอยกองมู สวท.แม่ฮ่องสอน
     จดทะเบียนแรงงานต่างด้าววันสุดท้าย สทท.เชียงใหม่
     จ.ลำปาง จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอป นำเกษตรกรผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ร่วมออกร้านจำหน่าย สินค้าราคาถูกแก่ประชาชนผู้บริโภค ส.ปชส.ลำปาง
     จดทะเบียนแรงงานต่างด้าววันสุดท้าย สทท.เชียงใหม่
     แม่ฮ่องสอน เตรียมคัดครูเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     กกต.น่าน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติ ประจำหน่วยออกเสียงอำเภอเมืองน่าน สวท.น่าน
     มูลนิธิโยนก ปิดงาน "ส่งเสริมการอ่าน และ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน" สวท.ลำปาง
     กรมอานามัย ส่งมอบส้วมแก่โรงเรียนตามโครงการ สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2 .... ส.ปชส.พะเยา
     กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเชียงราย มอบเงินอุดหนุนและโฉนดที่ดินให้เกษตรกร เพื่อยกระดับองค์กรเกษตรกรพัฒนาความเข้มแข็งและสร้างอาชีพ ส.ปชส.เชียงราย
     จับกุมรถขนตัวนิ่มประสบอุบัติเหตุขณะฝนตกถนนลื่น คนขับเผ่นหนีขณะเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วย ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่มอบเกียรติบัตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ส.ปชส.แพร่
     พื้นที่จังหวัดพะเยาไม่ปรากฎข่าวสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมจัดใหญ่ 4 ส.ค.นี้ รณรงค์ใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค. ส.ปชส.พะเยา
     อบต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จัดอบรมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     พิธีปิดกีฬา ASEAN SCHOOL GAMES สทท.เชียงใหม่
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เตรียมจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก สวท.เชียงราย
     พสกนิกรชาวน่าน เทิดพระเกียรติ ถวายราชสดุดี แสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนม์มายุครบ 64 พรรษา เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 28 กรกฎาคม 2559 สวท.น่าน
     ชาวนาพะเยารวมตัวลงแขกทำนา หลังค่าแรงพุ่งสู้ไม่ไหว สวท.พะเยา
     จังหวัดเชียงรายมอบเงินอุดหนุน 26 องค์กรเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกร สวท.เชียงราย
     เสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย พม่า ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ที่ สหภาพเมียนมา สวท.แม่ฮ่องสอน
     ชี้ระเบียบกรมการขนส่งไม่เกี่ยว นทท.ชาวจีนลด สทท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สวท.แม่ฮ่องสอน
     จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมงคลเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ส.ปชส.ลำปาง
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 569 (จาก 28444 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph