สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000612167
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1234 (จาก 61662 ข่าว)
17 ธันวาคม 2561
     สคร.1 เชียงใหม่ ห่วงประชาชนยังป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษและโรคพยาธิช่วงฤดูหนาว สวท.เชียงใหม่
     สาธารณสุข เตือนประชาชนดูแลสุขภาพ ช่วงฤดูหนาวนี้ ห้ามดื่มเหล้า ผิงไฟในเต็นท์ อาจถึงตายได้ สวท.เชียงใหม่
     กระทรวงเกษตรฯ ยก สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ เป็นต้นแบบการดำเนินการสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ แจ้งเตือนสภาพอากาศเพื่อการเกษตรในช่วง 7 วันข้างหน้า สวท.แพร่
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่ CMU Smart City- Clean Energy ต้นแบบแห่งแรกของประเทศ..// สวท.เชียงใหม่
     น่าน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี สวท.น่าน
     กอ.รมน.จังหวัดแพร่ สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 สวท.แพร่
     การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ส.ปชส.ลำปาง
     การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ส.ปชส.ลำปาง
     นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินี จังหวัดแม่ฮ่องสอนและศิษย์เก่า แสดงความสามารถด้านดนตรีเพื่อขอรับบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ ก่อนไปแสดงและตั้งกล่องรับบริจาค ที่ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องแจกชุดขับถ่ายฉุกเฉิน แห่งแรกของประเทศไทย สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูน ตรวจเข้มชุดกระเช้าของขวัญปีใหม่ป้องกันผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา ส.ปชส.ลำพูน
     สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ลดดอกเบี้ย ช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นใช้เงินในช่วงเทศกาลปีใหม่ สวท.แพร่
     สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดพะเยาขอเชิญร่วมงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 สวท.พะเยา
     พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายกระเช้าและสังฆทานก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ แนะผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค สวท.ลำพูน
     เจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกจับชาวบ้านรับจ้างตัดไม้หวงห้ามในป่าสงวนแห่งชาติ สวท.ลำปาง
     อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางนำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำปางจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าว สวท.ลำปาง
     บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้ที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ มาถึงพะเยาแล้ว พร้อมส่งมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.เป็นต้นไป เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 ส.ปชส.พะเยา
     สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2562" ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     คลังแม่ฮ่องสอน แจ้งผู้มีสิทธิเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ(เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เตรียมรับบัตรตั้งแต่ 21 ธันวาคม นี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     การเลือก สว.ระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เตรียมเลือก สว.ระดับจังหวัด 22 ธันวาคม นี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     โครงการสานประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ส.ปชส.เชียงราย
     การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (กลุ่มสบายดี) นำปัญหาของกลุ่มจังหวัดมากำหนดเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาระดับภาค ส.ปชส.เชียงราย
     คณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของจังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     จ.ลำปาง มอบปัจจัยการผลิต ส่งเสริมพัฒนาต่อยอดอาชีพแก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ ส.ปชส.ลำปาง
     ครม. มีมติเห็นชอบ แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ส.ปชส.ลำพูน
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทําโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ส.ปชส.ลำพูน
     ประกันสังคมจัดอบรมความรู้ทางด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้าง พ.ร.บ.เงินทดแทนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     ผลการตัดสินการประกวด"มหกรรมการไก่แม่ฮ่องสอน ครั้งที่2" ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าบ้านน้อย( Little Guide )จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูน ออกแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดพะเยา เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2561 – 2562 สวท.พะเยา
     กกต.ลำพูน รับรายงานตัวของผู้สมัคร ส.ว. ในวันเลือกระดับอำเภอทุกอำเภอ รวม 43 คน ส.ปชส.ลำพูน
     ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน ม.ราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดมหกรรมประกวดไก่แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดน่าน สรุปการเลือกตั้ง สว.ระดับอำเภอ มีผู้สมัคร่ลงทั้ง 10 กลุ่ม ตามขัอบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สวท.น่าน
     อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จัดงาน แอ่วงานส้มสีทอง ของดีวิถีทุ่งช้าง สวท.น่าน
16 ธันวาคม 2561
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติพร้อมประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬา ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สวท.เชียงใหม่
     กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Thailand championship 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ครั้งที่ 16 สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุมเข้มการแสดงราคาสินค้าและบริการ เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สวท.แม่ฮ่องสอน
     ธ.ก.ส. จับมือ กอช. จัดโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี สมัครสมาชิกออมเงินกับ กอช. ลุ้นเงินรางวัล 10 ล้านบาท สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้วยดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม สวท.แม่ฮ่องสอน
     สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือน พฤศจิกายน 2561 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเลือกสว.ระดับอำเภอเพียงอำเภอเดียว คือที่ อ.แม่สะเรียง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กับ College of Overseas Education, Chengdu University, P.R. China ส.ปชส.เชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน และเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านนวัตกรรมดิจิทัล สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเกียรติคุณนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ส่งเสริมทุกภาคส่วนออกกำลังกาย สวท.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1234 (จาก 61662 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph