สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000588282
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 525 (จาก 26218 ข่าว)
25 พฤษภาคม 2559
     ประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างเดินทางไปเลือกซื้อลิ้นจี่ ในงาน สับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2559 สวท.เชียงราย
     จังหวัดแพร่มอบบ้านแพร่ร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส.ปชส.แพร่
     ชาวตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ ขุดพบต้นคะเคียนทองอายุหลายร้อยปีจมใต้น้ำในอ่างป่าซาง แห่กราบไหว้ขอโชคกันเป็นจำนวนมาก สวท.พะเยา
     เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงรายจัดประชุมสภาพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่าย สวท.เชียงราย
     เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ให้กับสื่อมวลพะเยา กลุ่มวัยทำงาน ด้วยกิจกรรม 3 อ. 2 ส. บำบัดโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ส.ปชส.พะเยา
     รัฐบาลเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดพะเยาร่วมกับหอการค้าไทยจัดทำโครงการสานพลังทำนาประชารัฐ สร้างความสามารถแข่งขันอุตสาหกรรมข้าวไทยในอาเซียนและตลาดโลก ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดแพร่ จัดโครงการบ้านแพร่ร่วมใจ ในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ สวท.แพร่
     จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 33 "กว๊านพะเยาเกมส์" 12-21 ตุลาคม 2559 นี้ สวท.พะเยา
     คนแห่ซื้อหอย อดีตภรรยาฝรั่งนั่งขายหอยลายใหญ่ริมกว๊านพะเยา กิโลกรัมละ 25 บาท สวท.พะเยา
     จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการ กรอ.จังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริต ส.ปชส.เชียงใหม่
     สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการอบรม การพัฒนาการบริหารจัดการผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำปาง เตรียมจัดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส.ปชส.ลำปาง
     ศพส.จ.ลำปาง นำเยาวชนที่หลงเดินทางผิดกว่า 60 ชีวิต เข้าเยี่ยมดูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ หวังปรับเปลี่ยนทัศนคติเยาวชน ให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคม ส.ปชส.ลำปาง
24 พฤษภาคม 2559
     หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ ญาติผู้เสียชีวิต และเยี่ยมเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บไฟไหม้หอพักโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา สวท.เชียงราย
     พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ คาด ผลผลิตลิ้นจี่เชียงใหม่ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 40 สวท.เชียงใหม่
     พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ คาด ผลผลิตลิ้นจี่เชียงใหม่ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 40 สวท.เชียงใหม่
     มิจฉาชีพปลอมเฟซบุ๊ค ผอ.สปข.3 หลอกให้เพื่อนโอนเงินผ่านทรูมันนี่ สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่เร่งดำเนินการตามนโยบาย "พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ของรัฐบาล สวท.เชียงใหม่
     อบจ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับขนส่ง จ.แม่ฮ่องสอนจัดแถลงข่าวโครงการ รักแม่ฮ่องสอน ใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อำเภอปาย จัด"โครงการอำเภอปายยิ้ม...เคลื่อนที่" ที่หย่อมบ้านแม่ปิง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูน ปราบปรามผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวางแผนฟื้นฟูภูเขาหัวโล้นโดยการปลูกป่า ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     คณะทำงานภายในศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมพิจารณาการจัดแสดงสินค้าและการเตรียมการปรับปรุงภายในอาคาร ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชิญร่วมงาน "สานฮีต โตยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ ครั้งที่ 14" ส.ปชส.เชียงใหม่
     สวท.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยม และขอบคุณหอกระจายข่าว ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งรับสัญญาณรายการแม่ฮ่องสอนข่าวบ้านเฮา สวท.แม่ฮ่องสอน
     กรมการขนส่งทางบก ขยายอายุใบขับขี่ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี เริ่ม 23 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป สวท.ลำปาง
     คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     วัฒนธรรมจังหวัดน่าน ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม สวท.น่าน
     จังหวัดน่าน ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 สวท.น่าน
     จ.น่าน ประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดและท้องถิ่น ประจำปี 2559 สวท.น่าน
     ประมงจังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือประชาชนห้ามจับปลาช่วงฤดูปลาน้ำจืดวางไข่เลี้ยงลูก ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำปาง เชิญประชาชนร่วมออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม ส.ปชส.ลำปาง
     สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ ธ.ก.ส.ลำปาง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเกษตร สวท.ลำปาง
     ธ.ก.ส.ลำปาง รวมใจสู้ภัยพิบัติ มอบถุงยังชีพและวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน สวท.ลำปาง
     ตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน ขอเชิญชมการแสดง "ทอล์คโชว์หรรษา ครอบครัวสุขสันต์ ห่างไกลยาเสพติด เปิดประตูสู่อาเซียน" ส.ปชส.ลำพูน
     เทศบาลนครลำปาง ชี้แจงกรณีปัญหาความเดือดร้อนจากการฆ่าไก่ ในชุมชนช่างแต้มและพระแก้วหัวข่วง ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดลำพูนเตรียมจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยจังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้ารถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่ ส.ปชส.แพร่
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2559 ให้ดำเนินคดีทางแพ่ง นายศิวกร พฤกษาโรจนกุล และนายรังสี ลิมปีโชติกุล (โครงการบ้านเพชรรัตน์) ส.ปชส.ลำพูน
     วช. จัดประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 9 ในพื้นที่ภาคเหนือ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินครั้งที่ 6/2559 ส.ปชส.เชียงใหม่
     คณะทำงานลุ่มน้ำสาละวิน ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมพิจารณาแผนและยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสาละวิน แบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2561 -2565 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าฯ มอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด เพิ่มอีกจำนวน 32 หมู่บ้าน ส.ปชส.ลำปาง
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมงานวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2559 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดพะเยา ประชุมเร่งขับเคลื่อนการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พมจ.พะเยา ย้ำ เดือนหน้า ลุยเข้มลุยขับเคลื่อนตลอดทั้งเดือน สวท.พะเยา
     สถานศึกษาในเชียงราย ร่วมรณรงค์เชิญชวนการออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 33 กว๊านพะเยาเกมส์ 12-21 ตุลาคม 2559 นี้ ส.ปชส.พะเยา
     นายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ส.ปชส.พะเยา
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 525 (จาก 26218 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph