สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000620609
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 347 (จาก 17339 ข่าว)
19 ตุลาคม 2562
     ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลลำปาง ร่วมแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านศัลยแพทย์โรคหัวใจทั้งชาวไทยและต่างชาติครั้งแรก ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคมนี้ ส.ปชส.ลำปาง
     คณะจังหวัดมุกดาหารเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวกับจังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย
     เจ้าหน้าที่ สนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านเป้าหมายผู้ต้องหายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ อ.ฝาง สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ประชาชนจิตอาสาจังหวัดน่าน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ส.ปชส.น่าน
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 สวท.พะเยา
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำชับผู้ประกอบการคุมเข้มพนักงานขับรถ..// สวท.เชียงใหม่
     ตรวจสอบศูนย์กลางแผ่นดินไหวเชียงใหม่ สทท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่ เปิดประตูเมืองเก่าพร้าววังหิน ที่อำเภอพร้าว ส.ปชส.เชียงใหม่
     พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งส่งเสริมการดำเนินงานให้กับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดเชียงใหม่..// สวท.เชียงใหม่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง ส.ปชส.แพร่
     น่าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านคนพิการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรายบุคคล สวท.น่าน
     เหตุแผ่นดินไหวที่ดอยสะเก็ด ไม่กระทบเขื่อนในเชียงใหม่ สทท.เชียงใหม่
     ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา จังหวัดลำปาง เผยเกี่ยวกับบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ สวศ.ลำปาง
     จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อเรื่องการเปิดขึ้นทะเบียนใหม่ ..// สวท.เชียงใหม่
     จิตอาสา อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ร่วมพัฒนาวัดทรายขาว สวท.แม่ฮ่องสอน
     ร้าน CORAL เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สวท.เชียงราย
     ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย แจ้งประชาสัมพันธ์อันตรายการปล่อยโคมลอย โคมควันในช่วงเทศกาล สวท.เชียงราย
     เทศบาลนครลำปาง ชวนสาวงามเมืองเหนือ ประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-แม่หญิงสะเปาคำ ในงานสืบสานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ปี 62 สวท.ลำปาง
     สำรวจความมั่นคงของ 2 เขื่อนหลักจ.เชียงใหม่อย่างละเอียด หลังเกิดแผ่นดินไหว..// สวท.เชียงใหม่
     “ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่ไก่แม่ฮ่องสอน ผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบท้องถิ่น ลดต้นทุนเพื่อการบริการจัดการร่วมกัน ตามหลักการของระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่” ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นรายได้ OTOP ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
18 ตุลาคม 2562
     OR จัดสัมมนาสื่อมวลชน จ.ลำปาง ประจำปี 2562 สวท.ลำปาง
     ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ ลงพื้นเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ต.เตาปูน อ.สอง สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึง รัชกาลที่ 4 สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง สวท.แพร่
     กอ.รมน. ภาค 3 แถลงข่าวผลงานการปราบปราบการลักลอบตัดไม้ สินค้าผิดกฎหมาย และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2563 สวท.แพร่
     จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวท.น่าน
     สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จิตอาสาอำเภอแม่อาย ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับราชเลขานุการในพระองค์ ส.ปชส.เชียงใหม่
     ครม. เห็นชอบ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ส.ปชส.เชียงใหม่
     ตำรวจภูธรภาค 5 ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการกวดขันวินัยจราจรในพื้นที่ สวท.เชียงใหม่
     เจ้าหน้าที่ จับกุมตัวผู้ลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบ และเก็บดอกเบี้ยนอกระบบ ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย สวท.เชียงราย
     ยกระดับการแก้ปัญหาจราจรเมืองเชียงใหม่ สทท.เชียงใหม่
     พาณิชย์ลำพูน กระจายลองกองช่วยเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี) สู่ผู้บริโภคจังหวัดปลายทาง ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเตรียมงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาไฟส่องสว่าง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อ.ดอกคำใต้ จัดกิจกรรม จิตอาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน ส.ปชส.พะเยา
     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน สวท.พะเยา
     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานเปิดตัวหมู่บ้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     แรงงานบริษัท เจ.เค.ชนาธา ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รวมตัวร้องขอให้ทางจังหวัดเปิดโรงงาน หลังจังหวัดสั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงเรื่องกลิ่นเหม็น ทำให้ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้ สวท.พะเยา
     สภ.แม่สะเรียง จัดวันตำรวจ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และกล่าวอุดมการณ์ของตำรวจ สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ส.ปชส.พะเยา
     สถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา..// สวท.เชียงใหม่
     แรงงานบริษัท เจ.เค.ชนาธาร รวมตัวร้องขอให้ทางจังหวัดเปิดโรงงาน โดยระบุว่าได้รับผลกระทบจากที่จังหวัดสั่งปิดโรงงานชั่วคราว ส.ปชส.พะเยา
     สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนกันยายน ปี 2562 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จิตอาสา 904 วปร. จ.แม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด วัดป่าถ้ำวัว สุญญตาราม ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
      จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง TOSHIBA RUN ถ้วยพระราชทาน ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ภายใต้การรณรงค์ "ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนแต้เจ้า" ส.ปชส.เชียงราย
     จิตอาสาจังหวัดลำพูน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวท.ลำพูน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 347 (จาก 17339 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph