สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000617168
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1392 (จาก 69588 ข่าว)
16 มิถุนายน 2562
     คณะผู้บริหาร อบจ.ลำปาง เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายรายงานความคืบหน้าโครงการ สวท.ลำปาง
     สรุปผลการมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พื้นที่ จ.น่านอย่างไม่เป็นทางการ จาก 15 อำเภอ คิดเป็น 50.26 % เพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา ส.ปชส.น่าน
     การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่..// สวท.เชียงใหม่
     งานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ วัดลัฎฐิวัน ส.ปชส.เชียงใหม่
     การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ที่ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวท.แม่ฮ่องสอน
     บ้านป่าเส้า ลำพูน ผุดไอเดียทำหลอดสมุนไพรจากกาบตระไคร้ ขานรับนโยบายเลิกใช้หลอดพลาสติกของจังหวัดลำพูนทันที สวท.ลำพูน
     บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบ สมาชิกให้ความสนใจใช้สิทธิ์มากกว่าที่ผ่านมา ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดน่าน อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ ส.ปชส.น่าน
     พัฒนาฝีมือพะเยา เดินหน้าสร้างหมอนวดไทย เตรียมรับการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ในพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สวท.พะเยา
     ผู้ประกอบการสิ่งทอจาก 5 อำเภอในจังหวัดลำพูน รวมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ผลิต ที่ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมผ้าตีนจกลุ่มน้ำลี้ สวท.ลำพูน
     พี่น้องเกษตรกรน่าน ทยอยเดินทางออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ส.ปชส.น่าน
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สวท.เชียงราย
     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมการจ้างผู้สูงอายุ สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มศักยภาพติวเข้ม ทีมหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 7 อำเภอ สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ตามแนวทาง D-HOPE สวท.แม่ฮ่องสอน
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดประเพณี เดิน-วิ่ง การกุศล..// สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือผู้ปกครองสอดส่องดูแลบุตรหลานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สวท.แพร่
     บรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภาคเหนือของจังหวัดน่าน ช่วงเช้า มีผู้ทยอยไปใช้สิทธิคึกคัก สวท.น่าน
     สดร. ชวนชม “ดาวเคียงเดือน” ..// สวท.เชียงใหม่
     ชาวบ้านบ้านนาจะลา อ.เสริมงาม สุดปลื้ม ยิ้มเปิดถนนสายใหม่เส้นทางผ่านชุมชนของตนเอง ส.ปชส.ลำปาง
     หน่วยงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ในวันที่ 19 มิถุนายน นี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ที่จ.แม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแพร่ เชิญร่วมกิจกรรมผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด ณ วัดบุญภาค อำเภอร้องกวาง สวท.แพร่
     ตำรวจแม่อาย เดินหน้า ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
15 มิถุนายน 2562
     อบจ.แพร่ สนับสนุนจัดกิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สวท.แพร่
     อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่ แจ้งปิดการท่องเที่ยวน้ำตกแม่เกิ๋งหลวง ชั้นที่ 1 - 7 สวท.แพร่
     ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมศึกษาดูงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว สวท.เชียงราย
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ประจำปี 2562 สวท.ลำปาง
     17 มิ.ย. นี้ ชวนชม "ดาวเคียงเดือน" ดาวพฤหัสบดีเคียงจันทร์เต็มดวง สวท.ลำพูน
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกยกระดับสมรรถนะแรงงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตำแหน่งช่างเทคนิค และผู้ประกอบกิจการด้านไฟฟ้า ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทุ่งแพม ซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแพร่ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราภาคเหนือ ประจำปี 2562 สวท.แพร่
     ม.แม่โจ้เตรียมรับอินทนิลช่อที่ 84เข้าสู่รั้วอินทนิล..// สวท.เชียงใหม่
     อำเภอปาย จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ธนาคารแห่งประเทศไทย ดึง Non- Bank ร่วมคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2..// สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานปศุสัตว์จ.แม่ฮ่องสอน จัด อบรมเทคนิคและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อสม.บ้านนาเอี้ยง อ.เสริมงาม ใช้มาตรการ 5 ป 1 ข รณรงค์เข้มป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ชุมชน ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดตัว หรือ kick off เส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทั้งมวล ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อาจารย์เฉลิมชัย เผยเตรียมจัดมหกรรม วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส ด้วยแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่รับฤดูหนาวนี้ สวท.เชียงราย
      น่าน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สวท.น่าน
     จังหวัดน่าน เชิญชวน เกษตรกรผู้มีสิทธิออกไปเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 นี้ สวท.น่าน
     ชาวเชียงใหม่ รวมพลังบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก..// สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านต๋อม พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกและยุงลาย สวท.พะเยา
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 2019 ส.ปชส.เชียงใหม่
     อ.ปาย แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันไข้เลือดออกอาเซียน สวท.แม่ฮ่องสอน
     บรรยากาศการท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ยังคงคึกคัก แม้จะเป็นช่วงกรีนซีซั่น..// สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือประชารัฐรักสามัคคีเสริมแกร่งผู้ประกอบการสร้างแบรนด์กาแฟประชารัฐพะเยา สวท.พะเยา
     ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รองรับมาตรฐานอาหารไทย "ครัวไทยสู่ครัวโลก" สวท.แม่ฮ่องสอน
     ค่ายเยาวชนไทยหัวใจสะอาด สทท.เชียงใหม่
     เรือนจำอำเภอฝาง สร้างเกราะป้องกัน แก่เยาวชน ให้ห่างไกลจากอาชญากรรม สวท.ฝาง-เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1392 (จาก 69588 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph