สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000609373
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1144 (จาก 57197 ข่าว)
21 สิงหาคม 2561
     ผู้ว่าฯ พะเยา ประชุม กรอ.จังหวัดพะเยา เตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนบ้านฮวก และจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดรองรับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรและรถไฟรางคู่ ส.ปชส.พะเยา
     ที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงาน เปิดอบรมฝึกอาชีพ "การทำตุงและโคมล้านนา" สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รองรับสังคม ผู้สูงวัย ที่จังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย
     นบข. มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2561/62 สวท.แม่ฮ่องสอน
     พายุ เบบินคา (BEBINCA) เคลื่อนออกจากบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้ว แต่อาจมีดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคมนี้ จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     น่านจัดพิธีมอบบ้านพักพิงชั่วคราว ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ ส.ปชส.น่าน
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดการบรรยายทางวิชาการ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ส.ปชส.เชียงใหม่
     กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มอบหมายให้ วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 จัดอบรม หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ข้าราชการและประชาชนชาวพะเยา สวท.พะเยา
      วิทยาลัยเทคนิคน่าน ออกบริการ ช่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ฟรี สวท.น่าน
     จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยาด้านหัตถศิลป์ สิ่งทอ นางวาด ยาเย็น ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชวาวาด ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว สวท.พะเยา
     อำเภอแม่อาย เชิญชวนราษฎร เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     บ้านเฮือนโบราณ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา บ้านเก่าแก่อายุร่วม 100 ปี เปิดเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้พักค้าง สวท.พะเยา
     ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนบัณฑิตที่กำลังว่างงานหรือหางานทำ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่จัดอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" สวท.แพร่
     เชียงใหม่ เชิญชวนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตร..// สวท.เชียงใหม่
     สถานการณ์น้ำที่อำเภอเวียงสา เริ่มคลี่คลาย หลายหน่วยงาน เร่งฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือน ประชาชน สวท.น่าน
     น่าน ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำน่านระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ส.ปชส.น่าน
     จังหวัดแพร่ เตรียมจัดประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม ครั้งที่ 1 สวท.แพร่
     จ.ลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน สวท.ลำปาง
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานที่จังหวัดลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     สปข.3 ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ พัฒนาหนองน้ำป่าแง ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ฯ สผป.สปข.3
     คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังน้ำลดระดับเข้าสู่ภาวะปกติ ส.ปชส.น่าน
     พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช รักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) เปิดการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อธำรงรักษาพระธรรมวินัย แล ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดน่าน บูรณาการทุกภาคส่วน เร่งกวาดล้างทำความสะอาดถนน หลังอุทกภัย สวท.น่าน
     จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด สวท.แพร่
     กงสุลใหญ่ แห่งสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่........กองทัพภาคที่ 3 จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ส.ปชส.แพร่
     อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากระดับน้ำในแม่น้ำยมที่เพิ่มสูงขึ้น สวท.แพร่
     จังหวัดลำปางเตรียมจัดงาน วิถีบ่าเก่า จาวละกอน ย้อนวันวาน งานวัดบ้านเฮา 23 - 24 สิงหาคม นี้ สวท.ลำปาง
     วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 จัดอบรม หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดลำพูน เตรียมแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2561" สวท.ลำพูน
     อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา แถลงข่าวโครงการ ปั่นปันรักอำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 1 สวท.พะเยา
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดฯ ส.ปชส.เชียงใหม่
     อำเภอปาย ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดเชียงใหม่ ผลักดันกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ หรือกองทุน 10 บาท ให้เป็นต้นแบบทั่วประเทศ สวท.เชียงใหม่
     วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของภาคเหนือ ส.ปชส.เชียงใหม่
     ร.ร.ยุพราชฯ จัดขบวนพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ส.ปชส.เชียงใหม่
     สถานการณ์น้ำที่จังหวัดลำพูน เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สวท.ลำพูน
     จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา ด้านหัตถศิลป์ สิ่งทอ นางวาด ยาเย็น ผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชวาวาด ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมระดมพลพร้อมยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย ปี 2561 สวท.เชียงราย
     เกิดการทรุดตัวของดิน ที่ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรแตกร้าว อาคารบางหลังโครงสร้างเสียหายหลายหลังคาเรือน สวท.เชียงราย
     อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพเพิ่มศักยภาพให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุตำบลผาบ่อง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชียงราย...ระดมพลและยุทโธปกรณ์เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินถล่ม ส.ปชส.เชียงราย
     สมเด็จพระเทพฯเสด็จทรงงาน ที่จังหวัดลำพูน สวท.ลำพูน
     ส้มสายน้ำผึ้งออร์แกนิกอบแห้ง จากบ้านฉัน ณ ฝางได้รับรางวัล SME Provincial Champion 2018 สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ตรวจสอบการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน สวท.ลำพูน
     ลำพูน เร่งหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อยจากการขุดบ่อดินในพื้นที่ สวท.ลำพูน
     จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลผาบ่อง เปิดโครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ" ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ สวท.แม่ฮ่องสอน
     อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำสาละวินอย่างใกล้ชิด สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานปปช.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต จ.แม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1144 (จาก 57197 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph