สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000531396
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 70 (จาก 3485 ข่าว)
1 กันยายน 2557
     เสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ถนนสายวัฒนธรรมลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าว โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม และโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สวท.เชียงใหม่
     สภาเกษตร จังหวัดลำพูน จัดการประชุม แผนพัฒนา คุณภาพ การผลิต และ พัฒนาการตลาด กระเทียม หอมแดง และ ลำไย ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำพูนออกประกาศควบคุมป้องปรามการฉกฉวยเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคต่อไป ส.ปชส.ลำพูน
      น้ำท่วมเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กลับสู่ปกติแล้ว สวท.เชียงใหม่
     กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมือง สถานที่ราชการและสถานกงสุลจากฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด สวท.เชียงใหม่
     กสทช. เขต 3 ลำปางเตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจัดหากล่องเซ็ตท๊อปบ๊อกซ์ ส.ปชส.แพร่
     กกต.ลำพูน ขอเชิญ นิติ บุคคล ที่ไม่แสวงหา ผลกำไร ร่วม เสนอชื่อ บุคคล เป็น สมาชิก สภา ปฏิรูปแห่งชาติ หมดเขต เสนอ ชื่อ ภายใน วันที่ 2 กันยายน 2557 ส.ปชส.ลำพูน
     ผลผลิตลำไยของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ออกสู่ตลาดได้ 50 % แล้ว..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     กสทช.เขต3 (ลำปาง )เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเป็นตัวแทน กสทช. จัดหากล่องเซ็ต ท็อปบ็อกซ์ ส.ปชส.พะเยา
     กสทช. เขต 3 (ลำปาง) แจ้งให้วิทยุชุมชนใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคทดลองประกอบกิจการการกระจายเสียงในการออกอากาศ ส.ปชส.พะเยา
     เชียงราย พบศพแล้วครูถูกน้ำป่าซัดหายไป4วัน ส.ปชส.เชียงราย
     ศาลยุติธรรมภาค 5 จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา สวท.เชียงใหม่
     ถ้ำน้ำลอด อ.ปางมะผ้า อายุกว่าล้านปี ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่า ฯ แม่ฮ่องสอนมั่นใจกาท่องเที่ยวอำเภอแม่ลาน้อย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     อำเภอสบ เมย เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดตามชุมชนและและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก่อนวัยเสี่ยง สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงาน "ตลาดสินค้าเกษตรชุมชนปลอดภัย ลำไยคุณภาพ เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต" สวท.เชียงราย
     ปภ.เชียงราย สรุปสถานการณ์ความเสียหายในพื้นที่ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และล่าสุดได้พบศพของนายธวัชชัย ดีแป้น แล้ว สวท.เชียงราย
     เทศบาลตำบลแม่สะเรียงเตรียมจัดงานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา เน้นวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูนจัดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ใน พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่ ร.ร. นาทรายวิทยาคม อำเภอ ลี้ ส.ปชส.ลำพูน
     เกษตรอำเภอฝางแนะการทำลำไยนอกฤดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการจัดงาน ตามประกาศคณะสงฆ์ สวท.น่าน
     กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ของ อบจ.ลำพูน สนับสนุนกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุดยอดผู้ดูแลผู้ป่วย Caregiver ส.ปชส.ลำพูน
     ขนส่งน่าน จัดขบวนแห่ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กง เกียรติยศก้าวหน้า การค้ามั่นคง การเงินมั่งคั่ง สวท.น่าน
     พม.น่าน เปิดโครงการ ร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความอุ่นใจชาวน่าน สวท.น่าน
     ศพส.อำเภอขุนยวม เร่งปราบปรามยาเสพติด ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูน เร่งดำเนินการควบคุมการจำหน่ายเหล้าปั่น ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ. ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด ส.ปชส.ลำพูน
     เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ได้รับบริจาคโลหิต จากผู้มีจิตศรัทธา 646 ราย ปริมาณโลหิตที่ได้รวม 290,700 มิลลิลิตร ส.ปชส.ลำพูน
     โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนพิการ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนพิการเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 2/2557 ส.ปชส.ลำพูน
     จ.ลำปาง จัดโครงการถวายความรู้แด่พระสงฆ์ สู่ความปรองดองสมานฉันท์ ส.ปชส.ลำปาง
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขทุกระดับรับสถานการณ์น้ำท่วม ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่พบโรคตาแดงระบาดในเด็กเล็กกว่าพันราย ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ประกอบการค้างาช้าง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน รายงานผลการปฏิบัติงานฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ ส.ปชส.ลำพูน
     ส.ปชส.พะเยา นำคณะสื่อมวลชนดูงานโครงการตามพระราชดำริ "ชั่งหัวมัน" – "ฟาร์มทะเลตัวอย่าง" จ.เพชรบุรี... ส.ปชส.พะเยา
     สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลำพูนประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 ส.ปชส.ลำพูน
31 สิงหาคม 2557
     จังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ชอเชิญร่วมงาน “ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” ส.ปชส.ลำพูน
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน ซีซั่น4 สวท.แม่ฮ่องสอน
     งาน ต่างชอมต่อหลวงหรือถวายข้าวมธุปายาส 3 วัด สวท.แม่ฮ่องสอน
     การประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยหมวดอักษร ขท จังหวัดเชียงใหม่ ได้เงินกว่า 23 ล้านบาท สวท.เชียงใหม่
     จ.ลำปาง จัดประชุมสัมมนา "การจัดรูปที่ดิน" เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ส.ปชส.ลำปาง
     สถานการณ์น้ำท่วมย่านตลาดประตูก้อม ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย สวท.เชียงใหม่
     ชาวบ้านวัดยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขอที่ดินป่าช้าคืนจากอดีตพนักงานป่าไม้ สวท.เชียงใหม่
     จัดหางานจังหวัดแพร่เร่งให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนให้ครบถ้วน สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2557 สวท.แพร่
     จังหวัดพะเยา จัดประชุมโครงการผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 111 สวท.พะเยา
     เกิดเหตุหินใหญ่ร่วงบนถนนสายแม่ฮ่องสอน-ปาย บริเวณใกล้กับกิ่วลม ปิดเส้นทางจราจร 1 ช่องทาง แขวงการทางแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดเส้นทางได้ตามปกติแล้ว สวท.แม่ฮ่องสอน
     ด่านตรวจห้วยไร่ จ.แพร่ จับหนุ่มเชียงใหม่รับจ้างขนยาบ้าไปส่ง จ.เพชรบูรณ์ 80,000 เม็ด สวท.แพร่
     ปส.ทหาร ตำรวจทลายเครือข่ายเครือข่ายยาบ้าม้ง ตะลึงขนเป็นหลักล้านมาแล้ว 4 ครั้ง ส.ปชส.เชียงราย
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 70 (จาก 3485 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph