สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000571012
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 344 (จาก 17161 ข่าว)
3 กันยายน 2558
     จังหวัดลำพูน จัดงาน"สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" เพื่อส่งเสริมการตลาดและลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ส.ปชส.ลำพูน
     ประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ จัดสื่อมวลชนสัญจรตามโครงการหมู่บ้านเชิงนิเวศ Eco Village ประจำปี 2558 ส.ปชส.เชียงใหม่
     โครงการดงป่าลัน หมู่บ้านท่องเที่ยว วิถีล้านนา สู่ประชาคมอาเซียน ส.ปชส.เชียงใหม่
     เกษตรอำเภอฝาง เตือนชาวนา เฝ้าระวังเพลี้ยกระโดด ช่วงอากาศปิดในฤดูฝน ..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2558 ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ร่วมกับ กลุ่มดอยกองมู จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนประจำปี 2558 เพื่อแข่งขันผลงานทางวิชาการและศิลปหัตกรรมนักเรียน สวท.แม่ฮ่องสอน
     หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าของดี ของจังหวัด และจัดทำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้มีความหลากหลาย สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้แทนภาครัฐ และเอกชนจากประเทศเพื่อนบ้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส.ปชส.ลำพูน
     คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมงาน "วันมหิดล" ส.ปชส.พะเยา
     หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรีและคณะ ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างด่านห้วยต้นนุ่น ชายแดนไทย- เมียนมา ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     กกล.จทบ.พะเยา คุมเข้มมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสถานที่ราชการและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ส.ปชส.พะเยา
     การประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมระดมทุนทรัพย์เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาคลองแม่ข่า ส.ปชส.เชียงใหม่
     ปกครองจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวสื่อมวลชน ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ส.ปชส.เชียงใหม่
      เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จัดประชุมเหล่ากาชาดภาค 10 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ส.ปชส.ลำพูน
     ธ.ก.ส. ลำปาง เชิญชวนผู้สนใจฝากเงินกับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ฝาก 100 บาท ลุ้นรับเงินรางวัล 10 ล้านบาท ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน ครบระยะเวลา 3 ปี รับดอกเบี้ยหน่วยละ 2.50 บาท สวท.ลำปาง
     เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน สัมมนานักจัดรายการวิทยุนักพากย์เรือแข่งและพิธีกรรณรงค์ประเพณีปลอดเหล้าเบียร์และบุหรี่ ประจำปี 2558 สวท.น่าน
     สำนักงานประสังคมน่าน จัดงานครบรอบ 25 ปี ประกันสังคม คืนกำไรให้ผุ้ประกันตน สวท.น่าน
     เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันที่ต.เชียงกลางและต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน สวท.น่าน
     จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานการเสนอพื้นที่เมืองเชียงใหม่ เป็นมรดกโลก สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมมือกันด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สวท.เชียงราย
     กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวยื่นหนังสือโยกย้ายนายอำเภอแม่อาย ออกจากพื้นที่..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     อดีตนักมวยไทยชื่อดังจังหวัดพะเยา สอนนาฏะ (นา-ตะ) มวยไทยให้เด็กด้อยโอกาสฟรี หวังให้มีศิลปะป้องกันตัวห่างไกลยาเสพติด สวท.พะเยา
      กศน"อบรบรมเพิ่มทักษะวิชาการ นักศึกษา กศน. เพื่อเข้าสู่ประชาคมเซียน" ส.ปชส.พะเยา
     ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ยืนยัน อปพร. เป็นกำลังสำคัญในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ สวท.ลำปาง
2 กันยายน 2558
     เทศบาลตำบลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส.ปชส.ลำพูน
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังจับมือผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม่ สวท.เชียงใหม่
     รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หารือร่วมภาคเอกชน แก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร สวท.เชียงใหม่
     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนต้นแบบปลอดการเผา 9 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ส.ปชส.เชียงราย
     กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อบรมผลิตสื่อวิทยุป้องกันการค้ามนุษย์ ส.ปชส.เชียงราย
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ส.ปชส.เชียงราย
     การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการจัดทำบันทึกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 1 ส.ปชส.เชียงใหม่
     กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย รวมตัวเรียกร้องขอให้ควบคุมราคาสลากินแบ่งรัฐบาล หลังยี่ปั๊วขึ้นราคาเป็น 79 บาท สวท.เชียงใหม่
     กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพรรณไทย และจังหวัดลำพูน กำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยส่งเสริมให้ใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงอบลำไย ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ ระบบข้อมูลด้านสุขภาพ และประเมินผลระหว่างเครือข่าย สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ร่วมกับ กลุ่มดอยกองมู เตรียมจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนประจำปี 2558 เพื่อแข่งขันผลงานทางวิชาการและศิลปหัตกรรมนักเรียน สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ได้บริโภคของที่ดี มีคุณภาพ สวท.แม่ฮ่องสอน
     พิธีมอบทุนการศึกษาธนาคารออมสิน "โครงการเงินออมเพื่อน้อง" ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดพะเยามอบประกาศเกียรติคุณโครงการ "สถานประกอบการโรงงานสีขาวเฉลิมพระเกียรติ" ส.ปชส.พะเยา
     ผู้ค้าสลากฯ รวมตัวหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ประท้วงยี่ปั๊วขึ้นราคาส่ง ส.ปชส.เชียงใหม่
     เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนเก็บบริโภค ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ รายงานผลการดำเนินงานสกัดกั้นยาเสพติด ส.ปชส.เชียงใหม่
     สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้านตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 8 กันยายนนี้ ที่อ่างเก็บน้ำแม่โกงกาง อำเภอแจ้ห่ม สวท.ลำปาง
     บริษัทสมาร์ทเทรด พับลิเคชั่นส์ จำกัด ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ Manufacturing Revlew @ Lamphun 2015 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา (Lamphun Team) รุ่นที่ 2 ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กับการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดลำปางเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ยื่นคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ LAMPANG BRAND เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการให้โดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สวท.ลำปาง
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมสัมมนา กลยุทธ์การค้าข้ามแดน และการค้าผ่านแดน โอกาสการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ด่านบ้านห้วยต้นนุ่น เชื่อโยงสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สวท.แม่ฮ่องสอน
      ธนาคารออมสินเขตลำพูน มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน " โครงการเงินออมเพื่อน้อง " สนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย ส.ปชส.ลำพูน
     น่าน-เทศบาลเมืองน่านเปิดเส้นทางน้ำลงสู่แม่น้ำน่านและ ป้องกันลูกน้ำยุงลายในเขตชุมชน สวท.น่าน
     หลังฝนตกติดต่อเนื่องกันหลายครั้ง ทำให้แม่น้ำสาขาต่าง ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ ระดับน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้น ชาวหมู่บ้านประมงประมงปากนาย เริ่มย้ายถิ่นฐานกลับมาประกอบอาชีพ สวท.น่าน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 344 (จาก 17161 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph