สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000607878
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1091 (จาก 54516 ข่าว)
22 มิถุนายน 2561
     เรือนจำแม่ฮ่องสอน ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ตร.เชียงดาว จับยาเสพติด ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง นำสิ่งของและเงินสงเคราะห์มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
21 มิถุนายน 2561
     มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน ที่อำเภอเวียงแหง ส.ปชส.เชียงใหม่
     เกษตรเชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรสอนเสียบยอดเปลี่ยนพันธุ์ต้นไม้..// สวท.เชียงใหม่
     บริษัทประชารัฐเชียงราย จับมือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงราย เปิดพื้นที่จำหน่ายสับปะรด เพื่อบรรเทาปัญหาสับปะรดล้นตลาด วันเดียวขายได้ 9 พันกิโลกรัม สวท.เชียงราย
     ชาวสวนสับประรดพะเยา ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขายผลผลิตไม่ได้ - ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ ส.ปชส.พะเยา
     อบจ.ลำพูน เชิญชวนผู้ศรัทธาพระนางจามเทวี ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ใน"วันบูชาพระบารมีธรรม พระแม่ปลงเมือง" วันที่ 29 มิถุนายนนี้ สวท.ลำพูน
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัด ค่ายอุตสาหกรรมอาหาร 2018 สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายระดับภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือที่เชียงใหม่ ส.ปชส.ลำปาง
     การท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ ส่งเสริมการออกกำลังกายของกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 สวท.เชียงใหม่
     เครือข่าย ทสม. จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สวท.แพร่
     ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกสร้างบ้านหรูหลอกขายชาวต่างชาติ สทท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" ส.ปชส.เชียงใหม่
     ชาวน่านให้ความสนใจเข้าคิวซื้อสินค้าราคาประหยัด ช่วงนาทีทอง วันแรกคึกคัก สวท.น่าน
     จังหวัดพะเยา จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน 2561 สวท.พะเยา
     สายการบินวิสดอม แอร์เวย์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางไป-กลับ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่-ปาย มีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ส.ปชส.ลำพูน
     เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคเหนือ ส.ปชส.เชียงใหม่
     น่านจัดงาน "มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค" ส.ปชส.น่าน
     ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป ส.ปชส.ลำพูน
     ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง นำลูกเสื้อวิวัฒน์พลเมือง ปฏิญาณตนเป็นพลังแผ่นดิน สวท.ลำปาง
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขานรับนโยบายเร่งตรวจโรงงานผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางภายในจังหวัด ส.ปชส.เชียงราย
     โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำปางจัดโครงการอบรมสมาชิกท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 สวท.ลำปาง
     จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดลำปางจัดโครงการอบรมสมาชิกท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 สวท.ลำปาง
     จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2561 ระดับจังหวัด ส.ปชส.แพร่
     เจ้าคณะภาค 7 พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ที่อำเภอพาน ส.ปชส.เชียงราย
     คณะกรรมการการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 และ 2 สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สวท.น่าน
     เปิดสายการบิน Wisdom Air ways เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่เมืองรอง สวท.แม่ฮ่องสอน
     อบต.เวียง เชิญชวน จัด ทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียก ในครัวเรือน สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เชียงราย.. วางศิลาฤกษ์อาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ อาคารต้านแผ่นดินไหว ขนาด 60 เตียง ส.ปชส.เชียงราย
     บ้านท่าข้าม อำเภอแม่สะเรียง เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฝาง เชิญร่วมบริจาคโลหิต สร้างกุศล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     เชียงรายจัดสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ กระตุ้นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ใน GMS และ AC ส.ปชส.เชียงราย
     โครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2561 ส.ปชส.เชียงใหม่
     มณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่บ้านชื่นใหม่ ปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินแบบบูรณาการจังหวัดน่าน สวท.น่าน
     เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ของประชาชนที่บ้านดงหลวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     เชียงราย..ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เพื่ออำนวยประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ส.ปชส.เชียงราย
     อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ประกาศเป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (NO FOAM)" ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดน่าน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประชุมคณะทำงานโครงการกล้าดี ปีที่สาม ขับเคลื่อน กล้าดี เยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด สวท.น่าน
     จ.พะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิทัศน์นิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส.ปชส.พะเยา
     อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก ประจำปี 2561 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค จัดทำพิธีส่งมอบและเปิดใช้งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานแห่งใหม่ "โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา" สวท.ลำปาง
     กกต.เปิดรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้งจะหมดเขตในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นี้ สวท.เชียงราย
     สสจ.พะเยา เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดพะเยา สวท.พะเยา
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1091 (จาก 54516 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph