สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000606354
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1044 (จาก 52193 ข่าว)
20 เมษายน 2561
     สปข.3 จัดพิธีสระเกล้าดำหัว ขอพรข้าราชการอาวุโสและผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในวันปี๋ใหม่เมือง สวท.เชียงใหม่
     พิธีดำหัวอธิการบดี 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงาโดยหลายหน่วยงานร่วมกันลงนามความร่วมมือ ส.ปชส.เชียงใหม่
      ผู้ว่าฯน่านชวนชาวน่านใช้วิธี 3 ป 1 ล ช่วยชาติประหยัดพลังงาน สวท.น่าน
     พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงราย สวท.เชียงราย
     พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าห่ม และสรงน้ำรูปเหมือนอนุสาวรีย์ 3 ครูบา เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส ประเพณี ปี๋ใหม่เมืองล้านนา ส.ปชส.ลำพูน
     เชียงใหม่ เตรียมแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง ..// สวท.เชียงใหม่
     จ.น่าน ประกอบพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2561 สวท.น่าน
     มณฑลทหารบกที่38 น่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย จากพายุถล่มพัดบ้านเรือนเสียหาย สวท.น่าน
     พมจ.น่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 ส.ปชส.น่าน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่ 3 อำเภอด้านใต้ สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียน..// สวท.เชียงใหม่
     จัดหางานจังหวัดแพร่เดินหน้าสร้างยุวแรงงานเปิดโอกาสเยาวชนเรียนรู้โลกอาชีพสร้างรายได้ สวท.แพร่
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ ผนึกกำลังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่มช่องทางการส่งกระแสไฟฟ้า แก้ปัญหาไฟตกและไฟดับใน อ.แม่เมาะ สวท.ลำปาง
     เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     ภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำให้การลักลอบปลูกฝิ่นลดลงเกือบ 95% ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่จัดสวดเบิกสี่มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ส.ปชส.แพร่
     ศตส.จ.พะเยา สนธิกำลัง ปปส.ภาค 5 ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง บุกตรวจปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติด ตามโครงการประชาร่มเย็นโมเดล ได้ของกลางและผู้ต้องหาหลายราย... ส.ปชส.พะเยา
     สปข.3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร สวท.เชียงใหม่
     นายอำเภอปาย ตรวจเยี่ยมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับตำบล (เวทีที่ 3) สวท.แม่ฮ่องสอน
     ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีที่ 3 การปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจ่ายสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ปีการผลิต 2560/61 สวท.แม่ฮ่องสอน
19 เมษายน 2561
     ภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนา อดีต ปัจจุบัน และอนาคตดอยสุเทพ..// สวท.เชียงใหม่
     ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐเชียงใหม่ เผยบัตรคนจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง สวท.เชียงใหม่
     สาธารณสุขแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ บริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม สวท.แม่ฮ่องสอน
     อบจ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการบริหารนมโรงเรียนด้วยความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สวท.แม่ฮ่องสอน
     จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนการโครงการ "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน" ส่งเสริมการมีงานทำแก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน สวท.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยช่วงวันที่ 19-26 เมษายน 2561 อาจมีฝนฟ้าคะนอง..// สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดน่าน จัดพิธีสรงน้ำและสูมาการวะ รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ส.ปชส.น่าน
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยย้ำผู้นำชุมชนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผู้ว่าฯน่าน ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย กำกับ ติดตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ส.ปชส.น่าน
     เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่ริม เร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ทางการเกษตร..// สวท.เชียงใหม่
     ชาวตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีประชาคม โครงการไทยนิยมยั่งยืนเวที ที่ 3 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2561 ส.ปชส.พะเยา
     ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบปราบปรามแรงงานต่างด้าว จ.แม่ฮ่องสอน ออกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ อ.ปาย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดน่าน ข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมขอสูมาคารวะรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เทศกาลปี๋ใหม่เมือง สวท.น่าน
     อ.เมืองพะเยา เร่งขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ส.ปชส.พะเยา
     เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดพิธีสวดเบิกสี่มุมเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ตามโครงการยิ้มสวยเสียงใส สวท.แพร่
     เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งใหม่และน้อมนำศาสตร์พระราชามาบูรณาการมุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ สวท.เชียงราย
     โครงการไทยนิยมยั่งยืน ช่วยเสริมประสบการณ์การ และสร้างรายได้ให้นักศึกษา ช่วงปิดเทอม สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     สงกรานต์ลำปาง ปี 61 "เกิดอุบัติเหตุ 86 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย" เมาสุรา แชมป์เกิดอุบัติเหตุและตาย สูงสุด! ส.ปชส.ลำปาง
     ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตที่ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และชมรมผู้สูงอายุตำบลจองคำ จัดงานมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแพร่มอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางโครงการยิ้มสวยเสียงใส ที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่.........หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ส.ปชส.แพร่
     อ.ฝาง ขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ผู้ว่าฯพะเยา เยี่ยมมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง หลังมีพายุฝนในพื้นที่ช่วงสองวันที่ผ่านมา สวท.แม่ฮ่องสอน
     หลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบ จุดเกิดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์ ในพื้นที่ อ.แม่อาย สวท.ฝาง-เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1044 (จาก 52193 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph