สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000587598
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 512 (จาก 25581 ข่าว)
4 พฤษภาคม 2559
     ชาวพะเยาช่วยกันเก็บขยะออกจากกว๊านพะเยา หลังทราบข่าวทางจังหวัดมีการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำเติมกว๊านพะเยา ส.ปชส.พะเยา
     ขอเชิญผู้ประกอบการและนักลงทุน เข้าร่วมกิจกรรมแค้มป์เครือข่ายธุรกิจภาคเหนือตอนบน 1 ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดลำปาง จัดงานใหญ่ "คลองผดุงสร้างสุข สัญจรนครลำปาง" โดยกระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ รร. บุญวาทย์วิทยาลัย ในงาน จำหน่ายชุดนักเรียน เครื่องเขียน แบ สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ โอทอป ใน จังหวัดลำพูน ส่งผลิตภัณฑ์ ร่วมการ คัดสรร สุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     Smart Farmer ต้นแบบด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว ยึดหลักพอเพียงจนประสบความสำเร็จ..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2/2559 ให้ดำเนินคดีทางแพ่ง บริษัท โรจน์ธัช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการ CROSS POINT ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน แจ้ง แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่เคยมีบัตรสีชมพู ใบอนุญาตทำงาน ยื่นจดทะเบียน เพื่อต่ออนุญาตทำงานได้อีก ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกประกาศเรื่อง การกำหนดให้ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นขอรับใบอนุญาต ส.ปชส.ลำพูน
     เชียงใหม่ รณรงค์สร้างฝาย 7,200 ฝาย ฉลองครบรอบ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่นัดหารือกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ ปรับแก้โครงการตำบลละ 5 ล้านในเขตป่า สวท.เชียงใหม่
     โรงรับจำนำเชียงใหม่เตรียมงบ 340 ล้านบาท รับเปิดเทอม สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สวท.ฝาง-เชียงใหม่
3 พฤษภาคม 2559
     จังหวัดแพร่จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สวท.แพร่
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) สวท.เชียงใหม่
     ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ สวท.เชียงใหม่
     กสทช. เน้นสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย ในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในพื้นที่ภาคเหนือ สวท.เชียงใหม่
     อุทยานแห่งชาติฯ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะพนักงานพิทักษ์ป่า ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่รวมพลังลดพีคไฟฟ้า ตามมาตรการ ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 พระราชทานประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559 จุดความร้อน หรือ Hot Spot ลดลงจากปีที่แล้ว ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 40 สวท.แม่ฮ่องสอน
     คณะรัฐมนตรี มีมติพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงฉัตรมงคล และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม และ วันที่16-20 กรกฎาคม 2559 สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานฝ่ายกีฬาเปตอง โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมคัดตัวนักกีฬาเปตอง เพื่อร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ที่จังหวัดสุโขทัย สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธี เนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ... ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนถอดบทเรียนปัญหาไฟป่า ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแพร่ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 สวท.แพร่
     กกต.ลำปาง แจ้งผู้มีความประสงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนอกเขตจังหวัด ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ได้ 3 วิธี สวท.ลำปาง
     น่าน ชาวท่าวังผา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิพร้อมระบบส่งน้ำ สวท.น่าน
     จ. น่าน-ดอกไม้บานสะพรั่งท่ามกลางอากาศร้อนกลางเกาะถนน สวท.น่าน
     สภาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ประชุมสัญจรคณะกรรมการผู้สูงอายุ ในบทบาทและหน้าที่ผู้สูงอายุ สวท.น่าน
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานธงฟ้าช่วยคนฝางและคนไชยปราการ ลดค่าครองชีพสู้ภัยแล้ง..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับจังหวัดแพร่ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ สวท.แพร่
     รอง ผวจ.แพร่ เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโรงงานเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบ สวท.แพร่
     จ.พะเยา ต้องผันน้ำลงสู่กว๊านพะเยา เป็นครั้งที่ 2 พยุงการผลิตประปา - รักษาระบบนิเวศ หลังระดับน้ำ กว๊านพะเยาเข้าสู่วิกฤติอย่างหนักจากภาวะภัยแล้ง ส.ปชส.พะเยา
     ขนส่งพะเยา ติวเข้มคนขับรถรับส่งนักเรียน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเทอม สวท.พะเยา
     เทศบาลตำบลลำปางหลวง ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีบวชลูกแก้วพื้นเมืองล้านนา ส.ปชส.ลำปาง
     กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครไปทำงานประเทศมาเลเซีย รายได้ดีพร้อมจัดสวัสดิการให้ สวท.ลำปาง
     ศูนย์ ปภ.เขต 10 จ.ลำปาง จัดโครงการ Workshop เครือข่าย ปภ.สัญจร รุ่นที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และ การปฎิบัติงานของเครือข่าย ปภ. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ที่ จังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     ขนส่งจังหวัดลำปางชี้แจงกรณีการส่งต่อข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า หากถูกยึดใบขับขี่แล้วจะต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่ ไม่เป็นความจริง สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน พิจารณาการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 (One Map) อำเภอป่าซาง ส.ปชส.ลำพูน
     อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจำนวน 100 นายใน 4 ตำบล สวท.เชียงราย
     ปปช.จัดกิจกรรมโครงการมอบรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงรายรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทจังหวัดละ 9 คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงรายจัดประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 สวท.เชียงราย
     มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับจังหวัดแพร่ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ส.ปชส.แพร่
     แรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอโซนเหนือ ของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงทยอยมาดำเนินการจดทะเบียน ณ ศูนย์ OSS อาคารศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่..// สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จ.ลำปาง ทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ส่งต่อ จ.เลย เจ้าภาพครั้งต่อไป ส.ปชส.ลำปาง
     กรมอาเซียน เปิดศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในด้านการแพทย์ทหารในภูมิภาคอาเซียน ส.ปชส.ลำพูน
     กรมอาเซียนเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน" ส.ปชส.ลำพูน
     เตือนแรงงานต่างต่างด้าวใน 3 อำเภอชายแดนของเชียงใหม่เร่งขอใบอนุญาตทำงาน สวท.เชียงใหม่
     เครือข่ายแรงงานภาคเหนือและแรงงานข้ามชาติ รวมตัวเรียกร้องสิทธิ์และขอเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ สวท.เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 512 (จาก 25581 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph