สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000601598
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 928 (จาก 46398 ข่าว)
20 พฤศจิกายน 2560
     น่าน สมาชิกจิตอาสา อำเภอท่าวังผา ร่วมกัน ทำความดี ด้วยหัวใจ อย่างต่อเนื่อง สวท.น่าน
     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎรพื้นทที่สูงในจังหวัดน่าน สวท.น่าน
     น่าน จัดประกวดกุ้งสวยงาม เครย์ฟิช กระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งสวยงาม สวท.น่าน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปยอดการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ ข้อมูลถึงวันที่ 20 พ.ย. 60 รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,052 คน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปยอดการลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ 10-20 พฤศจิกายน 2560 รวม 373 ราย สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน กระตุ้นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน สวท.แม่ฮ่องสอน
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 14 สวท.เชียงใหม่
     เทศบาลเมืองแพร่ แจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีเตรียมชำระภาษีประจำปี 2561 สวท.แพร่
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้เตรียมจัดการประชุมวิชาการ โครงการขยายผลวิจัยการใช้ FGD Gypsum ในอุตสาหกรรมน้ำตาล สวท.เชียงใหม่
     ธ.ก.ส. แพร่ พร้อมร่วมโครงการตลาดประชารัฐ เปิดพื้นที่หน้าธนาคารทั้ง 12 สาขา สวท.แพร่
     โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เชิญชวนชาว จ.แพร่ บริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า สวท.แพร่
     สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่เตรียมออกสำรวจข้อมูลตามโครงการสำรวจความพิการ พ.ศ.2560 สวท.แพร่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สวท.แม่ฮ่องสอน
     สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทยจับมือกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านเตรียมจัดการแข่งขันมวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) สวท.น่าน
     สถานการณ์ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/ 61 ของจังหวัดพะเยา ส.ปชส.พะเยา
     เปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกาดมั่วฮิมปาย หรือตลาดริมแม่น้ำปาย รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์..// สวท.เชียงใหม่
     หลายหน่วยงานลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ เหยื่อที่ถูกข่มขืนและทำร้ายร่างกาย จนได้รับบาดเจ็บสาหัส สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     13 สถาบันอุดมศึกษา ไทย – สปป.ลาว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 14 ส.ปชส.เชียงใหม่
     สื่อมวลชนจังหวัดลำพูนร่วมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์งานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐ ส.ปชส.ลำปาง
     ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมลงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐอย่างต่อเนื่อง สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     พะเยา...ชาวบ้านในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา ร่วมอนุรักษ์นกยูงอยู่กับคน เครือข่ายชุมชนต้นแบบรักษ์นกยูงไทยเปิดเทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ ส.ปชส.พะเยา
     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางสรุปยอดการลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐระหว่าง วันที่ 10 – 17 พฤศจิกายน 2560 ยอดรวม 445 ราย สวท.ลำปาง
     ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ร่วมอนุรักษ์นกยูงอยู่กับคน สวท.พะเยา
     ขนส่งจังหวัดลำปางเตือน การแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ ต้องนำรถตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบกก่อนใช้งาน ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย สวท.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน จัดงาน "วันรวมน้ำใจ ให้กาชาด" หารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ส.ปชส.ลำพูน
     ผลกอล์ฟส่งเสริมการท่องเที่ยว Singha Mae Jo Open 2017 ส.ปชส.เชียงใหม่
     สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมเสนอผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สวท.ลำปาง
     ป.ป.ช. แม่ฮ่องสอน ประกาศผู้ชนะเลิศคำขวัญต่อต้านคอร์รัปชั่น สวท.แม่ฮ่องสอน
     หนุ่มพะเยาไอเดียเจ๋ง เลี้ยงผึ้งป่า สร้างน้ำผึ้งหวานขาย สร้างรายได้งาม สวท.พะเยา
     สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการหลวง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
19 พฤศจิกายน 2560
     จังหวัดเชียงรายร่วมกับองค์การแพลน จัดทำเชียงรายเมืองต้นแบบ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน สวท.เชียงราย
     ร่วมทำความดีเป็นพระราชกุศลฯ กับโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปยอดการลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ 10-19 พฤศจิกายน 2560 รวม 342 ราย สวท.แม่ฮ่องสอน
     น่านเร่งการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดน่านด้วยด้วยเทคนิคระบบ RTK สวท.น่าน
     สคบ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น จ.แพร่ สวท.แพร่
     เชียงใหม่ จัดการแข่งขัน "บางกอกแอร์เวย์ส ล้านนามาราธอน" ส.ปชส.เชียงใหม่
     ผู้ประกอบการรถยนต์จากหลายยี่ห้อ ร่วมออกบูธจัดงานมหกรรมมอเตอร์โชว์ที่ จ.ลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยายืนยันเหตุแผ่นดินไหวที่ อ.เมือง จ.พะเยา ไม่มีผลกระทบอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ส.ปชส.พะเยา
     เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.0 แมกนิจูด ลึก 1 กม.เวลา 04.10 น.วันนี้ 19 พ ย.ที่ อ.เมือง จ พะเยา ไม่มีรายงานความเสียหาย ส.ปชส.พะเยา
     กลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรมแรลลี่รถยนต์ "ท่องเที่ยวสุขสันต์ สวรรค์บนดอย" เปิดเส้นทางชมธรรมชาติ 4 จังหวัด ลำปาง ถึง เชียงใหม่ ส.ปชส.ลำปาง
18 พฤศจิกายน 2560
     จังหวัดเชียงราย จัดงานเทศกาลดอกบัวตองบานที่ดอยหัวแม่คำ ต้อนรับนักท่องเที่ยว สวท.เชียงราย
     จังหวัดแพร่แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน 18 – 21 พฤศจิกายนนี้ สวท.แพร่
     สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่จัดทำโครงการถนนตัวอย่างปลอดภัย 365 วัน สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก ปี 2561 สวท.แพร่
     เตรียมงานเทศกาลสายสัมพันธ์ ไทย ญี่ปุ่น ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 928 (จาก 46398 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph