สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000596970
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 725 (จาก 36210 ข่าว)
20 กุมภาพันธ์ 2560
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษของไฟป่า สวท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่ รณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ส.ปชส.เชียงใหม่
     โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส.ปชส.เชียงใหม่
     คณะจากประเทศเกาหลี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     กสจ. ลงพื้นที่ จ.ลำปาง จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่เหล่ามวลสมาชิกในเขตจังหวัดภาคเหนือ ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน มุ่งส่งเสริมการทำระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เข้าร่วมประกวดแปลงต้นแบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับเขตตรวจราชการ ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำปาง ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเป็นนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 86 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านศิลปาชีพ ส.ปชส.ลำปาง
     กงสุลกิตติมศักดิ์เครือรัฐออสเตรเลีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมการผลิตรองเท้าสุขภาพ สวท.แพร่
     สาวงามชนเผ่าขมุ คว้าตำแหน่งธิดาดอย ประจำปี 2560 พร้อมธิดาประจำชนเผ่า และขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ส.ปชส.น่าน
     ชาวบ้านศาลาดอน รวมตัวขับไล่ประธานชุมชนหมู่บ้าน ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดพะเยา พร้อมดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดในช่วง 60 อันตราย งดเผาเด็ดขาด 16 ก.พ. - 16 เม.ย.60 สวท.พะเยา
     แผนบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ส.ปชส.เชียงใหม่
     อำเภอสบเมย ประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอสบเมย ครั้งที่1/2560 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     บริษัทบ้านมอม โลจิสติกส์ เชิญชวนเกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตร ส่งไปจำหน่ายที่จีนตอนใต้ โดยใช้เส้นทางเรือ เพื่อลดต้นทุน ส.ปชส.ลำพูน
     วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดงาน 11 ปี วันสถาปนาสถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน สวท.แพร่
     กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดแพร่ เปิดถนนสายวัฒนธรรมกาดกองเก่า-กาดพระนอน สวท.แพร่
     Egg Board เคาะแผนนำเข้าไก่ไข่พันธุ์ ปี 60 เป้าผลิต 55.64 ล้านตัว นำเข้าพ่อ - แม่พันธุ์ไก่ไข่ 600,000 ตัว ส.ปชส.ลำปาง
     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี สวท.เชียงใหม่
     จ.น่าน เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน ประจำปี 2560 คนร่วมงานกว่า 3,000 คน สวท.น่าน
     จ.น่าน กองทุนวิจัย มช. ลงพื้นที่น่านถ่ายทอดความรู้ด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรม พื้นที่เศรษฐกิจนำไปสุ่การสร้างรายได้แก่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่าน สวท.น่าน
     ชนเผ่าขมุ ได้รับเป็นธิดาดอย ในงานของดีเมืองน่าน ประจำปี 2560 สวท.น่าน
     ผู้ว่าฯ ลำปาง ออกประกาศให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ดำเนินงานสุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใส ตามนโยบายของรัฐบาล สวท.ลำปาง
     จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและพร้อมดับไฟป่าอย่างเข้มงวด หลังจากรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนงดการเผา ทำให้เกือบทุกพื้นที่หมอกควันลดลงอย่างมาก สวท.น่าน
     ศูนย์ War Room ไฟป่าลำปาง รายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันรายสัปดาห์ มีจุดความร้อนเกิดขึ้น 7 ครั้ง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง สวท.ลำปาง
     อบต. ม่อนปิ่น จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     วันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี สทท.เชียงใหม่
     สำนักงานวัฒนธรรมกลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจ.แม่ฮ่องสอนจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ล้านนา 4 จังหวัด ที่ จ.เชียงใหม่ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ตรวจคัดกรองผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านข่าว เพื่อพัฒนาการนำเสนอข่าวสาร ให้น่าสนใจ และได้รับความเชื่อถือจากประชาชน สขร. สปข.3
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดประชุมพัฒนา นักสื่อสารความเสี่ยง สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมได้โดยไม่ต้องทดสอบ ย้ำการขอรับใบขับขี่ต้องติดต่อไปสำนักงานขนส่งโดยตรงเท่านั้น และต้องผ่านการทดสอบด้วยตนเองทุกขั สวท.ลำปาง
     อำเภอเวียงแหง ขานรับนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า คุมเข้ม 60 วัน ห้ามเผา สวท.เชียงใหม่
     ผวจ.ลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมไข้นายยุทธ กิ่งเกตุ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ผู้เคยสนองงานใกล้ชิด หลังล้มป่วยกะทันหันด้วยอาการโรค ส.ปชส.ลำปาง
19 กุมภาพันธ์ 2560
     ส่งท้าย "เทศกาลดนตรีเชียงใหม่ Chiang Mai Music Fest" ส.ปชส.เชียงใหม่
     คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กินรี)Tourism Awards 2560 ตรวจประเมินเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บ้านเลโคะ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญชมงาน ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร สืบสานพระราชปณิธาน ระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 สวท.เชียงใหม่
     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชมดาวศุกร์สุกสว่างสุกใสในรอบปีช่วงเช้ามืดวันที่ 30 เมษายน 2560 สวท.เชียงใหม่
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมออกรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ส.ปชส.เชียงใหม่
     มทบ.37 ถอดผ้าป่าสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ส.ปชส.เชียงราย
     วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการสานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลดอนแก้ว ส.ปชส.เชียงใหม่
     นักกีฬาชาวแคนนาดา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันสามหมอกมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำแนวกันไฟ ชิงเผาตามหลักวิชาการ สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการแข่งขันสามหมอกมินิมาราธอน ฝ่าสายหมอก ธรรมชาติและขุนเขา ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาครอง ขตติโย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดลำพูน เริ่มสร้างบ้านพอเพียงให้แก่ ชาวชุมชนคุ้ยขยะ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
18 กุมภาพันธ์ 2560
     พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 39 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส.ปชส.เชียงใหม่
     การประชุมบรรยายสรุปผล ของบริษัทประชารัฐสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสบความสำเร็จ ในการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่งานฤดูหนาวประจำปี 2560 มียอดการซื้อ ขาย กว่า 8 แสนบาท สวท.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 725 (จาก 36210 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph