สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000549807
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 182 (จาก 9066 ข่าว)
25 มกราคม 2558
     นายวรวิทย์ แสนไชย นักจัดรายการชื่อดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เสียชีวิตแล้ว สวท.เชียงใหม่
     กกต. เร่ง ส่งเสริมความรู้ เยาวชน ประชาชน ในการปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ส.ปชส.ลำพูน
     อบจ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมงาน "ต้นกำเนิดไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา" ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์นี้ สวท.ลำพูน
     วัฒนธรรมลำพูน เร่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ สวท.ลำพูน
     ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     พบไม้สักจำนวน 105 ท่อนถูกผูกมัดเป็นแพไหลลอยมาเกยตื้นที่บริเวณบ้านสบเมย จุดที่แม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินไหลมาบรรจบกัน สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     พบแพไม้สักปริศนาลอยเกยตื้นบริเวณระหว่างแม่น้ำเมย กับ แม่น้ำสาละวินที่ไหลมาบรรจบกัน 105 ท่อน ทหารพราน36 รุดตรวจสอบ เผยไม่ใช้ไม้ตัดฝั่งไทย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัด กิจกรรมวิวาห์ลอยฟ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด เพื่อรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อใช้ในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558 สวท.แม่ฮ่องสอน
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศดับไฟเพื่อดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง สวท.แม่ฮ่องสอน
     องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนเตรียมเปิดโรงไฟฟ้าบ้านน้ำเพียงดิน สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ทำบุญเปิดตัวอาคาร สวท.เชียงใหม่
     ยอดดอยอินทนนท์ เกิดน้ำค้างแข็งติดต่อกันเป็นวันที่ 3 สวท.เชียงใหม่
     การแข่งขันกีฬาตลุยด่านผจญภัยที่จังหวัดเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     การก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ยังดำเนินต่อไป สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานพัฒนาพิงคนครจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายอาคารสำนักงานใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     นักดาราศาสตร์ เผย ดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ 26 มกราคม 2558 สวท.เชียงใหม่
     จ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาถูกในงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคมนี้ สวท.ลำพูน
     คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม สภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดการสัมมนาและรับฟ้งความคิดเห็น เรื่อง คนน่านกับการปฎิรูปประเทศไทย สวท.น่าน
     อำเภอเชียงคำร่วมกับมูลนิธิอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 กำหนดจัดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท.2324 และงานกาชาดอำเภอเชียงคำ ประจำปี 2558 สวท.พะเยา
24 มกราคม 2558
     จ.ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมรักษ์มรดกชาติ นำประชาชนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประกวดแข่งขันนันทนาการ แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส.ปชส.ลำปาง
     เทศบาลตำบลป่าซาง จ.ลำพูน จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการสาธารณะพร้อมจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าซาง ส.ปชส.ลำพูน
     เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เชิญเที่ยวงาน " บาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งานผ้ากองงาม" ครั้งที่ 7 ส.ปชส.ลำพูน
     อบจ.ลำพูน เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ อปท.ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนก้าวหน้าต่อไป สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สวท.แม่ฮ่องสอน
     สตรอเบอร์รี่ที่บ้านห้วยมะเขือส้ม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 700 บาท สวท.แม่ฮ่องสอน
     ปตท.และ บางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด มีผลตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป (24 มกราคม 2558) สวท.แม่ฮ่องสอน
     น่านรองผู้บัญชาการ กองกำลังผาเมือง มอบผ้าห่มกันหนาว ในพื้นที่ตามแนวชายแดน จั สวท.น่าน
     ผู้ว่าฯ น่านเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอย่างระมัดระวัง สวท.น่าน
     แผนเซฟแม่โขงเดินหน้า เตรียมยกระดับลาดตระเวนชายแดนร่วมสี่ชาติ สวท.เชียงใหม่
     พิธีทำบุญยกยอดมหาเศวตฉัตรและสืบชาตาหลวงในงานทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วและทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรมเชิดชูเกียรติ อพม.และสมัชชาสตรีในจังหวัดพะเยา สวท.พะเยา
     อบจ.พะเยา ร่วมกับชมรมจักรยานจังหวัดพะเยา จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา "ตะลุยม่อนทานตะวันดอกคำใต้พะเยา" ในวันพรุ่งนี้ (25 ม.ค.58) สวท.พะเยา
     ประชาชนชาวไทยภูเขาบ้านนางแลใน จัดพิธีขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโอกาสขยายเขตการใช้ไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดแพร่ ฝึกอบรม อพป. ประจำปี 2558 สวท.แพร่
      ชาวน่าน ร่วมรับฟังความคิดเห็น ระบบการจัดการชุมชน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การจัดการเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนเพื่อการปฎิรูปประเทศไทย สวท.น่าน
     เกษตรจังหวัดแพร่ เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวระวังการระบาดของโรคใบไหม้ข้าว สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมแข่งขันรถจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว สวท.แพร่
     เทศบาลตำบลช่อแฮ ขอเชิญประชาชนร่วมงานประเพณีไหว้สาพระธาตุจอมแจ้ง ประจำปี 2558 สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่ เร่งดำเนินการก่อสร้างแก้มลิงหนองบัวลอย รับมือภัยแล้งปีนี้ สวท.แพร่
     มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ มอบเงินกว่า 3 แสน 3 หมื่นบาท เป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนของ จ.ลำปาง ที่เรียนดี และยากจน ส.ปชส.ลำปาง
23 มกราคม 2558
     เปิดโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยีการอบผลไม้ด้วยไอน้ำ ที่จังหวัดแพร่ สวท.แพร่
     อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เร่งสร้างทำนบกระสอบทรายกันลำน้ำสาขาแก้ปัญหาภัยแล้ง สวท.แพร่
     จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกร (Farmer market) ส.ปชส.ลำพูน
     ลำปาง แถลงเตรียมจัดงาน "ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน" ส.ปชส.ลำปาง
     เชียงรายเกมส์เปิดยิ่งใหญ่กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่36 ส.ปชส.เชียงราย
     สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศ สวท.เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 182 (จาก 9066 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph