สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000584370
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 452 (จาก 22593 ข่าว)
8 กุมภาพันธ์ 2559
     จังหวัดแพร่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ กรณีไฟป่าและหมอกควันปี 2559 สวท.แพร่
     เกิดเหตุเพลิงไหม้ลานตากข้าวโพด ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ สวท.แพร่
     รมต.นร.ติดตามการปฏิบัติราชการ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สวท.เชียงใหม่
     กอ.รมน.ลำพูน จัดฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง สวท.ลำพูน
     เชียงใหม่ตั้งรางวัลนำจับคนที่จุดไฟเผาป่ารายละ 5 พันบาท สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดอบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคคลด้านภาษาอาเซียน รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชียงใหม่จัดงาน ไซน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 สวท.เชียงใหม่
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ตามหลักประชารัฐ สวท.ลำปาง
     จังหวัดเชียงรายจัดงานวันนัดพบแรงงานเชียงรายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559มีตำแหน่งงานว่างให้บริการมากกว่า 2,000 อัตรา สวท.เชียงราย
     บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น ประจำปี 2559 ส.ปชส.เชียงใหม่
     เชียงใหม่ประชุมวอร์รูมตรวจเช็กความพร้อมก่อนประกาศ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด สวท.เชียงใหม่
     อบต.เทอดไทย จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่ประจำปี 2559 สวท.เชียงราย
     พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาบริหารจัดการธุรกิจให้บริการเข้าสู่มาตรฐาน ISO สวท.เชียงราย
     กรมกิจกรรมการเด็กและเยาวชน กำหนดพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนแห่งชาติดีเด่น ประจำปี 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     พะเยาอบรมภาษาอังกฤษ ตำรวจและข้าราชการ รับอาเซียน.. ส.ปชส.พะเยา
     ชาวตำบลเวียงยอง จ.ลำพูน และ ผู้สนใจ ร่วม สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น และ ศึกษา ความเป็นมา ของ กลุ่มชาติพันธ์ ชาวยอง ในงานสืบสานภูมิปัญญา ผญ๋าจาวยอง 211 ปี ลุกเมิงยองฮอดล้านนา ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2559 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดพะเยาจัดอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเอง เสริมสร้าง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และสามารถดำรงชีวิ ส.ปชส.พะเยา
     น่าน ลูกจ้างรับเหมาทำความสะอาดมักง่ายลักลอบเผาขยะ ลมแรงเปลี่ยนทิศเกือบวอดทั้งตลาดและบ้านเรือนชาวบ้านเกิดผลกระทบมีหมอกควันไฟปกคลุมทั่วบริเวณ สวท.น่าน
     น่าน กฟผ.ร่วมปกป้องผืนป่าต้นน้ำ จัดกิจกรรมป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือและอีสาน สวท.น่าน
     อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและเชื่อมความสัมพันธ์ กับหมู่บ้านชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ป้องก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 2559 ส.ปชส.เชียงใหม่
      งานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 14 ส.ปชส.เชียงใหม่
     โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 31 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เมื่อวันที่ สวท.ลำปาง
     ผู้ว่าฯ เตรียมยกระดับ "กล้วยตากลำปาง" เป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาวออกจำหน่าย มุ่งส่งเสริมอาชีพแก่ชาวลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     อำเภอแม่สะเรียงจัดพิธีปล่อยแถวคณะเจ้าหน้าที่ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เชิญร่วมงาน "เวทีสร้างงาน สร้างอาชีพที่ยั่งยืน และการมีงานทำเพื่อคนไทย" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และวันที่ สวท.พะเยา
     เทศบาลเมืองพะเยา เชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา "กินปลาสดใหม่ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ นอนกว๊านปลอดภัย อุ่นไอความรัก"ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์นี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ย สวท.พะเยา
     สาวไทใหญ่ครองตำแหน่งธิดาชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2559 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สาวไทใหญ่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน คว้าตำแหน่งธิดาชาติพันธ์ ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2559 สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูน รายงานการดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ส.ปชส.ลำพูน
     รมว.กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเยี่ยมดูงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน ที่ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
7 กุมภาพันธ์ 2559
     สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซีเปิดตัวสู่ฤดูกาลใหม่ สวท.เชียงใหม่
     เหตุฆาตกรรมนักศึกษาสาวในหอพักกลางเมืองเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     เหตุฆาตกรรมนักศึกษาสาวในหอพักกลางเมืองเชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     น้ำพุร้อนสันกำแพงเชียงใหม่พร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สวท.เชียงใหม่
     เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ต้นแบบจัดการขยะ ชุมชนปลอดการเผา สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2559 เพื่อมอบความสุขให้กับชาวแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดลานวัฒนธรรมชาติพันธ์ชาวดอยแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     ดีเอสไอ สนธิกำลังตำรวจ ทหาร บุกค้นและอายัดบ้านพักของตัวการสำคัญขบวนการแชร์ลูกโซ่ ที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สวท.ลำพูน
     เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับภาคเอกชน นำผ้าห่มและเสื้อผ้ากันหนาว บริจาคช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย บนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร อ.เมืองปาน ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดพะเยากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบประชารัฐ ครอบคลุมพื้นที่ 9 อำเภอ สวท.พะเยา
     แม่ฮ่องสอน เร่งดำเนินมาตรการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า สวศ. แม่ฮ่องสอน
     ตชด.ปะทะกลุ่มค้ายาที่ชายแดน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จังหวัดแพร่ ประจำปี 2559 สวท.แพร่
     จังหวัดแพร่ เตรียมจัดงาน วันผักปลอดภัยสู่ระบบมาตรฐาน Asean GAP ปี 59 สวท.แพร่
     กฟภ.แพร่ เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามบ้าน สวท.แพร่
     อำเภอปาย จัดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ลดภาวะโลกร้อนและหมอกควัน สวศ. แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 452 (จาก 22593 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph