สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000544857
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 154 (จาก 7654 ข่าว)
19 ธันวาคม 2557
     สภากาชาดไทยร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบปัญหาภัยหนาวในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,500 ชุด สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     แม่สายหนาวท่องเที่ยวคึกคัก ส.ปชส.เชียงราย
     เชียงราย//////ช้างผิงไฟคลายหนาว ส.ปชส.เชียงราย
     เชียงรายผุดห้องสมุดอาเซียนเสริมคมเยาวชนในพื้นที่ ส.ปชส.เชียงราย
     รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมกระบวนการทำงานของเครื่อง EWA ตามโครงการคืนความสุขให้ชาวนาเปลี่ยนผักตกชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่พะเยา ส.ปชส.พะเยา
     สาธารณสุข รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในผู้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวท.เชียงราย
     กองทัพบกส่งมอบโครงการอนุกรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกว๊านพะเยาและหนองเล็งทราย พร้อมดูแลต่อเนื่องทั้งระบบ สวท.พะเยา
     น่าน-ไฟฟ้าลัดวงจร ร้านขายยา โชคดีดับทัน สวท.น่าน
      จังหวัดแพร่เปิดโครงการ คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ สวท.แพร่
     องคมนตรีตรวจเยี่ยมงานด้านการพัฒนาป่าไม้ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
      จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ส.ปชส.เชียงใหม่
     สำนักงาน ก.พ. ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ชาวนาภาคเหนือส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการจัดแพ็กเกจลดราคาปัจจัยทางการเกษตรมากที่สุด สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศเพิ่มอำเภอแม่สะเรียง เป็นเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ภัยหนาว หลังอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จ.พะเยาเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ – ขนส่งจังหวัดปิ๊งไอเดียทำแผนที่จุดเสี่ยงลงเฟสบุ๊คป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ส.ปชส.พะเยา
     สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตือนขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยตนเอง เพื่อคนที่คุณรัก ช่วงหยุดปีใหม่ สวศ. แม่ฮ่องสอน
     ทรัพยากร ฯ มส จัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     ขนส่งแม่ฮ่องสอน ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เทศบาลตำบลป่าซาง กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ส.ปชส.ลำพูน
     แม่ฮ่องสอน จัดการประกวดขับร้องเพลงหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวศ. แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูนเชิญร่วมโครงการไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ส.ปชส.ลำพูน
     สาธารณสุขแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการแข่งขัน EMS Rally สวศ. แม่ฮ่องสอน
     สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2558 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำพูน จัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP และงานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ส.ปชส.ลำพูน
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จัดงานพบสื่อมวลชน แถลงข่าว การมอบของขวัญปีใหม่ให้ชาวลำพูน ท่องเที่ยวปลอดภัย สุขใจทั่วกัน ส.ปชส.ลำพูน
     เจ้าหน้าที่ สคบ. ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน จ. ลำพูน ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมกับให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการ ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดแพร่วางแผนการป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2558 สวท.แพร่
     กรมอุตุนิยมวิทยาคาดอุณหภูมิจะลดลงอีก ส.ปชส.เชียงใหม่
18 ธันวาคม 2557
     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน โครงการหลวง 2557 ส.ปชส.เชียงใหม่
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำสื่อมวลชนสัญจร "ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง" ศึกษาดูงานโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวศ. แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูนมอบของขวัญปีใหม่ให้ชาวลำพูน ท่องเที่ยวปลอดภัย สุขใจทั่วกัน ส.ปชส.ลำพูน
     วัดศรีโสดาพระอารามหลวง เตรียมจัดงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ สวท.เชียงใหม่
     เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เตรียมจัดงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 5 สวท.เชียงใหม่
     มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานอุปกรณ์การเรียน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     สรุปผลการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 หรือ "นครราชสีมาเกมส์" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อีก 1 เหรียญทองแดง จากมวยสากลสมัครเล่น สวท.แม่ฮ่องสอน
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกและการจอดรถบนไหล่ทาง ช่วงปีใหม่ 2558 สวท.เชียงใหม่
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกและการจอดรถบนไหล่ทาง ช่วงปีใหม่ 2558 สวท.เชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวท.เชียงใหม่
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวท.เชียงใหม่
     พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2557 สวท.เชียงใหม่
     พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2557 สวท.เชียงใหม่
     องคมนตรีเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ" รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๘ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนเตรียมการป้องกัน ระมัดระวังอันตรายจากอากาศหนาว สวท.แม่ฮ่องสอน
     ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และคณะ ติดตามความ กาวหนา ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแมฮองสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     จ.ลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วน ในสภากาแฟ ครั้งที่ 12 สวท.ลำพูน
     สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตเยาวชน หรือ สสค.จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการจังหวัดปฎิรูปการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานหลังใหม่ สวท.แม่ฮ่องสอน
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขชุมชนและมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดการแข่งขัน EMS Rally ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันกีฬานันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน สวท.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 154 (จาก 7654 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph