สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
000538262
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 106 (จาก 5268 ข่าว)
22 ตุลาคม 2557
     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย ขอให้นายจ้างจัดส่งข้อมูลลูกจ้างในสถานประกอบการเพื่อการตรวจสอบ สวท.เชียงราย
21 ตุลาคม 2557
     ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ปรับแผนช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง สวท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ตามธรรมชาติ ได้ลูกเสือโคร่งขาวเพศเมีย 2 ตัว สวท.เชียงใหม่
     พุทธศาสนิกชนชาว ตำบลเหมืองง่า จังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญถวายทานสลาก ในงานประเพณี สลากย้อม วัดบ้านหลุก ประจำปี 2557 ส.ปชส.ลำพูน
     โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สวท.แม่ฮ่องสอน
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้มงวดประเพณียี่เป็งปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และประทัดยักษ์ สวท.เชียงใหม่
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้มงวดประเพณียี่เป็งปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และประทัดยักษ์ สวท.เชียงใหม่
     สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน จัดประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน สวท.แม่ฮ่องสอน
     เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่พิจารณากลั่นกรองพื้นที่โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือก ในจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำ ปี 2557 สวท.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดลำพูนประชุมเตรียมจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2557 ส.ปชส.ลำพูน
     อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่ลาน้อย จัดโครงการ อำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2557 สวท.แม่ฮ่องสอน
     ป.ป.ช. ลำพูน แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส.ปชส.ลำพูน
     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 แถงจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดเชียงใหม่และภาคีด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเตรียมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ว สวท.เชียงใหม่
     ผู้ว่า ฯ มส.ให้ภาครัฐและเอกชนพร้อมรับเทศกาลท่องเที่ยว ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดภัยประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์ ส.ปชส.เชียงใหม่
     สสส. ผุดกิจกรรม จักรยานทางไกลการกุศล Bike for children 2014 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ต้านภัยเอดส์ ส.ปชส.เชียงใหม่
     ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอยช่วงเครื่องบินขึ้น-ลง หวั่นเกิดอันตรายร้ายแรง ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 2558 (Check In Chiang Mai To High Season 2015) ส.ปชส.เชียงใหม่
     เกษตรจังหวัดแพร่ เตือนระวังโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลกะหล่ำ สวท.แพร่
     เชียงราย////แถลงข่าวแก๊งมูเซอขนยา1.9แสน รับจ้างสองหมื่น ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดพะเยา รวมพลังกำจัดผักตบชวาในกว๊าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวท.พะเยา
     โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี คิดค้นนวัตกรรมผ่าตัดต้อกระจกสุกยุคใหม่ รักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สวท.ลำปาง
     สภ.ฝางปราบปรามยาเสพติด จับยาไอซ์ 3 กก. พร้อมอาวุธปืน และยาบ้า 20,000 เม็ด สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2557 สวท.แพร่
     เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ร่วมกับ อำเภองาว ขอเชิญชวนเที่ยวงาน วันลอยกระทง "ป๋าเวณีล่องสะเปาเมืองง้าวเงิน" ประจำปี 2557 สวท.ลำปาง
      เทศบาลนครลำปางเตรียมแถลงข่าวการจัดงานประเพณี ล่องสะเปาจาวละกอน เปิดประตูสู่สากล ประจำปี 2557 สวท.ลำปาง
     จังหวัดพะเยา จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557 สวท.พะเยา
     จังหวัดเชียงรายขอให้หน่วยงาน องค์กร และชุมชน การปล่อยโคมลอยและโคมควันเทศกาลลอยกระทงเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อการบิน สวท.เชียงราย
     เรือนจำจังหวัดลำพูนเตรียมจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ให้กับผู้ต้องขังที่ประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในระเบียบวินัย ประจำปี 2557 ส.ปชส.ลำพูน
     หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จย่าและวันทันตสาธารณสุข สวท.เชียงใหม่
     งานกิจกรรมวันสมเด็จย่า 114 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบารมีเกริกก้องเกรียงไกร ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงราย จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ ๑๑๔ ส.ปชส.เชียงราย
     จังหวัดแพร่ จัดโครงการ "ครอบครัวไทย รู้รัก สามัคคี" สวท.แพร่
     วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จ.ลำปาง เปิดตัวข้าวอินทรีย์พันธุ์ใหม่ "หอมล้านนา" เดินหน้ายกระดับสู่ Rice Lampang Brand เพิ่มประสิทธิภาพทางการการค้า เตรียมรับ AEC ส.ปชส.ลำปาง
     จังหวัดแพร่จัดสัมมนาโครงการ ครอบครัวไทยรู้ รัก สามัคคี ส.ปชส.แพร่
     ประชาชนยังนิยมแสวงหาหนอนไม้ไผ่ เพื่อมาบริโภคและขายได้ซึ่งหนึ่งปีจะมีครั้ง ส.ปชส.แพร่
     ประชาชนจำนวนมากร่วมงานเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น สวท.เชียงใหม่
     ลูกโคอาล่าในสวนสัตว์เชียงใหม่โผล่ออกจากกระเป๋าหน้าท้องแม่แล้ว สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดลำพูนอาจพบปัญหาภัยแล้ง แจ้งเตือนเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง โดยให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส.ปชส.พะเยา
20 ตุลาคม 2557
     โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน จัดการประชุม เพื่อ รับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุง ผังเมืองจังหวัดลำพูน เพื่อ ให้ สามารถ ใช้ พื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ ตามความเหมาะสม ส.ปชส.ลำพูน
     มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลหีบน้ำมันเมล็ดชาประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ส.ปชส.เชียงราย
     จ.ลำพูน ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบาย คสช. อย่างต่อเนื่อง สวท.ลำพูน
     ศูนย์ประชุมนานานาชาติฯ เชียงใหม่ คว้ารางวัลสาขาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ วาง 8 มาตรการ แก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน สวท.เชียงใหม่
     จากสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นของจังหวัดเชียงใหม่ แพทย์เตือนกลุ่มเสี่ยงระวังสุขภาพ สวท.เชียงใหม่
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 106 (จาก 5268 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph