ความยากจนสามารถแก้ไขได้ด้วยการให้โอกาส และการปลดปล่อยศักยภาพของตน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และประชาชนสามารถช่วยตนเองได้

นิยามความยากจน
สาเหตุของความยากจน
แนวทางแก้ไขปัญหา
การเขียนแผนธุรกิจ
การทำขยะหอม

 

 

ปลาส้ม ภูมิปัญญาไทย รายได้ดี

            อาหารที่ทำจากปลา สามารถทำได้หลายเมนู ตามแต่ความชอบของแต่ละคน อย่างเช่นปลาส้มก็เป็นอาหารจานเด็ดอีกจานหนึ่งที่รับประทานกันได้ทั่วประเทศ ปลาส้มเป็นอาหารที่ถูกปากสำหรับคนชอบรสชาติแปลกใหม่และปลาส้มยังเหมาะกับ ผู้มีรายได้น้อย เพราะราคาไม่แพง

อุปกรณ์การทำปลาส้ม

    กะละมัง ถังพลาสติก ถุงพลาสติก ยางรัดถุง

ส่วนผสม

ปลาตะเพียน 10 กิโลกรัม
เกลือป่น 5 กำมือ
เกลือเสริมไอโอดีน 1 ขีด
กระเทียมบด 1 กิโลกรัม
ข้าวสุก 3 1/2 กิโลกรัม
แป้งข้าวเจ้า 1/2 กิโลกรัม
น้ำสะอาด

ขั้นตอนการทำ

          1. นำปลามาทำความสะอาด เอาไส้ออก ล้างให้หมด โดยเฉพาะส่วนท้องปลา

          2. นำข้าวสุกมาล้างน้ำและผึ่งให้แห้งพอหมาดๆ จากนั้นนำเกลือมาผสมกับปลาทิ้งไว้สัก 3 ชั่วโมง

          3. ผสมแป้งข้าวเจ้า 2 ? ขีด กับน้ำ 1 กะละมัง ล้างปลาอีกครั้งหนึ่งเพื่อขจัดกลิ่นคาว

          4. นำปลาที่ล้างแล้ว หมักกับเกลือป่นประมาณ 4 กำมือ ใช้เวลาหมัก 1 ชั่วโมง

          5. หลังจากนั้นให้ล้างปลาด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง และล้างด้วยแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำอีก 1 ครั้ง

          6. นำเกลือป่น 1 กำมือ ข้าวสุก เกลือเสริมไอโอดีน และกระเทียมบดผสมให้เข้ากัน ส่วนหนึ่งคลุกกับปลาที่ล้างแล้ว และส่วนที่เหลือ นำไปใส่ในท้องปลาให้เต็มท้อง

          7. นำปลาไปหมักไว้ในถัง ปิดฝาให้มิดชิด ทิ้งไว้ 3-4 วัน

          8. ตักใส่ถุงพลาสติกขาย ขนาด1/2 - 1 กิโลกรัม หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

ยุทธวิธีดำเนินธุรกิจ

          • ถ้าจะให้ธุรกิจการทำปลาส้มไปด้วยดี ผู้ลงทุนควรศึกษาวิธีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านการเก็บรักษา การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และควรมีสูตรมาตรฐาน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้ม

          • นอกจากจะใช้ปลาตะเพียนแล้ว ผู้ลงทุนอาจลองใช้ปลาชนิดอื่นก็ได้ เช่น ปลาสร้อย แต่ในการเลือกปลา ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัย เพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจสินค้าของเรา

          ปลาส้ม ภูมิปัญญาไทย รายได้ดี ผู้ที่สนใจจะก้าวเข้าสู่อาชีพนี้ สามารถนำเคล็ดลับวิธีการทำปลาส้มดังกล่าวไปปรับใช้ ก่อนพัฒนาสร้างสูตรเฉพาะของตนเองขึ้นมา

ที่มา : ออมสิน, ธนาคาร. "ทำปลาส้ม". แนะนำอาชีพ สร้างเสริมรายได้ ธนาคารประชาชน . กรุงเทพมหานคร : ธนาคารออมสิน, 2544.

คำไข เคล็ดลับ-วิธีการ อาหาร ปลาส้ม

จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738