พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
เครือข่ายเทิดพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
สภากาชาดไทย
โครงการแก้วตา ดวงใจ
ต้นรัก Studio

Thailand Illustrated Magazine :
' Pride of the Nation '

Thailand Illustrated Magazine :
' Queen Sirikit Botanic Garden '
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี
Royal Thai Army Radio and Television Channel 5 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
! E-Mail to Webmaster...
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738