: หน้าหลัก :

 : ถวายพระพร :

Page No. : 02 / 176 

List of Page : 20 - 30 - 40 - 50

Admin

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ข้อความ

E-mail / ที่อยู่

วันที่

10345 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 14 มิ.ย. 2553
10344 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 14 มิ.ย. 2553
10343 กตว.สปช.ทบ.
- ธ ทรงพระเมตตา ดุจธาราที่ไหลริน ให้ชนได้ดื่มกิน ต่อชีวินมิสิ้นสูญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11 มิ.ย. 2553
10342 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
11 มิ.ย. 2553
10341 กตว.สปช.ทบ.
- องค์มหาราชพระจอมบาทภูมิพล ขอพระองค์ทรงพระชนม์มายุ ยิ่งยืนนาน
11 มิ.ย. 2553
10340 กตว.สปช.ทบ.
- พระสถิตในใจไทยทั้งชาติขออภิวาทกราบเบื้องบาทองค์พระภูมิพล
11 มิ.ย. 2553
10339 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
11 มิ.ย. 2553
10338 กตว.สปช.ทบ.
- เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
11 มิ.ย. 2553
10337 กตว.สปช.ทบ.
- เราเป็นคนไทย ต้องรักชาติไทย รักพระมหากษัตริย์ สมัครสมานสามัคคี
สุขใดไหนเล่าเท่าร่มพระบารมี
11 มิ.ย. 2553
10336 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11 มิ.ย. 2553
10335 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
11 มิ.ย. 2553
10334 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญและอยู่เป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทยตลอดไป
11 มิ.ย. 2553
10333 กตว.สปช.ทบ.
- ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
ขอให้พระองค์ทรงอยู่กับพวกเราไปนานๆ
11 มิ.ย. 2553
10332 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
11 มิ.ย. 2553
10331 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
11 มิ.ย. 2553
10330 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อพสกนิกรไทยมายาวนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11 มิ.ย. 2553
10329 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่วมโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยไปตลอด
11 มิ.ย. 2553
10328 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ไม่ละทิ้งประชาชน แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
11 มิ.ย. 2553
10327 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
11 มิ.ย. 2553
10326 กตว.สปช.ทบ.
- ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
11 มิ.ย. 2553
10325 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
11 มิ.ย. 2553
10324 กตว.สปช.ทบ.
- พ่อหลวงของปวงประชา คือ นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
11 มิ.ย. 2553
10323 กตว.สปช.ทบ.
- ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พ่อหลวงของชาวไทย
11 มิ.ย. 2553
10322 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนยาว
11 มิ.ย. 2553
10321 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่กับชาวไทยไปชั่วกาลนาน
11 มิ.ย. 2553
10320 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
11 มิ.ย. 2553
10319 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระวรกายแข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินไทยตลอดกาล ด้วยเกล้ากระหม่อมขอเดชะ.
Stickybear007@gmail.com 11 มิ.ย. 2553
10318 Stickybear007
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
Stickybear007@gmail.com 11 มิ.ย. 2553
10317 Stickybear007
ขอให้พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงมีพระชนมายุยืน และพระพลานามัยที่แข็งแรง และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 11 มิ.ย. 2553
10316 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 11 มิ.ย. 2553
10315 Stickybear007
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน
Stickybear007@gmail.com 11 มิ.ย. 2553
10314 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ไม่ละทิ้งประชาชน แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
10 มิ.ย. 2553
10313 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
10 มิ.ย. 2553
10312 กตว.สปช.ทบ.
- ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
10 มิ.ย. 2553
10311 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงหายจากพระอาการประชวร โดยเร็ว
10 มิ.ย. 2553
10310 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยชั่วกาลนานเทอญ
10 มิ.ย. 2553
10309 กตว.สปช.ทบ.
- เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
10 มิ.ย. 2553
10308 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
10 มิ.ย. 2553
10307 กตว.สปช.ทบ.
- เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
10 มิ.ย. 2553
10306 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
10 มิ.ย. 2553
10305 กตว.สปช.ทบ.
- ร้อยรัก ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์
10 มิ.ย. 2553
10304 กตว.สปช.ทบ.
- พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา
10 มิ.ย. 2553
10303 กตว.สปช.ทบ.
- ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระวรกายแข็งแรง
10 มิ.ย. 2553
10302 กตว.สปช.ทบ.
- มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
10 มิ.ย. 2553
10301 กตว.สปช.ทบ.
- พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
10 มิ.ย. 2553
10300 กตว.สปช.ทบ.
- ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
10 มิ.ย. 2553
10299 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ เรารักในหลวง
10 มิ.ย. 2553
10298 กตว.สปช.ทบ.
- พระองค์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
10 มิ.ย. 2553
10297 กตว.สปช.ทบ.
- ขอพ่อหลวงของไทยทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
10 มิ.ย. 2553
10296 กตว.สปช.ทบ.
- เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า
พ่อสยาม
10 มิ.ย. 2553

Sign your content here! *Not permit for url link.

ชื่อ / Name : *

ที่อยู่ / e-mail :

คำถวายพระพร / Congratulation :
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ :
*
Not permit for url link.

โปรด กรอกตัวเลขที่เห็น
 
! E-Mail to Webmaster...
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738