สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ลำปาง ประสงค์ดำเนินการขายยานพาหนะ ที่ใช้ง    21/08/2561 
สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมกิจกรรม“ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดเชียงใหม่ (JOB READY CENTER)”   สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  24/08/2561 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  27/08/2561 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 13 รายการ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ  21/08/2561 
สำนักงาน กศน. เชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์   สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่   24/08/2561 
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา เปิดบริการเคลื่อนที่วันหยุด เดือนสิงหาคม 2561  สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา  31/08/2561 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ประกาศเลิกกลุ่มเกษตรกรทำนาและออมทรัพย์ คสก.เชียงคำ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5   08/09/2561 
ศาลจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีคดีเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วม โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ"  ศาลจังหวัดพะเยา  25/08/2561 
  ศาลจังหวัดพะเยา  26/08/2561 
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน (ชาย)  สำนักงานจังหวัดพะเยา  25/09/2561 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   30/09/2561 
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  31/12/2561 
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561  31/12/2561 
โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สมทบทุนจัดซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่บริการ  โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่   30/11/2561 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่  31/12/2561 
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่  31/12/2561 
ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" ประจำปี 2561 จำนวน 3 รุ่น  ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  24/08/2561 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีภารกิจในการจัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาตร์ ปีละ 2 ฉบับ จึงขอชวนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจาณาตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  31/12/2561 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบุูรพา  09/11/2561 
 
ข่าว ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph