สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารและสถานที่  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ   21/11/2560 
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล.   สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน  22/11/2560 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  21/11/2560 
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  20/11/2560 
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  23/11/2560 
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน   จังหวัดเชียงราย  21/11/2560 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ AM พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามโครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    06/12/2560 
ด่านศุลกากรแม่สาย ขายทอดตลาดของกลางประเภทสามล้อแบบเข็น รถจักรยานยนต์ ซองใส่ปืนทำด้วยพลาสติก ซองปืนแบบสะพาย และรถจักรยาน จำนวน 6 แฟ้มคดี   ด่านศุลกากรแม่สาย   21/11/2560 
เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟ์คอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  20/11/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  21/11/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับภาพจากกล้องวงจรปิด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   20/11/2560 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัว   ศูนย์เมล็ดพันข้าวพะเยา  20/11/2560 
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง  เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  27/11/2560 
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.สูง 3 เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อมขุดลอกคลอง  สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง  20/11/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุถุงพลาสติกสีดำสำหรับบรรจุขยะมูลฝอย  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน  20/11/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  21/11/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาจ้างศึกษาและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการศูนย์การแพทย์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   22/11/2560 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประสงค์จะจัดหาผู้จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ   ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  24/11/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสรรหาผู้ทำหน้าที่ประกอบอาหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   21/11/2560 
เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน. ศท. 4/12) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   21/11/2560 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph