สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
เทศบาลตำบลแม่นะประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก  เทศบาลตำบลแม่นะ  27/10/2557 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปางสอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง  28/10/2557 
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด สอบราคาจ้างเอกชนเก็บขยะ  เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  03/11/2557 
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อสอบราคาโครงการซ่อมแซมผิวทางจราจร  เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  06/11/2557 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7  31/10/2557 
โรงพยาบาลลำปางสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องวิทยุคมนาคมระบบทวนสัญญาณและชุดเชื่อมต่อสัญญาณแบบติดตั้งประจำที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ  โรงพยาบาลลำปาง  29/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านดอนแก้ว (สหกรณ์)  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  03/11/2557 
จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่สร้างบ้านพัก คสล.1 ชั้น สองครอบครัว จำนวน 1 หลัง ที่โรงพยาบาลฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  29/10/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์, ซื้อเครื่องปรับอากาศ และสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  27/10/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  27/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ประสงค์ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโครงการถมดินลูกรังบดอัดแน่นสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว  29/10/2557 
เทศบาลตำบลป่าป้อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่  เทศบาลตำบลป่าป้อง  28/10/2557 
เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประสงค์ประมูลงานจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ 2558  เทศบาลตำบลบ้านกลาง  29/10/2557 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  28/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   27/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  30/10/2557 
วัดนาแหลมเหนือ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารของวัดนาแหลมเหนือ  วัดนาแหลมเหนือ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  29/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย   04/11/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย  05/11/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย   05/11/2557 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 8
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph