สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย  20/04/2558 
เทศบาลตำบลริแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   เทศบาลตำบลริแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  08/04/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  30/03/2558 
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมูลจ้างงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ  เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย   20/04/2558 
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมูลจ้างงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ  เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย   10/04/2558 
จังหวัดทหารบกเชียงราย สอบราคาซ่อมปรับปรุงตึกแถวชั้นสัญญาบัตรจุ 12 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง  จังหวัดทหารบกเชียงราย   07/04/2558 
เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย   09/04/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 1 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย  09/04/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 4 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  07/04/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย   30/03/2558 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  10/04/2558 
โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลังยาและห้องน้ำผู้ป่วย จำนวน 1 งาน  โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย   03/04/2558 
โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างอาคารห้องฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน   โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย   03/04/2558 
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  07/04/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบประมูลโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ  03/04/2558 
โรงพยาบาลเถินประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  โรงพยาบาลเถิน  09/04/2558 
อบต.บ้านเป้า จังหวัดลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมถนนลาดยางผิวจราจร  อบต.บ้านเป้า จังหวัดลำปาง   01/04/2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  31/03/2558 
โรงพยาบาลเถินจังหวัดลำปางปรกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   โรงพยาบาลเถินจังหวัดลำปาง  07/04/2558 
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุ / ครุภัณฑ์สำนักงาน  สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน  03/04/2558 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 6
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph