สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
เทศบาลตำบลป่าไฝ่ประมูลสร้างถนน 2 โครงการ  เทศบาลตำบลป่าไผ่  13/10/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  12/10/2559 
โรงพยาบาลลำปางประกาศสอบราคาจัดซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า  โรงพยาบาลลำปาง  11/10/2559 
โรงพยาบาลลำปางประกาศสอบราคาจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่  โรงพยาบาลลำปาง  10/10/2559 
โรงพยาบาลลำปางประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์เสริมส่องกล้องทางเดินอาหาร  โรงพยาบาลลำปาง  13/10/2559 
การสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้)ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง VIP  ศูนย์การเรียนรู้การเมืองใบระบบประชาธิปไตยที่ 5  06/10/2559 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ ชุมชนบ้านป่าบง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  06/10/2559 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง  03/10/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย ประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย   13/10/2559 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงคลุมหลังคาสนามเด็กเล่น จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  10/10/2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  03/10/2559 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย   02/10/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่   07/10/2559 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  05/10/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   03/10/2559 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน สอบราคางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน  03/10/2559 
เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ศสล. พร้อมฝาปิด ชุมชนป่าบง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40-0.60 เมตร ยาว 270.00 เมตร พร้อมฝาปิด ซอย 9 ตั้งแต่เสาไฟฟ้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ถึงบ้านนางบัวไข อินต๊ะมงคล (ศาลาป่าบงเก่า)  เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง เชียงใหม่  07/10/2559 
ด่านศุลกากรแม่สาย สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน   ด่านศุลกากรแม่สาย   04/10/2559 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประมูลราคาจ้างทำเคาน์เตอร์ให้บริการ Airport Service จำนวน 2 ชุด   ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  18/10/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   03/10/2559 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph