สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน  30/05/2559 
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลราคาจ้างก่อสร้างในเขตเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ  เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย   03/06/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  06/06/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. จำนวน 2 โครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  06/06/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ชนิด 2 ช่องจราจร จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  06/06/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  06/06/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  06/06/2559 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน 1 สนาม   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   17/06/2559 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   30/05/2559 
โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง  โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย   27/05/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อประปาภูเขา จำนวน 2 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  01/06/2559 
เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย   01/06/2559 
โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อน้ำยาชุดตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารอิเล็คโตรไลท์ จำนวน 19,000 รายการทดสอบ   โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย  30/05/2559 
เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการของเทศบาลสันทราย จำนวน 2 โครงการ   เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  01/06/2559 
โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถบริการฉุกเฉิน (EMS) พร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 คัน  โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย   26/05/2559 
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานหินเรียงในกล่องลวดตาข่าย และงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ  สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ   30/05/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   30/05/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  30/05/2559 
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย   25/05/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  26/05/2559 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 2
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph