สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย  15/12/2559 
เทศบาลตำบลเมืองนะ มีความประสงค์สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  เทศบาลตำบลเมืองนะ  14/12/2559 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ  การระปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง  13/12/2559 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อประตูควบคุมทางเข้า แบบ 2 ช่องทาง พร้อมติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ควบคุม จำนวน 1 ชุด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   04/01/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   06/01/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  05/01/2560 
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดอาคาร  สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่  20/12/2559 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  15/12/2559 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน  21/12/2559 
สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  21/12/2559 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  13/12/2559 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาโครงการเพาะชำกล้าไม้  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)  13/12/2559 
สวนสัตว์เชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพชีวิตฮิปโปโปเตมัส  สวนสัตว์เชียงใหม่  16/12/2559 
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีความประสงค์สอบราคาจัดจ้างขยายแนวเขตท่อน้ำประปา  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  19/12/2559 
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีความประสงค์สอบราคาจัดจ้างทำหลังคากันฝนเส้นทางขึ้น - ลง Wheelchair  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  19/12/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016 จำนวน 1 งาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  16/12/2559 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.1 จำนวน 1 โครงการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  14/12/2559 
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย  22/12/2559 
เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 17 รายการ  เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย  20/12/2559 
ด่านศุลกากรเชียงแสน ขายทอดตลาดของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกันกฏหมายศุลกากร จำนวน 1 แฟ้มคดี   ด่านศุลกากรเชียงแสน  13/12/2559 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 3
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph