สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 8 รายการ  เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย   14/08/2557 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   31/07/2557 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   06/08/2557 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  04/08/2557 
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง  06/08/2557 
เทศบาลตำบลท่าวังตาล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 7 โครงการ   เทศบาลตำบลท่าวังตาล  06/08/2557 
โรงพยาบาลแม่ทะ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  โรงพยาบาลแม่ทะ จ.ลำปาง  06/08/2557 
อบต.สบโขง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุศึกษา  อบต.สบโขง  05/08/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง ออมก๋อย ชม  05/08/2557 
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  05/08/2557 
เทศบาลตำลบสันปูเลย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามกีฬา หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  29/07/2557 
สำนักชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  04/08/2557 
เรือนจำกลางเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 2 รายการ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  29/07/2557 
เทศบาลตำบลแม่ปูคา สอบราคาโครงการก่อสร้าง ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  30/07/2557 
จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการกำจัดขยะด้วยวิธี 3R โครงการเสริมพื้นฐานทุนทางสังคม และทุนทางธรรมชาติ เพื่อบรรยากาศความมั่นคงปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2557  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  29/07/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 2 โครงการ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  30/07/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาตะแกรงเหล็ก บ้านออนกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  30/07/2557 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เรื่อง สอบราคาจำซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  28/07/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 และก่อสร้างถนนดินลูกรังตัดใหม่ บ้านผาคัน หมู่ที่ 10   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่   04/08/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่   28/07/2557 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 3
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph