สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
เทศบาลตำบลม่วงน้อย ประกาศสอบราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณข้างลานกีฬา หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง  เทศบาลตำบลม่วงน้อย  09/07/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ประกาศสอบราคาจ้างพื้นที่หลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ   14/07/2558 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตร 51 ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง  03/07/2558 
เทศบาลตำบลวังผาง ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   เทศบาลตำบลวังผาง   10/07/2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  15/07/2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 2 โครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  14/07/2558 
ศาลากลางจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน  ศาลากลางจังหวัดลำพูน   08/07/2558 
จังหวัดลำปางสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลเถิน  โรงพยาบาลเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง  10/07/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงในประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  13/07/2558 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ประสงค์สอบราคาจ้างทำกระเป๋าไม่ต่ำกว่า 7,900 ใบ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน  20/07/2558 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ประมูลขายวัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย  10/07/2558 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   14/07/2558 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   14/07/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน 1 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย  14/07/2558 
เทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 6 จุด  เทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย   13/07/2558 
ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาเหมาก่อสร้างระบบประปาและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานศูนย์ฯ  ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูน  10/07/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์   08/07/2558 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าซาง  03/07/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา จำนวน 3 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  10/07/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  10/07/2558 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 6
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph