สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   05/08/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   05/08/2558 
เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่   06/08/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   06/08/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาตำบลน้ำชำ  องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่   10/08/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดตะแกรงเหล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   07/08/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่   14/08/2558 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่   13/08/2558 
เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง   เทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   18/08/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay)  องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่   11/08/2558 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น   โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  06/08/2558 
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง   เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่   13/08/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอย 8   องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่   11/08/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3  องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่   07/08/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าแดงใต้   องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่   07/08/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา ความยาวรวม 5,498.00 เมตร   องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่   07/08/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก   องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่   07/08/2558 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5  06/08/2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  07/08/2558 
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง จังหวัดลำพูน จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง  06/08/2558 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 5
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph