สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
เทศบาลท่าวังตาลประกวดราคาจ้างหลายโครงการ  เทศบาลตำบลท่าวังตาล  27/06/2559 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประมูลราคาจ้างซ่อมบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 งาน   ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย   21/07/2559 
เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน   เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย   04/07/2559 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  05/07/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 4 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   04/07/2559 
เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีสอบราคา   เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่   06/07/2559 
เทศบาลตำบลสุเทพประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ  เทศบาลตำบลสุเทพ  07/07/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  28/06/2559 
สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด   04/07/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบกำลังคอนกรีต ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   11/07/2559 
เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายกระสอบทราย จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย   05/07/2559 
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สอบราคาจ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   29/06/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคา จำนวน 2 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  29/06/2559 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประมูลราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 28 รายการ  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  14/07/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   06/07/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างขยายผิวจราจรถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  01/07/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   01/07/2559 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ้างเหมาจัดกิจกรรมศิลปาชีพเทิดไท้องค์ราชัน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  27/06/2559 
อบจ.แม่ฮ่งสอน ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  01/07/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  04/07/2559 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 2
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph