สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ประกวดราคาจ้่างเหมาก่อสร้าง  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่  03/11/2557 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ จ.ลำพูน ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ จ.ลำพูน  04/11/2557 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จ.ลำพูน ประกาศสอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าก่อ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จ.ลำพูน  05/11/2557 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน  10/11/2557 
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูนประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงลานปฏิบัติธรรมวัดไชยนึก   สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน  31/10/2557 
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย  14/11/2557 
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ  เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย   13/11/2557 
เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลบ้านต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย   25/11/2557 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 17(เชียงราย) ประกวดราคาจ้างงาน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   สำนักทางหลวงชนบทที่ 17(เชียงราย)   11/11/2557 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 17(เชียงราย) ประกวดราคาจ้างงาน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ  สำนักทางหลวงชนบทที่ 17(เชียงราย)   11/11/2557 
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย ประกวดราคาจ้างงาน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ   สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย  07/11/2557 
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย จะดำเนินการขายพัสดุ จำนวน 157 รายการ   โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย  03/11/2557 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 งาน   โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   12/11/2557 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์และรถกระบะเทหน้า จำนวน 2 รายการ   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ.เชียงราย   07/11/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  06/11/2557 
เทศบาลตำบลท่าวังตาลประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ  เทศบาลตำบลท่าวังตาล  11/11/2557 
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8   20/11/2557 
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลังชนิดล้อยาง  เทศบาลตำบลสะเมิงใต้  07/11/2557 
เทศบาลตำบลแม่ปุประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  เทศบาลตำบลแม่ปุ  06/11/2557 
แขวงการทางเชียงรายที่ 2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  แขวงการทางเชียงรายที่ 2   31/10/2557 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 6
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph