สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ   ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  16/05/2560 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ปะรมูลจ้างเหมาเอกชนให้บริการขับรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย   22/05/2560 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  05/05/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย   04/05/2560 
เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาล จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย  03/05/2560 
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ   เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย   09/05/2560 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ   เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย  08/05/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  08/05/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 2 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   08/05/2560 
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสย จ.เชียงราย  03/05/2560 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จะทำการสอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  08/05/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ  03/05/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหระและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  04/05/2560 
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาเจ้าหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560   โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  09/05/2560 
เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างโครงการปรับผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ   เทศบาลตำบลแม่สรวย   04/05/2560 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  15/05/2560 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   03/05/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  09/05/2560 
โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ  โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย  08/05/2560 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา  05/05/2560 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 3
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph