สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่   09/03/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่   องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  12/03/2558 
เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หล่าย คสล. 2 ชั้น  เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   13/03/2558 
โรงเรียนบ้านม่อน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด   โรงเรียนบ้านม่อน อำเภอลอง จังหวัดแพร่   11/03/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่   09/03/2558 
โรงเรียนเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   โรงเรียนเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่   09/03/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างขุดลอกแม่น้ำยมพร้อมงานเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   05/03/2558 
โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  05/03/2558 
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุง ต่อเติม ตลาดสดเทศบาลตำบลวังชิ้น บ้านใหม่   เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  06/03/2558 
โรงเรียนบ้านในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รื้อวัสดุ มุงหลังคา   โรงเรียนบ้านในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่   05/03/2558 
โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ และปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์   โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่   10/03/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อน้ำผิวดิน และติดตั้งระบบกรองน้ำประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   09/03/2558 
เทศบาลตำบลบ้านแม สอบราคาจัดซื้อครุภัณธ์สำนักงาน  เทศบาลตำบลบ้านแม  15/03/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  12/03/2558 
เทศบาลตำบลท่าข้ามประสงค์จะสอบราคาจ้างหมาก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์  เทศบาลตำบลท่าข้าม  16/03/2558 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อเครื่องปั้นเม็ดลูกกลอน จำนวน 1 เครื่อง   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   17/03/2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 งาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  11/03/2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   09/03/2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  09/03/2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  09/03/2558 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 6
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph