สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนรู้ , อุปกรณ์การเรียนการสอน , วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นสำหรับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน  11/09/2557 
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ( เครื่องออกกำลังกาย )ฯ  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน  11/09/2557 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  09/09/2557 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน    02/09/2557 
เทศบาลตำบลทาสบเส้า ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ฯ  เทศบาลตำบลทาสบเส้า  09/09/2557 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน  09/09/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น   10/09/2557 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด 19 รายการ  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่   05/09/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลุมเครื่องเล่น  องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  09/09/2557 
โรงพยาบาลวังเหนือ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลวังเหนือ  08/09/2557 
เทศบาลตำบลท่าวังตาล สอบราคางานตามโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน  เทศบาลตำบลท่าวังตาล  10/09/2557 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ลำปาง ประกาศประมูลให้เช่าใช้สถานประกอบโรงงาน  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ลำปาง  11/09/2557 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   15/09/2557 
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ. เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ. เทิง จ.เชียงราย  09/09/2557 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างซ่อมแซม จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   08/09/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  15/09/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย   05/09/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย   11/09/2557 
เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย   10/09/2557 
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย  11/09/2557 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 6
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph