สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
เทศบาลตำบลสันปูเลย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  07/08/2557 
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพ และเศษซากที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในรายการ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  04/08/2557 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมกำแพงกันดิน บริเวณลำเหมืองแม่เตาไห  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  13/08/2557 
เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและทางขึ้นรถราง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ครั้งที่ 2)   เทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  08/08/2557 
จังหวัดลำปาง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลลำปาง  จังหวัดลำปาง  08/08/2557 
จังหวัดลำปาง สอบราคาจัดซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน 2 ตู้ (ครั้งที่ 5) ของโรงพยาบาลลำปาง   จังหวัดลำปาง  07/08/2557 
จังหวัดลำปาง สอบราคาจัดซื้อ Injection Plug จำนวนประมาณ 740 กล่อง  จังหวัดลำปาง  19/08/2557 
โรงพยาบาลลำปาง สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โรงพยาบาลลำปาง  20/08/2557 
เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ  เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  18/08/2557 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อพัสดุ จำนวน 7 รายการ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่  25/08/2557 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อพัสดุที่ไม่มี Vendor Lists   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่  25/08/2557 
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง สอบราคาจ้างปรับปรุงแก้ไขรางระบายน้ำแบบปิด  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลำปาง   15/08/2557 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่  05/08/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  06/08/2557 
เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ   เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง   05/08/2557 
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1   06/08/2557 
เทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ   เทศบาลตำบลท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย   07/08/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 80 รายการ   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย   15/08/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สอบราคาซื้อเต็นท์สนาม จำนวน 10 หลัง   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย   05/08/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  05/08/2557 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 5
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph