สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  29/08/2559 
เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเตาเผาศพ แบบปลอดมลพิษ แบบเตาเผาเดี่ยว   เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่  02/09/2559 
ท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประมูลจ้างเหมาแรงงานภายนอก ช่วยปฏิบัติงาน ส่วนบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน  ท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  07/09/2559 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสายไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง ขนาด 500 KVA จำนวน 1 งาน   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน   29/08/2559 
ด่านศุลกากรเชียงแสน สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน  ด่านศุลกากรเชียงแสน   06/09/2559 
ด่านศุลกากรเชียงแสน สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ จำนวน 1 งาน   ด่านศุลกากรเชียงแสน   09/09/2559 
ศาลจังหวัดเทิง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ จำนวน 1 งาน  ศาลจังหวัดเทิง  26/08/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย   07/09/2559 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 1 งาน   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย  30/08/2559 
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย  28/08/2559 
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษและปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพเดิม   เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่  02/09/2559 
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีต   เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่  30/08/2559 
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่   29/08/2559 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำบาดาล  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่  29/08/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   30/08/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่   30/08/2559 
เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  01/09/2559 
สำนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลเช่าสูบ และเก็บขนส่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลร้องกวาง  สำนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่   31/08/2559 
บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะว่าจ้างช่างวาดฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ  บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ  05/09/2559 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง  08/09/2559 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 3
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph