สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์เก่าของทางราชการ ครั้งที่ 2  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5  05/08/2559 
เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสินชัย หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่   09/08/2559 
โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน  โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย   08/08/2559 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดหิ้วถือขาวดำ 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   19/08/2559 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันแม่สูน บริเวณตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  17/08/2559 
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า  03/08/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประมูลจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   11/08/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย  10/08/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราสเลอรี่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/08/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราสเลอรี่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/08/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราสเลอรี่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/08/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราสเลอรี่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/08/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราสเลอรี่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/08/2559 
สำนักงานเทศบาลตำบลลี้ จังหวัดลำพูน ประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง  สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  01/08/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/08/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/08/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/08/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/08/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/08/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/08/2559 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 2
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph