สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
มูลนิธิขาเทียมประกวดราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมด้วยวิธีประกวดราคา  มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  15/02/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ประมูลซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  12/02/2559 
จังหวัดลำปาง สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้อง Theatment และห้องน้ำหลังตึก Ward และงานปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงพยาบาลเสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  16/02/2559 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกวดราคาขายพัสดุชำรุด  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  24/02/2559 
มูลนิธิขาเทียมสอบราคาซื้อ-จ้าง พัสดุมูลนิธิขาเทียม ด้วยวิธีคัดเลือก   มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  29/02/2559 
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สอบราคาซื้อพัสดุมูลนิธิขาเทียมด้วยวิธีคัดเลือก  มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  02/03/2559 
เทศบาลตำบลแม่แรม สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  เทศบาลตำบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  24/02/2559 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  18/02/2559 
บมจ.กสท โทรคมนาคม ประกาศสอบราคาซื้อ AC Line Surge 120 KA 60 A 3 Phase พร้อมระบบ   บมจ.กสท โทรคมนาคม  19/02/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  23/02/2559 
เทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย  16/02/2559 
เทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย  16/02/2559 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 1 งาน  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย   16/02/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถโดยสาร(ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน   องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย   23/02/2559 
สำนักงานยาสูบเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 งาน   สำนักงานยาสูบเชียงราย  03/03/2559 
โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ  โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย   12/02/2559 
เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน จำนวน 4 โครงการ  เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย  16/02/2559 
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 kw พร้อมอุปกรณ์และก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตร  สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้   15/02/2559 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประกวดราคาซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  16/02/2559 
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ  เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย  17/02/2559 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 2
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph