สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล.  สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน  03/09/2558 
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม  03/09/2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน   01/09/2558 
เทศบาลตำบลท่าข้าม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด) จำนวน 1 รายการ  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  10/09/2558 
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  08/09/2558 
เทศบาลตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 73 หมู่ที่ 7 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  เทศบาลตำบลแม่อาย  08/09/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สอบราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มชุมชน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย   08/09/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 รายการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย   08/09/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย   08/09/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย   07/09/2558 
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและงานคอมพิวเตอร์  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม  10/09/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้เอนกประสงค์   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน  08/09/2558 
เทศบาลตำบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามหมู่บ้าน ธกส. (ชุนชนต้นหนุน) โดยการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ 28.80 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.2-08  เทศบาลตำบลเวียงฝาง  07/09/2558 
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี ขนาด 1 ชั้น  เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  03/09/2558 
กรมชลประทานประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  โครงการชลประทานน่านอ.เมืองจ.น่าน  31/08/2558 
กรมชลประทานประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 23 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  โครงการชลประทานน่านอ.เมืองจ.น่าน  02/09/2558 
เทศบาลตำบลแม่ไร่ สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่  เทศบาลตำบลแม่ไร่  04/09/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  07/09/2558 
เทศบาลตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างต่อเติมชุมชนต้นฮ่าง แบบโครงเหล็กโล่งสูง โดยการต่อเต็มอาคาร คสล.1 ชั้น ขนาด 9.50 x 8.00 เมตร สูง 4.00 เมตร   เทศบาลตำบลเวียง  07/09/2558 
เทศบาลตำบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย   เทศบาลตำบลเวียงฝาง  08/09/2558 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 6
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph