สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
ศูนย์ กศน. อำเภอบ้านโฮ่ง สอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  ศูนย์ กศน. อำเภอบ้านโฮ่ง  20/04/2558 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน สอบราคางานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน  23/04/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว   29/04/2558 
ศูนย์ กศน. อำเภอบ้านโฮ่ง ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร ในโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  ศูนย์ กศน. อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  20/04/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  22/04/2558 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน จังหวัดลำพูน  23/04/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว ประกาศสอบราคารับเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  29/04/2558 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 งาน   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   29/04/2558 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างติดตั้งระบบแก๊ซทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  21/04/2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทาง จำนวน 3 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  21/04/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  28/04/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย   23/04/2558 
เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาโครงการปรับปรุงที่นั่งพักผ่อนบริเวณสวนสาธารณะ จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย   24/04/2558 
เทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  เทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย   27/04/2558 
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ  เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย  27/04/2558 
เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ  เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย  23/04/2558 
เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย   29/04/2558 
เทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   เทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย  07/05/2558 
เทศบาลตำบลวังผาง ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  องค์การบริหารส่วนตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  24/04/2558 
โรงพยาบาลลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน   โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน  27/04/2558 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 6
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph