สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   02/09/2557 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   08/09/2557 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร จำนวน 1 โครงการ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   09/09/2557 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) สอบราคาจ้างปรับปรุงทาง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)   05/09/2557 
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ  เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย   12/09/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  08/09/2557 
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย   08/09/2557 
เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย   04/09/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  12/09/2557 
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย   02/09/2557 
เทศบาลตำบลยางฮอม อ.ขูนตาล จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลยางฮอม อ.ขูนตาล จ.เชียงราย  08/09/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว  05/09/2557 
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคาร  เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ  31/08/2557 
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารเรียน  คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  12/09/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอาหาร จำนวน 1 โครงการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  05/09/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   05/09/2557 
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย   08/09/2557 
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 143 รายการ  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย   03/09/2557 
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน จำนวน 6 ศูนย์  เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย   01/09/2557 
จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (หลังเดิม)   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  05/09/2557 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 5
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph