สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่   30/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   28/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  28/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน  องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  30/10/2557 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาวประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงคลองซอย   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว เชียงราย  28/10/2557 
องค์อารบริหารส่วนตำบลแช่ช้างประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)  องค์อารบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  29/10/2557 
โครงการชลประทานน่าน ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โครงการชลประทานน่าน  26/10/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสมุด จำนวน 1 งาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  30/10/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   29/10/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย   24/10/2557 
เทศบาลตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย   31/10/2557 
เทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  07/11/2557 
เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย   04/11/2557 
เทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย  31/10/2557 
เทศบาลตำบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  31/10/2557 
เทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  30/10/2557 
เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย  31/10/2557 
เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย   03/11/2557 
เทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ  เทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย   31/10/2557 
เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ   เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   30/10/2557 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 7
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph