สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สอบราคารถยนต์ส่วนกลาง  สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  07/12/2558 
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ   สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน  02/12/2558 
เทศบาลตำบลท่าวังตาล สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยในหมู่บ้าน  เทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่  14/12/2558 
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่   เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  04/12/2558 
จังหวัดลำปาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหานะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง  16/12/2558 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  01/12/2558 
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  08/12/2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  03/12/2558 
องค์การบริการส่วนตำบลห้วยโป่ง แจ้งแก้ไข้เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลจ้างและเอกสารประมูลจ้าง  องค์การบริการส่วนตำบลห้วยโป่ง  30/11/2558 
องค์การบริการส่วนตำบลห้วยโป่ง แจ้งยกเลิกประกาศประมูลซื้อและเอกสารประมูลซื้อ  องค์การบริการส่วนตำบลห้วยโป่ง   30/11/2558 
สวนสัตว์เชียงใหม่ ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำแบบเรียนรู้ของแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่  สวนสัตว์เชียงใหม่   03/12/2558 
สำนักงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง  สำนักงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ  08/12/2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  01/12/2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  01/12/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  01/12/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  30/11/2558 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามด้านเว็บไซต์ จำนวน 1 เครื่อง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   18/12/2558 
เทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ  เทศบาลตำบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย   03/12/2558 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาซื้อดินธรรมดาและหินคลุก จำนวน 2 รายการ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ.เชียงราย  30/11/2558 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ.เชียงราย   30/11/2558 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 5
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph