สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่   30/01/2560 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ค. ของโรงเรียนเทิงวิทยา จำนวน 1 หลัง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  19/01/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส จำนวน 1 ชุด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   27/01/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  27/01/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   27/01/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  31/01/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  31/01/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย   31/01/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างงานปรับปรุงถนนทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 5 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  26/01/2560 
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย  24/01/2560 
เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย   26/01/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่วางระบบผลิตน้ำ RO อาคารปฏิบัติการ 5 จำนวน 1 งาน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  10/02/2560 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หลัง   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  30/01/2560 
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  30/01/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเจาะบาดาลและวางระบบประปาภายในหมู่บ้าน ขนาดบ่อบาดาลลึกไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร พร้อมหอสูงเก็บน้ำ กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 3.00 เมตร ความสูง 9.00 เมตร   องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  25/01/2560 
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างภายใน เขตความรับผิดชอบเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 โครงการ  เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  25/01/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2,451 เครื่อง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  06/02/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดขาวดำ แบบ Real Time จำนวน 1 เครื่อง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   06/02/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อชุดเครื่องตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกายพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 ชุด  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  03/02/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์เยื่อใย จำนวน 1 ชุด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  03/02/2560 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 2
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph