สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำพูน  28/11/2557 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 52 จ.ลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรจุยังชีพพระราชทาน  ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 52 จ.ลำพูน  28/11/2557 
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี   เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน   01/12/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จ.ลำพูน ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จ.ลำพูน  25/11/2557 
สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติและโรงจอดรถ   สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน  24/11/2557 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน  28/11/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม จ.ลำพูน ประกาศประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม จ.ลำพูน  27/11/2557 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แจ่มสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แจ่ม  28/11/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย   02/12/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  09/12/2557 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ประกวดราคาจ้างงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)  02/12/2557 
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย ประกวดราคาจ้างงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย  28/11/2557 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อเครื่องความถี่วิทยุผ่านเข็มอิเลกโทรดขนาดเล็กและแบบตาข่าย จำนวน 1 เครื่อง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   04/12/2557 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อเครื่องวัดความหนาแน่นของเม็ดสีที่จอประสาทตา จำนวน 1 เครื่อง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  04/12/2557 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อเครื่องฉายแสงแบบเข้มสูง รักษารอยแดงรอยดำ จำนวน 1 เครื่อง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  04/12/2557 
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ  โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย   01/12/2557 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2558  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย   24/11/2557 
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างทำเคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด  สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย   02/12/2557 
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 2 ชั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่  27/11/2557 
โครงการขลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมสต์ปอร์ตแลนด์  โครงการชลประทานน่าน  24/11/2557 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 6
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph