สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   01/05/2557 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำคำ จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  01/05/2557 
เทศบาลตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  02/05/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย  28/04/2557 
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลจ้างเสริมผิวถนนพร้อมทำรางระบายน้ำและบ่อพัก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  02/05/2557 
เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  30/04/2557 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  28/04/2557 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   02/05/2557 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  02/05/2557 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ระบบไฟ LED จำนวน 102 ตัว  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   06/05/2557 
เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย   01/05/2557 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 โครงการ   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  29/04/2557 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีความประสงค์จะดำเนินการขาย รถยนต์ ที่ใช้แล้ว จำนวน 15 รายการ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  15/05/2557 
เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประสงค์ประมูลงานจ้างโครงการจ้างเหมาขุดสระขนาด 5 ไร่  เทศบาลตำบลบ้านกลาง   24/04/2557 
โรงพยาบาลลำปางสอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจแบภายนอกชนิด 2 ห้อง (Temporary transveneous Pacemaker ชนิด Dual Chambers)  โรงพยาบาลลำปาง  01/05/2557 
โรงพยาบาลลำปางสอบราคาจัดซื้อเตียงไฟฟ้าชนิด 3 ไก พร้อมโต๊ะคร่อมเตียง   โรงพยาบาลลำปาง  01/05/2557 
โรงพยาบาลลำปางสอบราคาจัดซื้อตู้เก็บสารเคมีพร้อมระบบดูดซับไอระเหย   โรงพยาบาลลำปาง  28/04/2557 
โรงพยาบาลลำปางสอบราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อรถตู้  โรงพยาบาลลำปาง  25/04/2557 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ เรียกประกวดราคาจัดซื้อพัสดุ ตามประกวดราคาเลขที่ น.1 กบง.(บพ)(ซปก.)10/2557 (PART A,B)   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่  30/04/2557 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ เรียกประกวดราคาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ(Turnkey)ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จัดหาและติดตั้งหลอด LED โครงการส่งเสริมการใช้หลอด LED ในโบราณสถานเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่  24/04/2557 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 2
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph