สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประสงค์ดำเนินการขายเครื่องจักรกล ที่ใช้แล้ว  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  03/03/2560 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 29 รายการ  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย   22/02/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการ 7 จำนวน 1 โครงการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   08/03/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  08/03/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาจ้างติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแยกตามหน่วยงาน จำนวน 1 โครงการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  13/03/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อเครื่องวัดคุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา จำนวน 1 ชุด  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  10/03/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจหาความผิดปกติของสายพันธุ์ด้วยเทคนิค DGGE จำนวน 1 เครื่อง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   10/03/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  01/03/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 1 โครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  01/03/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำงาม จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  01/03/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำร่องแช่ จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   01/03/2560 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย  27/02/2560 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  27/02/2560 
โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลขุนตาล จ.เชียงราย  24/02/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะแกง ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   03/03/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่   09/03/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ด้านหลังสำนักงานกองช่าง เชื่อมทางหลวงชนบทสายร่องฟอง – แพะเมืองผี จำนวน 2 ช่วง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   07/03/2560 
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ   เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ  06/03/2560 
จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ   โรงพยาบาลพะเยา  20/02/2560 
จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในงานบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลพะเยา   โรงพยาบาลพะเยา  23/02/2560 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 5
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph