สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน  22/12/2557 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  25/12/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย  22/12/2557 
โรงเรียนวัดหนองสมณะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  โรงเรียนวัดหนองสมณะ  22/12/2557 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 1 ชุด  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  22/12/2557 
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ   เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย   26/12/2557 
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง  เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย   26/12/2557 
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน   เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย   26/12/2557 
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ   เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย  25/12/2557 
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  25/12/2557 
เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย   29/12/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 30 เครื่อง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   25/12/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  24/12/2557 
เทศบาลตำบลหนองจ๊อม ประมูลจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   เทศบาลตำบลหนองจ๊อม   26/12/2557 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง   24/12/2557 
สำนักงารนจังหวัดสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  สำนักงารนจังหวัดเชียงใหม่  24/12/2557 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  24/12/2557 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   22/12/2557 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชี้อ จำนวน 2 ตู้   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  30/12/2557 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 ตู้   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  30/12/2557 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 4
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph