สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  09/11/2559 
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 2   โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  31/10/2559 
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมูลราคาซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 สายทาง  เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  04/11/2559 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดการค้าชายแดน จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย   02/11/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย  01/11/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 2 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย  03/11/2559 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  01/11/2559 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  25/10/2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 4 ประเภท 82 ชิ้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  28/10/2559 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่   28/10/2559 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสรรพากรพื้นที่ลำปาง พร้อมอาคารเก็บพัสดุและโรงจอดรถยนต์  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง   09/11/2559 
องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  02/11/2559 
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางทั้ง 2 ถนนสายหลัก  เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง   08/11/2559 
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถยนต์  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  28/10/2559 
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนาน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย  04/11/2559 
เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนาน 4 โครงการ  เทศบาลตำบลป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย  03/11/2559 
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาจ้างประกอบรถชมวิวขนาดไม่น้อยกว่า 24 ที่นั่ง  เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย  01/11/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ จำนวน 6 จุด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  28/10/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะเกาะกลางถนน จำนวน 3 ตอน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  28/10/2559 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  28/10/2559 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 4
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph