สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
จังหวัดเชียงราย ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  จังหวัดเชียงราย   07/10/2557 
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อสว่านลมขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด   โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย   08/10/2557 
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน 1 เครื่อง   โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย  09/10/2557 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อประปา  การประปาส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)   06/10/2557 
เทศบาลตำบลแม่เหียะ สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ  เทศบาลตำบลแม่เหียะ   04/10/2557 
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสระเก็บน้ำ   สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่   15/10/2557 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ (รถกระบะ)   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน  10/10/2557 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประมูลขายรถโดยสารเล็ก ยี่ห้อ นิสสัน จำนวน 1 คัน   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   08/10/2557 
วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ   วิทยาลัยการอาชีพเทิง จ.เชียงราย   03/10/2557 
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย   07/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย อ.เทิง จ.เชียงราย   06/10/2557 
เทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ   เทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย   08/10/2557 
โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อสว่านลม (Compact Air drive) จำนวน 1 ชุด   โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย  06/10/2557 
เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างงาน จำนวน 3 โครงการ   เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   01/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   02/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 16 ศูนย์   องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย  06/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่  02/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่  02/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่   02/10/2557 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่   01/10/2557 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 1
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph