สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านถ้ำ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  31/03/2560 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง  05/04/2560 
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ประมูลซื้อรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน   เทศบาลตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  05/04/2560 
เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย   04/04/2560 
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 โครงการ   เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย  04/04/2560 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย   04/04/2560 
เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย   30/03/2560 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์พระบรมราชานุเสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย   31/03/2560 
เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ   เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย  30/03/2560 
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  04/04/2560 
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ  เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย  31/03/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อเครื่องระเหยสารแบบสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  20/04/2560 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟูลออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   20/04/2560 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2560   สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5  04/04/2560 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีคำสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 58 รายการ  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5  04/04/2560 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 29 รายการ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10   05/04/2560 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน  30/03/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น เชื่อมระหว่างบ้านแม่ทะหลวง-บ้านสบเป๊าะ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  28/03/2560 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาด ทรัพย์สิน จำนวน 58 รายการ  สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5  04/04/2560 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  31/03/2560 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 5
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph