สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว  04/02/2558 
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย ประกวดราคาจ้างเหมางานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย  04/02/2558 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน จ.เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน จ.เชียงราย   04/02/2558 
โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด   โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย  03/02/2558 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   05/02/2558 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา  03/02/2558 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อประตูควบคุมทางเข้า แบบ 2 ช่องทางพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  11/02/2558 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   05/02/2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ จำนวน 1 ชุด   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  02/02/2558 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์   03/02/2558 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 1 งาน   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย  03/02/2558 
สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จำกัด สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 รายการ  สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จำกัด   06/02/2558 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 1 รายการ  โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  06/02/2558 
โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 2 รายการ   โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย  30/01/2558 
โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 โครงการ   โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย  02/02/2558 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ. เชียงราย ประมูลจ้างงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อ.แม่สาย จ. เชียงราย  06/02/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 โครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ. เชียงราย   05/02/2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  03/02/2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมแซม จำนวน 2 โครงการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  02/02/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติม จำนวน 3 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย  09/02/2558 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 7
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph