สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
กลับสู่ หน้าหลัก
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ข่าว ประกวดราคา
หัวข้อ หน่วยงาน หมดเขต  
อบต.แม่ลาน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน  27/05/2558 
สำนักงานไปรษณีย์ เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของ อาคารศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย  สำนักงานไปรษณีย์ เขต 5  27/05/2558 
โรงพยาบาลป่าซาง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารบริการผู้ป่วย  โรงพยาบาลป่าซาง  25/05/2558 
สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รถดับเพลิง/ฉีดโฟม) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน  26/06/2558 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงการก่อสร้างรั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง จ.ลำพูน  05/06/2558 
สวนสัตว์เชียงใหม่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน และลานจอดรถ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่  สวนสัตว์เชียงใหม่  25/05/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง  03/06/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน พะเยา ประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้าง ๒ โครงการ  เทศบาลตำบลบ้านมาง อ.เชียงม่วน พะเยา  03/06/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน พะเยา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล    03/06/2558 
จังหวัดพะเยา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาปง  สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา  02/06/2558 
สรรพสามิตพื้นที่พะเยา จะขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน  สรรพสามิตพื้นที่พะเยา  16/06/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   02/06/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย   02/06/2558 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 65 รายการ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย   26/05/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย   04/06/2558 
สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า สอบราคาโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสพร้อม ระบบกรองน้ำ  สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า  02/06/2558 
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน  25/05/2558 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกวดราคาซื้อรถขยะแบบอัดท้ายด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  25/05/2558 
เทศบาลเมืองแม่เหียะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  เทศบาลเมืองแม่เหียะ  02/06/2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  02/06/2558 
 
ข่าว ประกวดราคา หน้าที่ 1 / 5
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph