Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003818946
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 กันยายน 2554 / 23:40:13     โดย : สวท.ลำพูน
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ NISSAN นั่งสองแถว (กระบะ) หมายเลขทะเบียน บน-6868 ลำพูน จำนวน 1 คัน
กำหนดดูรถยนต์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30-10.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และขายทอดตลาด ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5300-3611-14ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
สิ้นสุดวันที่ : 07 ตุลาคม พ.ศ. 2554

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
อบต.ป่าพลู ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  03/11/2558   
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1  22/10/2558   
อบต.เหล่ายาว ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขต อบต.เหล่ายาว ประจำปีงบประมาณ 2559  16/10/2558   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำนวน 14 รายการ  20/10/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  19/10/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   20/10/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  19/10/2558   
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างและถมดิน จำนวน 2 โครงการ  16/10/2558   
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ประมูลจ้างงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ   21/10/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน  03/11/2558   
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 156   22/10/2558   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  30/10/2558   
เทศบาลตำบลบ้านกลาง สันป่าตองสอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยพร้อมกำจัดขยะ จำนวน 347 วัน  14/10/2558   
เทศบาลเมืองแม่โจ้ประกาศสอบราคาโครงการเหมารถตักขยะ  13/10/2558   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา  30/12/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph