Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004046469
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 28 กันยายน 2554 / 23:40:13     โดย : สวท.ลำพูน
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ NISSAN นั่งสองแถว (กระบะ) หมายเลขทะเบียน บน-6868 ลำพูน จำนวน 1 คัน
กำหนดดูรถยนต์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30-10.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และขายทอดตลาด ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5300-3611-14ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
สิ้นสุดวันที่ : 07 ตุลาคม พ.ศ. 2554

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 มีควาทมประสงค์จำดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง  07/11/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน Over lay แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  04/11/2559   
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเล็น มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  03/11/2559   
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  26/10/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน การจ้างก่อสร้างโดยวิธีการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  26/10/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  26/10/2559   
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   09/11/2559   
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา   28/10/2559   
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ เชิญชวนประชาชนนำเสื้อผ้ามาย้อมสีดำได้ฟรี   03/11/2559   
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 2   31/10/2559   
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมูลราคาซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 สายทาง  04/11/2559   
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารตลาดการค้าชายแดน จำนวน 1 โครงการ  02/11/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  01/11/2559   
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง จำนวน 2 โครงการ  03/11/2559   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ  01/11/2559   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph