Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003762436
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 ธันวาคม 2556 / 13:58:31     โดย : สทท.เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ
เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง เทศบาลตำบลแม่พริก ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน โทร.054-299006 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 07 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
จัดสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.(Slab Type) หมู่ 6 บ้านป่าแขม  02/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง พนักงานทั่วไป จำวน 2 อัตรา  02/09/2558   
เทศบาลตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 73 หมู่ที่ 7 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  08/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สอบราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มชุมชน ขนาดความจุ 2,000 ลิตร  08/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 รายการ  08/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ  08/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ   07/09/2558   
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและงานคอมพิวเตอร์  10/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้เอนกประสงค์   08/09/2558   
เทศบาลตำบลเวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามหมู่บ้าน ธกส. (ชุนชนต้นหนุน) โดยการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ 28.80 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.2-08  07/09/2558   
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี ขนาด 1 ชั้น  03/09/2558   
กรมชลประทานประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  31/08/2558   
กรมชลประทานประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 23 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)  02/09/2558   
เทศบาลตำบลแม่ไร่ สอบราคาจ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่  04/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  07/09/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph