Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004028428
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 ธันวาคม 2556 / 13:58:31     โดย : สทท.เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ
เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง เทศบาลตำบลแม่พริก ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน โทร.054-299006 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 07 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ้างเหมากิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบูรณาการและส่งเสริม อัตลักษณ์สปา ล้านนาไทย และธุรกิจ บริการเพื่อสุขภาพการจัดงานสปา แอนด์ ดวลเนส (Spa & wellness)   07/09/2559   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สอบราคาฃื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON)   05/09/2559   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุคงคลังชำรุด และมาตรวัดน้ำชำรุด  02/09/2559   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง จ. เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่าย  07/09/2559   
เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล   07/09/2559   
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 รายการ  08/09/2559   
สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงเหนือ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บ้านดอนไชย  02/09/2559   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาการจัดซื้ออาหารชุดแพ็ค (อารหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)  06/09/2559   
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งประกอบ (ก่อสร้างรั้วสำนักงาน)  02/09/2559   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประกวดราคาซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ   14/09/2559   
โรงพยาบาลแม่สรวย สอบราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมชุดควบคุม จำนวน 1 งาน  05/09/2559   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา จำนวน 1 โครงการ  07/09/2559   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   09/09/2559   
ด่านศุลกากรแม่สาย จ.เชียงราย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประเภทรถยนต์ จำนวน 2 คัน   30/08/2559   
โรงพยาบาลพาน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไปป์ไลน์ออกซิเจนและระบบดูดของเหลว อาคารผู้ป่วยชาย จำนวน 1 งาน  05/09/2559   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph