Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003576581
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 ธันวาคม 2556 / 13:58:31     โดย : สทท.เชียงใหม่
   เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ
เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง เทศบาลตำบลแม่พริก ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน โทร.054-299006 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : เทศบาลตำบลแม่พริก จ.ลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 07 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ 3 โครงการ   09/04/2558   
โรงพยาบาลลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อขายวัสดุการแพทย์รายการไหมเย็บแผล Nylon 10-0  08/04/2558   
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประกาศประมูลราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  30/04/2558   
เทศบาลตำบลต้นธง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558  09/04/2558   
เทศบาลตำบลต้นธง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558  09/04/2558   
เทศบาลตำบลต้นธง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558  09/04/2558   
อบต.น้ำดิบ ประมูลโครงการก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  03/04/2558   
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  01/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการซ่อมบำรุงผิวทาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  01/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  10/04/2558   
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร   03/04/2558   
จังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน  02/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศจ้างเหมาออกแบบงานปรับปรุงลานครูบาศรีวิชัยและศูนย์ OTOP หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  29/04/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านดอยแดน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  09/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศดำเนินการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  29/04/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph