Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003031628
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม 2557 / 12:01:18     โดย : สทท.เชียงใหม่
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียน จำนวน 109 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร.053-470848


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 09 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อสมุดบันทึกดอกแก้วของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2557  30/04/2557   
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA จำนวน 1 เครื่อง  22/04/2557   
โรงพยาบาลเวียงแก่น จ.เชียงราย สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ  24/04/2557   
เทศบาลตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมางานของเทศบาล จำนวน 1 โครงการ  28/04/2557   
เทศบาลตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตเทศบาล จำนวน 1 โครงการ   28/04/2557   
เทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  28/04/2557   
เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ  23/04/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ  25/04/2557   
เทศบาลตำบลห้วยสัก อ. เมือง จ. เชียงราย สอบราคาซื้อรถยนต์ (รถบรรทุก) จำนวน 2 คัน  28/04/2557   
เทศบาลตำบลห้วยสัก อ. เมือง จ. เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ   28/04/2557   
ศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย  21/04/2557   
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงเวียงแก้ว  30/04/2557   
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กาครศึกษา  28/04/2557   
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย  21/04/2557   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  23/04/2557   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph