Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003229538
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม 2557 / 12:01:18     โดย : สทท.เชียงใหม่
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียน จำนวน 109 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร.053-470848


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 09 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  28/08/2557   
โรงเรียนห้องสอนศึกษา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารชั่วคราวกึ่งถาวร  26/08/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อยานอกและในบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ   03/09/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  08/09/2557   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง  25/08/2557   
เทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาซื้อรถอีแต๋น จำนวน 1 คัน   01/09/2557   
เทศบาลตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเรื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 7 ศูนย์   01/09/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเรื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 40 รายการ   28/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำและชุดเครื่องแบบ จำนวน 2 รายการ  01/09/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 5 ศูนย์  29/08/2557   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ  26/08/2557   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ  26/08/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ จำนวน ๑ โครงการ  28/08/2557   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  25/08/2557   
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ   26/08/2557   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph