Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003620905
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม 2557 / 12:01:18     โดย : สทท.เชียงใหม่
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียน จำนวน 109 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร.053-470848


ข่าวประกวดราคา จาก : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 09 มกราคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักพนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  12/05/2558   
เทศบาลตำบลทาขุมเงิน ประกาศดำเนินการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สายบ้านดอยครั่ง ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  06/05/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน   06/05/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านป่ารกฟ้า หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  29/04/2558   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  06/05/2558   
โรงพยาบาลลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อขายวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ  11/05/2558   
โรงพยาบาลลำพูน ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ( รายวัน )  15/05/2558   
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. แบบเลขที่ 1485 ส.  07/05/2558   
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักพนังงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  12/05/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ จ.ลำพูน ประมูลโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ  29/04/2558   
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน  17/07/2558   
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่  30/04/2558   
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งคนพิการ  29/04/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองแม่ฮ่าง  06/05/2558   
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน สอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  06/05/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph