Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003505551
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 22 มกราคม 2557 / 13:05:20     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน จำนวน 5 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
พล.ต.ต.รังสรรค์ ชำนาญหมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ.จ. จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน จำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม) อันดับ คศ. 3 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจแลออกแบบ (นักบริหารงานช่างระดับ 7) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หรือที่เว็บไซด์ www.nakhonsawanpao.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
สิ้นสุดวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  09/03/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่   12/03/2558   
เทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่หล่าย คสล. 2 ชั้น  13/03/2558   
โรงเรียนบ้านม่อน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด   11/03/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  09/03/2558   
โรงเรียนเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   09/03/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างขุดลอกแม่น้ำยมพร้อมงานเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1  05/03/2558   
โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน   05/03/2558   
เทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาปรับปรุง ต่อเติม ตลาดสดเทศบาลตำบลวังชิ้น บ้านใหม่   06/03/2558   
โรงเรียนบ้านในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รื้อวัสดุ มุงหลังคา   05/03/2558   
โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ และปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์   10/03/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ่อน้ำผิวดิน และติดตั้งระบบกรองน้ำประปา  09/03/2558   
เทศบาลตำบลบ้านแม สอบราคาจัดซื้อครุภัณธ์สำนักงาน  15/03/2558   
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประมูลผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2558  13/03/2558   
ประกาศเทศบาลเมืองยวมใต้ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟกิ่งสาธารณะ   13/03/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph