Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003575809
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 22 มกราคม 2557 / 13:05:20     โดย : ส.ปชส.ลำพูน
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน จำนวน 5 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
พล.ต.ต.รังสรรค์ ชำนาญหมอ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.จ.จ. จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน จำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา ผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม) อันดับ คศ. 3 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจแลออกแบบ (นักบริหารงานช่างระดับ 7) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7) สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หรือที่เว็บไซด์ www.nakhonsawanpao.go.th


ข่าวรับสมัคร จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
สิ้นสุดวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  01/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการซ่อมบำรุงผิวทาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  01/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  10/04/2558   
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร   03/04/2558   
จังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน  02/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศจ้างเหมาออกแบบงานปรับปรุงลานครูบาศรีวิชัยและศูนย์ OTOP หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  29/04/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (ครั้งที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านดอยแดน ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  09/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศดำเนินการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  29/04/2558   
จังหวัดลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  03/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศดำเนินการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างเจาเผาไร้มลพิษ บ้านก้อง หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  29/04/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศจ้างเหมาออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 100 ปี ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน  29/04/2558   
เทศบาลตำบลก้อ ประกาศประมูลจ้าง e – Auction งานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านก้อ – ท่าแพ)  10/04/2558   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลำพูน ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ – ครุภัณฑ์สำนักงาน  08/04/2558   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตน้ำ จำนวน 1 งาน   08/04/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 49 รายการ  02/04/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph