Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์สอบก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003466993
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 / 14:35:16     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน 6 สาขางาน
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน 6 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ , สาขางานยานยนต์(ทวิภาคี),สาขางานเชื่อมโลหะ,สาขางานไฟฟ้ากำลัง,สาขางานอิเล็กทรอนิกส์,สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 054-821567


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ  30/01/2558   
โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลพ.เขต 1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ  02/02/2558   
โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน – วังทอง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน  30/01/2558   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ  30/01/2558   
เทศบาลตำบลป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ประมูลจ้างงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  30/01/2558   
เทศบาลตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ประมูลจ้างงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ  04/02/2558   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพของพลังกล้ามเนื้อและการกระโดด จำนวน 1 เครื่อง   10/02/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด   27/01/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 งาน  29/01/2558   
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา จำนวน 48 รายการ  09/02/2558   
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 รายการ  30/01/2558   
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด  04/02/2558   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ   29/01/2558   
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ  26/01/2558   
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาวางท่อ จำนวน 2 งาน  30/01/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph