Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003763482
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 / 14:35:16     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน 6 สาขางาน
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน 6 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ , สาขางานยานยนต์(ทวิภาคี),สาขางานเชื่อมโลหะ,สาขางานไฟฟ้ากำลัง,สาขางานอิเล็กทรอนิกส์,สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 054-821567


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ  02/09/2558   
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทาง ค.ส.ล.  03/09/2558   
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  03/09/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  01/09/2558   
การสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  03/09/2558   
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริเวณเขตเทศบาลตำบลเชียงดาว จำนวน4โครงการ  03/09/2558   
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน  16/09/2558   
เทศบาลตำบลท่าข้าม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องวงจรปิด) จำนวน 1 รายการ  10/09/2558   
เทศบาลตำบลน้ำแพร่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  08/09/2558   
เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  01/09/2558   
จัดประกวดราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กศน. อำเภออมก๋อย   31/08/2558   
สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  31/08/2558   
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกโคลนเลนและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำชนิด 6 ล้อ  03/09/2558   
จัดสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.(Slab Type) หมู่ 6 บ้านป่าแขม  02/09/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้าง พนักงานทั่วไป จำวน 2 อัตรา  02/09/2558   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph