Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ร่วมแสดงความคิดเห็น เว็บกรมประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
003394409
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 / 14:35:16     โดย : ส.ปชส.ลำปาง
   วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน 6 สาขางาน
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใน 6 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ , สาขางานยานยนต์(ทวิภาคี),สาขางานเชื่อมโลหะ,สาขางานไฟฟ้ากำลัง,สาขางานอิเล็กทรอนิกส์,สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 054-821567


ข่าวรับสมัคร จาก : วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
สิ้นสุดวันที่ : 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน จัดอบรมให้แก่ผู้มีความประสงค์ขอรับในอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4  22/12/2557   
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่อ่องสอน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาบริการพร้อมครุภัณฑ์   28/11/2557   
ศูนย์ฯ กศน. อำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  08/12/2557   
ศูนย์ฯ กศน. อำเภอเมืองลำพูน ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551   12/12/2557   
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน  28/11/2557   
เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย สอบราคาโครงการจัดซื้อ จำนวน 5 โครงการ  09/12/2557   
เทศบาลตำบลแม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ  08/12/2557   
เทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ  09/12/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 1 โครงการ   09/12/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประมูลจ้างงานโครงการก่อสร้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ   11/12/2557   
สำนักทางหลวงชนบทที่ 17(เชียงราย) ประกวดราคาจ้างงาน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ   09/12/2557   
สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงขยะของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ประจำปีงบประมาณ 2558  04/12/2557   
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านธิ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  28/11/2557   
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าสัก หมู่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  28/11/2557   
ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ทา ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารในโครงการ บ้านหนังสืออัจฉริยะ  01/12/2557   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph