Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004108581
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 27 มีนาคม 2557 / 11:29:14     โดย : ส.ปชส.เชียงใหม่
   โรงเรียนสองแคววิทยาคม สอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ด้วยโรงเรียนสองแคววิทยาคม สอบราคาซื้อหนังสือยืมเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้ หนังสือแบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 118 รายการ
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตังแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Songkawe.ac.th หรือ www.eprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-369407


ข่าวประกวดราคา จาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
สิ้นสุดวันที่ : 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประมูลขายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ   16/05/2560   
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ปะรมูลจ้างเหมาเอกชนให้บริการขับรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน  22/05/2560   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สอบราคาซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ   05/05/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ  04/05/2560   
เทศบาลตำบลแม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาล จำนวน 1 โครงการ   03/05/2560   
เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ   09/05/2560   
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ   08/05/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ   08/05/2560   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล จำนวน 2 โครงการ  08/05/2560   
เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ จำนวน 1 โครงการ  03/05/2560   
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ   11/05/2560   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  08/05/2560   
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสอบราคาจ้างจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  08/05/2560   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ  16/05/2560   
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดทำโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม  31/07/2560   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph