Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004210103
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:16:52     โดย : สวท.แพร่
   คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประทับทรงผีหลวง
ด้วย คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประทับทรงผีหลวง ในวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ ถึงขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต้ ) เพื่อสืบสานประเพณีโบราณ และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทองมีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด  27/02/2561   
สำนักงานกศน.เชียงใหม่มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาบ้านพักสำนักงานกศน.  21/02/2561   
อบต.แม่ทา อ.แม่ออน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  23/02/2561   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ 4 คัน  22/02/2561   
คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประทับทรงผีหลวง   20/02/2561   
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561  31/03/2561   
วัดต้นห้า ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิ วัดต้นห้า  30/05/2561   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่  06/03/2561   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยสเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 42 รายการ  23/02/2561   
โรงพยาบาลสวนปรุง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  23/02/2561   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนสมัครงาน Part time  30/03/2561   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อายุ 15 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนสมัครงาน Part time  30/03/2561   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมขับเคลื่อนมาตรการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายเนื้อสุกร โดยจัดจำหน่ายสุกรเนื้อแดง  28/02/2561   
ด้วย คณะกรรมการจัดงานประเพณีผีหลวงประจำจังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประทับทรงผีหลวง ในวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2561  20/02/2561   
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กำหนดประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561  31/03/2561   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph