Candidature / ข่าว รับสมัคร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004349949
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว รับสมัคร
บันทึกข้อมูลวันที่ 9 ตุลาคม 2561 / 12:29:36     โดย : สวท.พะเยา
   สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน เงินเดือน 15,000 บาท โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สวท.พะเยา เลขที่ 507 หมู่ 1 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียดในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางเว็ปไซต์ http://radiophayao@prd.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สวท.พะเยา
โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. จะมีการสอบคัดเลือก ณ สวท.พะเยา ซึ่งวิธีการสอบคัดเลือกจะมีการสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบเสียง) การสอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ผู้ที่จะสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ได้นั้น จะต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ทางเว็ปไซต์ http://radiophayao@prd.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สวท.พะเยา
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวท.พะเยา โทร. 054-887145 ในวันเวลาราชการ


ข่าวรับสมัคร จาก : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  27/03/2562   
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกรับสมัครนักเรียนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน  25/03/2562   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปางประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการเกษตร  21/03/2562   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  05/04/2562   
ศุนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  26/03/2562   
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฏร ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า   30/04/2562   
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด  20/03/2562   
โรงเรียนกาวิละอนุกูล รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562  30/04/2562   
โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  20/03/2562   
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์รับสมัครครูอัตราจ้าง  03/05/2562   
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ขอเชิญส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดประเภทเรื่องสั้น และบทกวี ในหัวข้อ “ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย”  30/04/2562   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 49 รายการ  20/03/2562   
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เปิดประมูลให้เช่าอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 2 คูหา  19/03/2562   
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน ขายทอดตลาดยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ   21/03/2562   
สวศ.แม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ 31 รายการ  20/03/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph