Bidding / ข่าว ประกวดราคา
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004393891
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประกวดราคา
บันทึกข้อมูลวันที่ 18 มิถุนายน 2562 / 14:22:36     โดย : สวท.แพร่
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนนสาย พร.ถ.1-0031 บ้านนาแหลม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนนสาย พร.ถ.1-0031 บ้านนาแหลม – บ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ กำหนดการยื่นเอกสารเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532-485 ถึง 8 ต่อ 120-3 ในวันเวลาราชการ


ข่าวประกวดราคา จาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สิ้นสุดวันที่ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   01/08/2562   
คณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ได้มีประกาศ เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2562  31/07/2562   
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,879 เมตร พื้นที่บ้านนางแตน หมู่ 1 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  24/07/2562   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน  26/07/2562   
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดิน  22/07/2562   
เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ  26/07/2562   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุน  30/07/2562   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์  22/07/2562   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  31/07/2562   
สถานีพัฒนาที่ดินลำปางมีความประสงค์ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน (บ้านพักข้าราชการ และบ้านพักคนงาน 5 ห้อง) จำนวน 14 หลัง  23/07/2562   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  31/07/2562   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร  25/07/2562   
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป  25/07/2562   
สำนักงานสรรพากรภาค ๘ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ  30/07/2562   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์  24/07/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph