Announcement / ข่าว ประชาสัมพันธ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
Feeds ข่าวล้านนา RSS Feed
004412455
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ราชการใสสะอาด สปข. 3
www.seejobcm.com
ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
อบรมทางไกล สนง.กพ.
สำนักงบประมาณ
Local newspaper in English of Chiang Mai.
http://www.cm108.com/ เว็บไซด์ เชียงใหม่ 108  เว็บไซด์ ชุมชนออนไลน์เชียงใหม่
ศูนย์ประสานงาน ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการขจัดความยากจน
ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย
ใช้ Firefox 3

The best Firefox yet download now!
ยุทธศาตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายชื่อสื่อมวลชน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ข่าว ประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อมูลวันที่ 13 สิงหาคม 2562 / 14:46:17     โดย : สวท.พะเยา
   ศาลจังหวัดพะเยา เชิญชวนผู้มีคดีเกี่ยวกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562”
ศาลจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนผู้มีคดีเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2562” ซึ่งปีนี้ ศาลจังหวัดพะเยา นัดไกล่เกลี่ยเฉพาะคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม และ วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยคู่ความที่เข้าร่วมโครงการ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากไม่สามารถมาศาลด้วยตนเอง ตามวัน เวลาที่กำหนดในหมายศาล ขอให้ท่านมอบหมายให้บุคคลอื่นมาแทนได้ โดยทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบพร้อมรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 054-431011 ต่อ 141 หรือ 081-8415218 ในวันและเวลาราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก : สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพะเยา
สิ้นสุดวันที่ : 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

< B A C K >
บริการประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน  17/09/2562   
จังหวัดลำปางยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล  23/09/2562   
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยประจำศูนย์ GPS   20/09/2562   
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก  20/09/2562   
จังหวัดลำปาง จะดำเนินการับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปรเภททั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล  19/09/2562   
สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดลำปางขยายเวลารับสมัครเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่  14/11/2562   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน   30/09/2562   
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง แจ้งประชาชน ในชุมชน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าแสงสว่าง   08/02/2563   
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562  28/09/2562   
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 19  11/11/2562   
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปี 2563   30/09/2562   
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า   30/09/2562   
ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph