วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
26 ก.ค. 2559
-+-+-+ ผู้ว่าฯ ลำปาง แจ้งประชาชนสามารถขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ภายใน 27 กรกฎาคมนี้   <<-- คลิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแจ้งประชาชน สามารถขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้
26 ก.ค. 2559
-+-+-+ จังหวัดแพร่และมณฑลทหารบกที่ 35 จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปรองดองสามัคคี ทำความดีแทนคุณแผ่นดิน   <<-- คลิก
จังหวัดแพร่ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 35 จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปรองดองสามัคคี ทำความดีแทนคุณแผ่นดิน สนองนโยบาย คสช. สร้างความสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดแพร่
26 ก.ค. 2559
-+-+-+ ไทยคว้า 2 เหรียญทองแรกของการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 จากกรีฑา ทุ่มน้ำหนักหญิง และ เดิน 3,000 เมตร หญิง   <<-- คลิก
ประเดิมเช้าวันที่ 4 ของการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ไทยคว้า 2 เหรียญทองแรกมาครองจากกรีฑา ประเภททุ่มน้ำหนักหญิง และ เดิน 3,000 เมตรหญิง
26 ก.ค. 2559
-+-+-+ จัดหางานจังหวัดแพร่แจ้งเตือนนายจ้างเร่งนำแรงงานต่างด้าวจดทะเบียน   <<-- คลิก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ แจ้งเตือนนายจ้างให้รีบนำแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มาจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงานใหม่ภายในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้
26 ก.ค. 2559
-+-+-+ จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมรถม้าประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ   <<-- คลิก
จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมรถม้าประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด
26 ก.ค. 2559
-+-+-+ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม โครงการ สวมหมวก ใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟื้นคืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน   <<-- คลิก
จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม โครงการ สวมหมวก ใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟื้นคืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน โอกาสมหามงคลเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
26 ก.ค. 2559
-+-+-+ ประชาชนชาวน่าน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   <<-- คลิก
ประชาชนชาวน่าน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 2559
-+-+-+ เกิดเหตุบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติอีก 1 แห่งที่แม่ฮ่องสอน   <<-- คลิก
เกิดเหตุบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงประชามติ บ้านไม้สะเป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หายไปอย่างไร้ร่องรอย ผญบ.รีบขอสำเนาที่อำเภอไปติดใหม่
26 ก.ค. 2559
-+-+-+ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมสวดนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ   <<-- คลิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ประชาชน และเยาวชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
25 ก.ค. 2559
-+-+-+ ไทยยังคงครองเจ้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8   <<-- คลิก
การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ไทยยังคงครองความเป็นเจ้าเหรียญทอง ในขณะที่ อินโดนีเซีย ตามมาเป็นอันดับ 2 และ เวียดนาม ครองเหรียญทองเป็นอันดับ 3
25 ก.ค. 2559
-+-+-+ กีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชัยกัน 2 เหรียญทองจากการแข่งขันประเภทชายคู่และประเภทหญิงคู่ ทีมนักกีฬาไทยทำได้ดีที่สุดแค่เหรียญเงิน   <<-- คลิก
กีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชัยกัน 2 เหรียญทองจากการแข่งขันประเภทชายคู่และประเภทหญิงคู่ทีมนักกีฬาไทยทำได้ดีที่สุดแค่เหรียญเงิน
25 ก.ค. 2559
-+-+-+ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา ประเด็น "บทบาทของกรมประชาสัมพันธ์กับการช่วยเหลือรัฐบาลในภาวะวิกฤต"   <<-- คลิก
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา ประเด็น "บทบาทของกรมประชาสัมพันธ์กับการช่วยเหลือรัฐบาลในภาวะวิกฤต" ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
25 ก.ค. 2559
-+-+-+ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ "ภูมิปัญญาสร้างชาติ วิทยาศาสตร์สร้างไทย"   <<-- คลิก
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 8 "ภูมิปัญญาสร้างชาติ วิทยาศาสตร์สร้างไทย"
25 ก.ค. 2559
-+-+-+ กกต.ลำพูน สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยเลือกตั้ง   <<-- คลิก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง ของศูนย์ปฏิบัติการออกเสียงประชามติประจำอำเภอเมืองลำพูน เพื่อให้การลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ของจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ ตำรวจ , ทหาร และ ฝ่ายปกครอง ได้เร่งสืบหาข้อเท็จจริง กรณี บัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ในเขต ตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน สูญหาย
25 ก.ค. 2559
-+-+-+ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์   <<-- คลิก
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 8 ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์
25 ก.ค. 2559
-+-+-+ นักกีฬาเยาวชนไทยคว้าห้าเหรียญทองจากเซปัคตะกร้อ แบดมินตัน และยิมนาสติก   <<-- คลิก
ทัพนักกีฬาเยาวชนไทย ยังเดินหน้ากวาดเหรียญทองเพิ่ม จากการแข่งขันเซปัคตะกร้อ แบดมินตัน และยิมนาสติก ในกีฬา อาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดเชียงใหม่
25 ก.ค. 2559
-+-+-+ กองบัญชาการตำรวจสันติบาลจัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   <<-- คลิก
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เน้นย้ำความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกของคนไทย ในการเทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
25 ก.ค. 2559
-+-+-+ จังหวัดลำพูน มุ่งป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง   <<-- คลิก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดลำพูน ดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดย รณรงค์ ปลูกฝังเยาวชน ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามสถานศึกษา พร้อมทั้ง ปิดล้อมตรวจค้น แหล่งต้องสงสัย ที่คาดว่าเป็นแหล่งกระจายยาเสพติด
25 ก.ค. 2559
-+-+-+ จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   <<-- คลิก
จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559
25 ก.ค. 2559
-+-+-+ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   <<-- คลิก
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของข้าราชการ และการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/