วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
14 ก.พ. 2559
-+-+-+ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมงานการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559 ร่วมสืบสานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน   <<-- คลิก
สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง จัดกิจกรรมงาน ข่วงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม "เรียนรู้อดีต สืบสานปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์สู่อนาคต" ร่วมกันนำเยาวชนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้แทนสถาบันการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง รวม 10 สถาบัน นำนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ และเข้าทำกิจกรรมภายในงานร่วมกัน
14 ก.พ. 2559
-+-+-+ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ครั้งที่ 7   <<-- คลิก
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ครั้งที่ 7
14 ก.พ. 2559
-+-+-+ ชาวตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจทำแนวกันไฟ ตามแนวนโยบายลดปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่..//   <<-- คลิก
ประชาชนทุกหมู่บ้านและหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน..//
14 ก.พ. 2559
-+-+-+ สาธารณสุขพะเยา เผยแนวคิดการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2559   <<-- คลิก
สาธารณสุขพะเยา เผยแนวคิดการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2559
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ งานมงคลสมรสคู่รักความหลากหลายทางเพศ 3 คู่   <<-- คลิก
มูลนิธิเอ็มพลัสร่วมมือกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ และมูลนิธิซิสเตอร์จัดงานมงคลสมรสคู่รักความหลากหลายทางเพศ 3 คู่ (คู่รักเกย์ กะเทย ทอมดี้) เพื่อเป็นการให้ความสำคัญของ "สิทธิในการสร้างครอบครัว" อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ เริ่มแล้ว งานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา กินปลาสดใหม่ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ นอนกว๊านปลอดภัย อุ่นไอความรัก ครั้งที่ 12 และงานมหกรรมหารปลอดภัย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก   <<-- คลิก
เริ่มแล้ว งานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา กินปลาสดใหม่ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ นอนกว๊านปลอดภัย อุ่นไอความรัก ครั้งที่ 12 และงานมหกรรมหารปลอดภัย บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมคาราวานวิทยาศาสตร์ ในงานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559   <<-- คลิก
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ยมคาราวานวิทยาศาสตร์ ในงานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ จ.ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในพื้นที่ จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง   <<-- คลิก
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกัน รวมพลังหน่วยงานจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการมอบความสุขให้แก่ประชาชนชาวลำปาง ตามโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559" และโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้น ที่โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมร่วมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการในเขตท้องที่ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจาก 23 หมู่บ้าน ในเขตท้องที่ 2 ตำบล ทั้งตำบลบ้านเอื้อม และตำบลบ้านค่า รวมจำนวนกว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ จังหวัดแพร่ เชิญชวนร่วมบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ปี 2559   <<-- คลิก
จังหวัดแพร่ เชิญชวนร่วมบริจาคอะลูมิเนียม ตามโครงการบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อเก็บรวบรวมนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการจัดทำขาเทียมพระราชทาน ปี 2559
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ เทศบาลเมืองแพร่ กำหนดจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนในชุมชนศรีบุญเรือง   <<-- คลิก
เทศบาลเมืองแพร่ กำหนดจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆภายในชุมชนเชิงบูรณาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล กับประชาชน
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ ททท. สำนักงานแพร่ จัดกิจกรรม สัมผัสรัก นิรันดร์ ตำนานพระลอ ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์   <<-- คลิก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ จัดกิจกรรม "สัมผัสรักนิรันดร์ ตำนานพระลอ ตอนสองเราคู่กัน" ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพื่อให้คู่รักร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรส เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ที่อุทยานลิลิตพระลอ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำแนวกันไฟ และชิงเผา ตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน ก่อนเข้าสู่วันควบคุมการเผา 60 วันอันตราย   <<-- คลิก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำแนวกันไฟ และชิงเผา ตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน ก่อนเข้าสู่วันควบคุมการเผา 60 วันอันตราย
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ น่าน บรรยากาศการเลือกซื้อดอกกุหลาบก่อนวันวาเลนไทน์ ขายไม่ออก เพราะมีราคาแพงขึ้นถึง 3 เท่า วัยรุ่นจึงหันไปใช้สื่อรักทางไลน์โทรศัทพ์   <<-- คลิก
น่าน บรรยากาศการเลือกซื้อดอกกุหลาบก่อนวันวาเลนไทน์ ขายไม่ออก เพราะมีราคาแพงขึ้นถึง 3 เท่า วัยรุ่นจึงหันไปใช้สื่อรักทางไลน์โทรศัทพ์ซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่วัยรุ่นและผู้คนทั้งโลก
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ปลอดเหล้า-เบียร์-บุหรี่) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ออกกำลังกาย ต้านภัยหนาว ห่างไกลจากยาเสพติด   <<-- คลิก
เทศบาลเมืองน่าน จัดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (ปลอดเหล้า-เบียร์-บุหรี่) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ออกกำลังกาย ต้านภัยหนาว ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน ปลุกจิตสำนึกให้ลดการเผาและปรับสภาพดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์โดยการทำปุ๋ยพืชสด   <<-- คลิก
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน ปลุกจิตสำนึกให้ลดการเผาและปรับสภาพดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์โดยการทำปุ๋ยพืชสด
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ คณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   <<-- คลิก
คณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านปางมะโอ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
13 ก.พ. 2559
-+-+-+ จ.ลำปาง ทำพิธีส่งมอบรถจักรยานพระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่   <<-- คลิก
ที่ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดลำปาง เขต 1, เขต 2, เขต 3 และในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ร่วมกันทำพิธีส่งมอบรถจักรยานพระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่เยาวชนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา จ.ลำปาง ที่ยากจน ด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีส่งมอบ ซึ่งในการนี้มีตัวแทนคณะครู อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันนำตัวแทนเยาวชนเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแล รวมจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบรถจักรยานพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
12 ก.พ. 2559
-+-+-+ จังหวัดน่าน เปิดงานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ 3 เทศกาลดอกชมพูภูคาบานผ้าทอน่าน2สู่อาเซี่ยน ปี 2559 พบยอดจำหน่ายสูงขึ้นแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 20 %   <<-- คลิก
จังหวัดน่าน เปิดงานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ 3 เทศกาลดอกชมพูภูคาบานผ้าทอน่าน2สู่อาเซี่ยน ปี 2559 พบยอดจำหน่ายสูงขึ้นแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 20 % จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพัีนธ์ 2559 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยฝีมือ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
12 ก.พ. 2559
-+-+-+ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะเชียงรุ้ง-พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า และทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่ง พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า   <<-- คลิก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเททองหล่อพระพุทธรูปศิลปะเชียงรุ้ง-พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า และทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระกริ่ง พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (พระเจ้าหมอยา) ณ วัดเกาะกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
12 ก.พ. 2559
-+-+-+ จ.ลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์นี้   <<-- คลิก
จ.ลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2559 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และเชิญชวนสถานประกอบการทุกแห่งงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/