วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ น่านจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล   <<-- คลิก
น่านถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และวางแผนจัดทำโครงการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ ผ่านไป 25 วัน หมูประชารัฐช่วยเหลือเกษตรกรระบายสุกรออกจากระบบได้กว่า 120,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท   <<-- คลิก
ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เผย เปิดจุดจำหน่ายหมูประชารัฐผ่านไป 25 วัน สามารถช่วยเกษตรกรระบายสุกรออกจากระบบได้กว่า 120,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ประชาชนสามารถซื้อหมูประชารัฐได้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ฝากข้อคิดและให้ความสำคัญกับสื่อฯในโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์   <<-- คลิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝากข้อคิดและให้ทุกคนเห็นความสำคัญของสื่อมวลชน และควรเลือกใช้ให้เหมาะกับหน่วยงานของตนเอง ในกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน.มส.)
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ จ.ลำพูน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน   <<-- คลิก
จ.ลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หวังขยายผลสร้างความตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 อำเภอโซนใต้   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน Kick Off 21 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ จังหวัดน่านใช้เทคนิคทางด้านไอทีรายงานผลการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา   <<-- คลิก
จังหวัดน่านใช้เทคนิคทางด้านไอทีรายงานผลการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬามีความพร้อมในหลายๆด้านในจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 น่านเกมส์
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ 9 ชาติพันธุ์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์   <<-- คลิก
9 ชาติพันธุ์อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ เชียงรายเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงนับ 2,000 ปีประจำปี 2561   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงราย สรุปปีนี้จัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ใช้ชื่องานว่า 2,000 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ซึ่งมีประวัติศาสตร์ตำนานอันเก่าแก่
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ พิธีเปิดแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร ครั้งที่ 27   <<-- คลิก
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณียุพราชฯ – เตรียมทหาร ครั้งที่ 27 เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างบุคลากรของทั้งสองสถาบันที่มีต่อกันมาอย่างยาวนาน
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ จังหวัดน่าน ร่วมประชุมการติดตามผลการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)   <<-- คลิก
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการบริหาร โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ในการรายงานผลดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบติดตามและประเมินโครงการฯ (PADME)
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ สรรพากรพื้นที่พะเยา ขอให้ผู้เสียภาษีอย่าหลงเชื่อแก๊ง Call Center ที่แบบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร   <<-- คลิก
สรรพากรพื้นที่พะเยา ขอให้ผู้เสียภาษีอย่าหลงเชื่อแก๊ง Call Center ที่แบบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในการขอตรวจสอบเรื่องเงินภาษี รวมทั้งหลอกสอบถามรายละเอียดต่างๆ
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ เปิดรับสมัคร สาวงามเข้าประกวด ธิดาพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561   <<-- คลิก
จังหวัดพะเยา เปิดรับสมัคร สาวงามเข้าประกวด ธิดาพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2561 Concept "สวยด้วยปัญญา สร้างศรัทธา รักษาวัฒนธรรม" รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมมงกุฎ/ขันน้ำพานรอง และสายสะพาย
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   <<-- คลิก
พลอากาศเอกประจิณ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แก่ 6 หน่วยงานหลัก เพื่อผลักดันงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"   <<-- คลิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ รองประธาน สนช. ลงพื้นที่ จ.แพร่ ติดตามความคืบหน้าประเด็นปัญหาตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน   <<-- คลิก
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 ลงพื้นที่ จ.แพร่ ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเขตพื้นที่ปกครองทับซ้อนระหว่าง ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น และ ต.ปงป่าหวาย ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย และความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล อ.สูงเม่น แห่งใหม่ ตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ เตรียมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์นี้   <<-- คลิก
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ เตรียมจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน พร้อมจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 16 ราย ที่ห้องสยาม ร้านอาหารบ้านแสงจันทร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน   <<-- คลิก
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโดยจะลงพื้นที่เป้าหมายในระดับหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้รักสามัคคี เน้นการปฏิบัติงานตามแนวทางประชารัฐมุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างยั่งยืน
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ จังหวัดลำพูน คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560   <<-- คลิก
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัดลำพูน พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ขณะนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏดังนี้
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ เชียงใหม่ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและระบบกล้อง CCTV อัจฉริยะ   <<-- คลิก
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและระบบกล้อง CCTV อัจฉริยะ เน้นเฝ้าระวังความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นเมือง Smart City
19 ก.พ. 2561
-+-+-+ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561   <<-- คลิก
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/