วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ นายวรวิทย์ แสนไชย นักจัดรายการชื่อดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เสียชีวิตแล้ว   <<-- คลิก
นายวรวิทย์ แสนไชย นักจัดรายการชื่อดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ กกต. เร่ง ส่งเสริมความรู้ เยาวชน ประชาชน ในการปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย   <<-- คลิก
กรรมการการเลือกตั้งด้านการมส่วนร่วมของประชาชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ ประจำ สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน โดย ชื่นชม ประชาชนชาว จังหวัดลำพูน ที่ ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ส่วน ช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง กกต. จะ เร่งให้ความรู้ แก่ เยาวชน , ประชาชน เกี่ยวกับ หน้าที่ ของพลเมืองดีของชาติ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ อบจ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนร่วมงาน "ต้นกำเนิดไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา" ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์นี้   <<-- คลิก
อบจ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงาน "ต้นกำเนิดไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา" ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ OTOP ทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ วัฒนธรรมลำพูน เร่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ   <<-- คลิก
สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน เร่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และรู้เท่าทันสื่อ
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด   <<-- คลิก
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ พบไม้สักจำนวน 105 ท่อนถูกผูกมัดเป็นแพไหลลอยมาเกยตื้นที่บริเวณบ้านสบเมย จุดที่แม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินไหลมาบรรจบกัน   <<-- คลิก
พบไม้สักจำนวน 105 ท่อนถูกผูกมัดเป็นแพไหลลอยมาเกยตื้นที่บริเวณบ้านสบเมย จุดที่แม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวินไหลมาบรรจบกัน หน่วยทหารพรานที่ 36 เข้าตรวจสอบแล้ว เปิดเผยว่าไม่ใช่ไม้ที่ถูกลักลอบตัดในฝั่งไทย หลังพบร่องรอยและข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้าน
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ พบแพไม้สักปริศนาลอยเกยตื้นบริเวณระหว่างแม่น้ำเมย กับ แม่น้ำสาละวินที่ไหลมาบรรจบกัน 105 ท่อน ทหารพราน36 รุดตรวจสอบ เผยไม่ใช้ไม้ตัดฝั่งไทย   <<-- คลิก
พบแพไม้สักปริศนาลอยเกยตื้นบริเวณระหว่างแม่น้ำเมย กับ แม่น้ำสาละวินที่ไหลมาบรรจบกัน 105 ท่อน ทหารพราน36 รุดตรวจสอบ เผยไม่ใช้ไม้ตัดฝั่งไทย
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558   <<-- คลิก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัด กิจกรรมวิวาห์ลอยฟ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก   <<-- คลิก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัด กิจกรรมวิวาห์ลอยฟ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด เพื่อรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อใช้ในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558   <<-- คลิก
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด เพื่อรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อใช้ในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2558
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศดับไฟเพื่อดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง   <<-- คลิก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศดับไฟเพื่อดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนเตรียมเปิดโรงไฟฟ้าบ้านน้ำเพียงดิน   <<-- คลิก
องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนเตรียมเปิดโรงไฟฟ้าบ้านน้ำเพียงดิน
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ทำบุญเปิดตัวอาคาร   <<-- คลิก
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ทำบุญเปิดตัวอาคารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมตั้งศาลพระภูมิ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ ยอดดอยอินทนนท์ เกิดน้ำค้างแข็งติดต่อกันเป็นวันที่ 3   <<-- คลิก
ยอดดอยอินทนนท์ ยังคงหนาวจัดต่อเนื่อง เกิดน้ำค้างแข็งติดต่อกันเป็นวันที่ 3 นักท่องเที่ยวยังขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างคึกคัก
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ การแข่งขันกีฬาตลุยด่านผจญภัยที่จังหวัดเชียงใหม่   <<-- คลิก
นักกีฬากว่า 500 คน ร่วมแข่งขันกีฬาตลุยด่านผจญภัยที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นการเปิดตลาดท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติในขณะนี้
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ การก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ยังดำเนินต่อไป   <<-- คลิก
การก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ยังดำเนินต่อไป ล่าสุด จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า ได้เงินสมทบทุนร่วมก่อสร้างอีกกว่า 2 ล้านบาท
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ สำนักงานพัฒนาพิงคนครจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายอาคารสำนักงานใหม่   <<-- คลิก
สำนักงานพัฒนาพิงคนครจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายอาคารสำนักงานใหม่ ทำบุญเนื่องในโอกาสย้ายอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ นักดาราศาสตร์ เผย ดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ 26 มกราคม 2558   <<-- คลิก
นักดาราศาสตร์ เผย ดาวเคราะห์น้อย 2004 BL86 เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ระยะ 1.2 ล้านกิโลเมตร ยืนยันไม่พุ่งชนโลก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับเครือข่ายหอดูดาวในต่างประเทศเฝ้าจับตา สังเกตการณ์และเก็บข้อมูล
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ จ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาถูกในงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคมนี้   <<-- คลิก
จ.ลำพูน เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาถูกในงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2558 จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2558
25 ม.ค. 2558
-+-+-+ คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม สภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดการสัมมนาและรับฟ้งความคิดเห็น เรื่อง คนน่านกับการปฎิรูปประเทศไทย   <<-- คลิก
ชาวน่าน ร่วมรับฟังความคิดเห็น คนน่านกับการปฎิรูปประเทศไทย หารือแนวทางการกระจายอำนาจและสร้างความเข้าใจกับขบวนร่วมกันบนฐานที่ว่าขบวนชุมชนจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินการ เพื่อเสนอแนวทางการจัดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอำนาจใหม่ เน้นให้ชุมชนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างแนวดิ่ง แนวราบ โดยรูปแบบของการดำเนินการจะมีขบวนชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/