วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน Northern food valley Showcase 2014   <<-- คลิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Northern food valley Showcase 2014 ส่งเสริมให้เกิดการค้าและการลงทุนใหม่ ผ่านการจัดการข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ งานแถลงข่าวผลงานโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกฯ   <<-- คลิก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวผลงานโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกวางแผนการผลิตและการจัดทำ Zoning พร้อมกับเปิดงาน Northern food valley Showcase 2014 เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนใหม่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาการเด็กล้านนา   <<-- คลิก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาการเด็กล้านนา โครงการนำร่องของสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ จังหวัดลำพูน เปิดปฏิบัติการป้องกันละแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า   <<-- คลิก
นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันละแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ได้ทันเหตุการณ์ จังหวัดลำพูน จึงได้ซักซ้อมแผนปฏิบัติงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการป้องกันละแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ของการเกิดหมอกควันและไฟป่า โดยเฉพาะการเผาวัชพืช ของเกษตรกร และการเผาป่าเพื่อทำการเกษตร หรือหาของป่า โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการเผาในที่โล่ง
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันบริการแก่เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูความเป็นอยู่ และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอสันทราย   <<-- คลิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนเชิงรุกแก่ประชาชน
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จัดพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัย   <<-- คลิก
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ขับเคลื่อนโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัย ให้ชาวบ้าน 10 หมู่บ้านในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังโรคช่วงอากาศหนาวเย็น   <<-- คลิก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังโรคระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำ ให้ดูแลรักษาสุขภาพ หากพบมีอาการป่วยผิดปกติให้รีบพบแพทย์ เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นช็อกหมดสติเสียชีวิตได้
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ ยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่หนาวจัด เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง   <<-- คลิก
ยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่หนาวจัด อุณหภูมิยอดหญ้าติดลบจนเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง ส่วนในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นี้ คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นยอดดอยมากกว่าหมื่นคน
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ ยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่หนาวจัด เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง   <<-- คลิก
ยอดดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่หนาวจัด อุณหภูมิยอดหญ้าติดลบจนเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง ส่วนในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์นี้ คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นยอดดอยมากกว่าหมื่นคน
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ โครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า   <<-- คลิก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า เพื่อพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ จ.ลำพูน จัดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นมีคุณภาพ พร้อมนำผลิตภัณฑ์ดีเด่นเข้าร่วมจำหน่าย   <<-- คลิก
จ.ลำพูน จัดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นมีคุณภาพ พร้อมนำผลิตภัณฑ์ดีเด่นเข้าร่วมจำหน่าย สร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวครบทั้ง 7 อำเภอ   <<-- คลิก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวครบทั้ง 7 อำเภอ
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้ลำน้ำแม่ฮ่องสอนและลำน้ำปุ๊   <<-- คลิก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้ลำน้ำแม่ฮ่องสอนและลำน้ำปุ๊
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน   <<-- คลิก
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ สวนธรรมภูสมะ เปิดศาลาพุทธปัญญาภิรมย์ เพื่อใช้ในศาสนกิจ ดำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป   <<-- คลิก
สวนธรรมภูสมะ เปิดศาลาพุทธปัญญาภิรมย์ เพื่อใช้ในศาสนกิจ ดำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ นิสิตเก่านิเทศฯจุฬาฯ ถวายปัจจัย แก่สวนธรรมภูสมะ เพื่อสมทบในการสร้างห้องสุขา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และผู้ตักบาตรบนสะพานไม้ซูตองเป้   <<-- คลิก
นิสิตเก่านิเทศฯจุฬาฯ ถวายปัจจัย แก่สวนธรรมภูสมะ เพื่อสมทบในการสร้างห้องสุขา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และผู้ตักบาตรบนสะพานไม้ซูตองเป้
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ สื่อมวลชนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ศึกษาดูงาน โครงการป่าสินิเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่าแห่งความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ   <<-- คลิก
สื่อมวลชนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ศึกษาดูงาน โครงการป่าสินิเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่าแห่งความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดโครงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีเด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   <<-- คลิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดลำพูน นำผลิตภัณฑ์ การเกษตร ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม มาจำหน่าย ให้แก่ ผู้บริโภค ได้มีโอกาสเลือกซื้อ สินค้า ดีมีคุณภาพ ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน
19 ธ.ค. 2557
-+-+-+ เครือข่ายคริสตชนในเขตอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมจริยธรรมของคริสตชน   <<-- คลิก
เครือข่ายคริสตชนในเขตอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมจริยธรรมของคริสตชน
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/