วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนบ้านรักไทยแม่ฮ่องสอน   <<-- คลิก
สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่บ้านรักไทย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เร่งทุกหน่วยงานบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า   <<-- คลิก
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมประสานการทำงานของทุกหน่วย โดยบูรณาการทั้งคน งาน และเงิน พร้อมวางกลยุทธ์การทำงานใหม่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จ
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ เชียงใหม่ เตรียมจัดประชุม C-MEX 20 ด้านการบริหารสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่   <<-- คลิก
เชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นการบริหารสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ หอการค้าแพร่ เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับประชาชน   <<-- คลิก
หอการค้าจังหวัดแพร่ เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่าง "กฎหมายอากาศสะอาด ฉบับประชาชน" เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาออกกฎหมายที่สามารถควบคุมและส่งเสริมการลดมลพิษทางอากาศอย่างเป็นระบบ
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่อุตสาหกรรมข้าวไทย   <<-- คลิก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คิดค้น เทคโนโลยีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ ให้เกิดข้าวสายพันธุ์ใหม่ เพื่อให้เกษตรกรชาวไทยมีทางเลือกในการเพาะปลูกและส่งเริมอุตสาหกรรมข้าวไทยมากยิ่งขึ้น
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ จังหวัดลำพูนจัดทำแผนการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ประจำปี2563   <<-- คลิก
จังหวัดลำพูนจัดทำแผนการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ รุดเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.หน่วยพิทักษ์ป่าแจ้ซ้อน ที่เหยียบกับดักนายพรานถูกปืนยิงใส่ได้รับบาดเจ็บ   <<-- คลิก
นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ร่วมกันนำเงินและกระเช้าสิ่งของเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายประทีป เกียรติไพรสัณฑ์ อายุ 32 ปี ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ จซ.4 (แม่อ้อ) ซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนจากอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์ ยิงเข้าบริเวณขาได้รับบาดเจ็บขณะออกปฏิบัติงานลาดตระเวนปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในเขตรับผิดชอบซึ่งเป็นบริเวณเขตพื้นที่ของอุทยาน ในท้องที่ชุมชนบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ 04.30 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ นายประทีปฯ กำลังทำการรักษาและพักฟื้นตัว อยู่ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุสามัญ ชั้น 4 โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนำ พตส.10 ดูงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดเชียงราย   <<-- คลิก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง นำนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 10 (พตส.10)​ศึกษาดูงาน "แนวคิดในการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย"
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ "ร่วมมือกัน เราทำได้"   <<-- คลิก
"ร่วมมือกัน เราทำได้"
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ จังหวัดแพร่ เตรียมจัดแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเขตการแข่งขันที่ 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41   <<-- คลิก
จังหวัดแพร่ เตรียมความพร้อมจัดแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ณ จังหวัดอุดรธานี
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ โครงการรับยาที่ร้านยา ลดความแออัดในโรงพยาบาล   <<-- คลิก
ร้านขายยาในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 19 ร้าน เข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยา สนองนโยบายรัฐบาล เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ จังหวัดพะเยา ร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3   <<-- คลิก
จังหวัดพะเยา ร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพะเยาโมเดลตามนโยบายของรัฐบาล
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ กฟผ.แม่เมาะ รับใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ มุ่งหวังพัฒนาพื้นที่แม่เมาะให้เป็นเมืองอัจฉริยะแห่งหนึ่งของประเทศในอนาคต   <<-- คลิก
กฟผ. แม่เมาะ รับมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแม่เมาะ หวังให้พื้นที่แม่เมาะเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งหนึ่งของประเทศในอนาคต ภายใต้แนวทาง 3 Smart ได้แก่ Smart Environment, Smart Energy และ Smart Economy
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ การประชุมสมัชชาสภาองค์กรชุมชนตําบล ระดับจังหวัดลำปาง ประจําปี 2562   <<-- คลิก
เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลําปาง ได้มีการดําเนินงานเรื่องการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ตําบล โดยเป็นการดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนตําบล ปี 2551 จึงได้ร่วมกันจัด การประชุมสมัชชาสภาองค์กรชุมชนตําบล ระดับจังหวัดลำปาง ประจําปี 2562
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ จ.พะเยา ร่วมกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขัดงาน วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3   <<-- คลิก
จังหวัดพะเยา ร่วมกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขัดงาน วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 3
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ รณรงค์ผู้ป่วยรับยาไม่ใช้ถุงพลาสติก   <<-- คลิก
ผู้ป่วยที่มารับยาที่ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือไม่รับถุงพลาสติกใส่ยา บางรายนำถุงผ้ามาเอง ร่วมลดปัญหาขยะจากพลาสติก
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ มณฑลทหารบกที่ 32 จัดพิธีต้อนรับทหารและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2   <<-- คลิก
มณฑลทหารบกที่ 32 จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ณ บริเวณสนามหน้า กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนที่บ้านรักไทย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ความต้องการ และปัญหาในพื้นที่   <<-- คลิก
คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนที่บ้านรักไทย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ความต้องการ และปัญหาในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ สถาบันลูกโลกสีเขียว หนุนสร้างวิชชาลัยลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ เป็นช่องทางศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   <<-- คลิก
สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดสัมมนา "กระบวนการจัดทำความรู้ชุมชนเพื่อวิชชาลัยลูกโลกสีเขียวภาคเหนือ" เป็นช่องทางศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำความรู้ด้านการอนุรักษ์ตาม "วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า" ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15 พ.ย. 2562
-+-+-+ จังหวัดแพร่ ขอเชิญเสนอชื่อและผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 2563   <<-- คลิก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เชิญชวนบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่างๆ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/