วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ เครือข่ายภาคประชาชน และ เยาวชนในจังหวัดลำพูน ร่วมงานมหกรรม พลังคนลำพูน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2   <<-- คลิก
เครือข่าย ภาคประชาชน และ เยาวชน จากสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน ร่วมแสดง ผลงาน และ เสวนา แลกเปลี่ยน แนวคิด เกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค ใน การทำงานด้านต่อต้านยาเสพติด ให้เกิดประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ในงานมหกรรมพลังคน ลำพูนต้านยาเสพติด
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ เครือข่าย ผู้สูงอายุตำบลต้นธง และ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดลำพูน กำหนดจัดเวที เสวนา ให้ความรู้ สิทธิ การประกันสังคม ตามมาตรา 40 สำหรับ ทางเลือกที่ 3 ผู้มีอายุมากว่า 65 ปี   <<-- คลิก
เครือข่ายผู้สูงอายุ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ขอเชิญ ประชาชน ผู้สนใจ ร่วมรับฟังการเสวนา การทบทวน ขยายสิทธิ ประกันสังคม มาตรา 40 ทางเลือก ที่ 3 สำหรับ ผู้มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ในวัน จันทร์ ที่ 22 กันยายน นี้ เวลา 13 .00 น. ที่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ พิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนาม ปลอดเหล้า-เบียร์ จังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 57   <<-- คลิก
เทศบาลเมืองน่าน ปิดแข่งเรือประเพณีนัดเปิดสนามปลอดเหล้า-เบียร์ ชิงถ้วยพระราชทาน ประชาชนและชาวกองเชียร์งดดื่มตลอดสองวัน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชมและเชียร์แข่งเรือและสามารถสนุกได้โดยไม่มีเหล้า-เบียร์ รวมถึงร้านค้าแผงลอยให้ความร่วมมือตลอดงานจนเสร็จสิ้นการแข่งขัน
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ ผลแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน ประจำปี 2557 นัดเปิดสนาม ปลอดเหล้าเบียร์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ   <<-- คลิก
ผลแข่งเรือประเพณีจังหวัดน่าน ประจำปี 2557 นัดเปิดสนาม ปลอดเหล้าเบียร์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ทั้งนี้ ในการแข่งขันเรือประเพณีจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557 ในนัดปิดสนาม รวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 24- 26 ตุลาคม 2557
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนเตรียมจัดการประชุม จัดทำแผน กำหนดทิศทาง พัฒนาการเกษตร และ สร้างเครือข่าย ในการ พัฒนา เกษตรกรรม แบบ บูรณาการ   <<-- คลิก
สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน กำหนดจัด การประชุม จัดทำแผนแม่บท เพื่อ พัฒนา เกษตรกรรม และ สร้างเครือข่าย สภาเกษตรระดับ อำเภอ เพื่อ กำหนดทิศทาง ในการพัฒนา ภาคการเกษตรร่วมกับ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กลุ่มเกษตรกร ใน วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน นี้ ที่ หอ ประชุม อบจ.ลำพูน
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557   <<-- คลิก
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557   <<-- คลิก
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ อบจ.ลำพูน กำหนด ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยที่ สอง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557   <<-- คลิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กำหนดจัดประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยที่ สอง ครั้งที่ 4 โดย จะมีการ ประชุม เพื่อ พิจารณา การอนุมัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2557 โดยจะประชุม ในวัน ที่ 22 กันยายน 2557 ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ มหกรรมพลังฅนลำพูน ต้านยาเสพติด หนึ่งในพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการขับเคลื่อน   <<-- คลิก
มหกรรมพลังฅนลำพูน ต้านยาเสพติด การแสดงพลังของเครือข่ายภาคประชาสังคม หนึ่งในพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการขับเคลื่อน
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ จังหวัดแพร่เปิดตัวตราสัญลักษณ์สินค้า "แพร่แบรนด์" เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่   <<-- คลิก
จังหวัดแพร่เปิดตัวตราสัญลักษณ์สินค้า "แพร่แบรนด์" เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้สักของจังหวัดแพร่ และความมั่นใจของผู้บริโภค
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ ภาคการเกษตรไทย ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น   <<-- คลิก
แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ ภาคการเกษตรไทย ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น แนะผู้เกี่ยวข้องจัดการแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายทั้งหมด
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน ซีซั่น4 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สิ้นสุดลงแล้ว   <<-- คลิก
โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชน ซีซั่น4 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สิ้นสุดลงแล้ว
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ อำเภอปายคว้ารางวัลชนะเลิศกีฬาพื้นบ้าน ในแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13   <<-- คลิก
อำเภอปายคว้ารางวัลชนะเลิศกีฬาพื้นบ้าน ในแข่งขันไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ เชียงใหม่ คาร์ ฟรี เดย์ 2014 เปิดเมืองปั่น   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน เชียงใหม่ คาร์ ฟรี เดย์ 2014 เปิดเมืองปั่น ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว เพื่อลดมลภาวะ และเพื่อสุขภาพที่ดี
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557   <<-- คลิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557 เพื่อนำเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเข้าสมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557   <<-- คลิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วิ่งมหากุศล เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2557 เพื่อนำเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเข้าสมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องหาผลิตสุราปลอมในตัวเมืองเชียงใหม่   <<-- คลิก
เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องหาผลิตสุราปลอมในตัวเมืองเชียงใหม่ สารภาพทำมาระยะหนึ่งแล้ว และนำไปจำหน่ายให้กับร้านค้าในตัวเมืองเชียงใหม่ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำภาพที่ช้างวาดมาประมูลในงาน Lanna Expo 2014   <<-- คลิก
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำภาพที่ช้างวาดมาประมูลในงาน Lanna Expo 2014 เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือช้างเร่ร่อน โดยภาพแรกได้รับการประมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากฝีมือการวาดของช้างวัย 10 ปี
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำภาพที่ช้างวาดมาประมูลในงาน Lanna Expo 2014   <<-- คลิก
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำภาพที่ช้างวาดมาประมูลในงาน Lanna Expo 2014 เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือช้างเร่ร่อน โดยภาพแรกได้รับการประมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากฝีมือการวาดของช้างวัย 10 ปี
21 ก.ย. 2557
-+-+-+ ชาวจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรม รณรงค์ ลดการใช้รถยนต์ ในวันปลอดรถ ลดโลกร้อน ลำพูน คาร์ ฟรีเดย์ 2014   <<-- คลิก
ประชาชน ชาวจังหวัดลำพูน ที่ ชื่นชอบการปั่นจักรยาน กว่า 250 คน ร่วมกันใช้วันหยุดปั่นจักรยานรณรงค์ อนุรักษ์พลังงาน เปิดเมืองปั่น “ ลำพูน คาร์ฟรีเดย์ ” 2014 สะท้อนวิถีชีวิตคนลำพูนที่เรียบง่ายใช้รถจักรยาน เพื่อประหยัดพลังงาน และ น้ำมัน
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/