วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
23 เม.ย. 2561
-+-+-+ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ประชุมหารือมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หลังช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   <<-- คลิก
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ประชุมหารือมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หลังช่วงเวลา 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
23 เม.ย. 2561
-+-+-+ สัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด   <<-- คลิก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิรรศการ รณรงค์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงทารกไทยเสียชีวิตหรือพิการ
23 เม.ย. 2561
-+-+-+ ศูนย์ OSS เชียงใหม่ พร้อมให้บริการแรงงานต่างด้าวระยะที่ 2   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ OSS ระยะที่ 2 สำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และกลุ่มที่ลงทะเบียนออนไลน์ กว่า 24,000 พันคน ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 10 มิถุนายนนี้
23 เม.ย. 2561
-+-+-+ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561   <<-- คลิก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน
23 เม.ย. 2561
-+-+-+ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน   <<-- คลิก
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24-27 เมษายน 2561
23 เม.ย. 2561
-+-+-+ เลขาธิการสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยแจงพร้อมต่อยอดกีฬาลีลาศผู้สูงอายุไปสู่ระดับนานาชาติ   <<-- คลิก
เลขาธิการสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยแจงพร้อมต่อยอดกีฬาลีลาศผู้สูงอายุไปสู่ระดับนานาชาติเริ่มต้นที่กีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติครั้งที่1งาช้างดำเกมส์
23 เม.ย. 2561
-+-+-+ จังหวัดน่าน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ม.นเรศวร จับมือภาคีเครือข่าย เปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์ ยกระดับ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมส่งออกตลาดต่างประเทศ   <<-- คลิก
สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ม.นเรศวร จับมือภาคีเครือข่าย เปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์ และ 6 ชุดเครื่องมือ ยกระดับ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เสริมศักยภาพลุยตลาดต่างประเทศ มีผู้ประกอบการและประชาชนจังหวัดน่าน สนใจร่วมรับฟังกว่า 100 คน
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ นายกฯ แนะนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน 23 เม.ย.-30 มิ.ย.นี้   <<-- คลิก
นายกฯ แนะนายจ้าง-แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา ขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน 23 เม.ย.-30 มิ.ย.นี้
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ฉีดพ่นละอองน้ำหลังปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน   <<-- คลิก
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศหลังปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ ปภ.ลำพูน เตือนประชาชนรับมือพายุฤดูร้อน วันที่ 23-28 เมษายนนี้   <<-- คลิก
ปภ.ลำพูน เตือนประชาชนเตรียมความพร้อมป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกและฟ้าผ่า เหตุพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 23-28 เมษายน 2561
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในเวทีที่ 3 ปรับความคิด ด้วยวิถีไทยวิถีพอเพียง   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนเวทีที่ 3 มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าใจพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามโครงการป้องกันสาธารณภัยในพื้นที่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่   <<-- คลิก
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำในพื้นที่บ้านมณีวรรณ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ พบมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 30 พร้อมย้ำเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าฤดูฝนที่จะถึงเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ สาธารณสุขเชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังอาหารเป็นพิษในช่วงหน้าร้อน   <<-- คลิก
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังอาหารเป็นพิษในช่วงฤดูร้อนนี้ แนะยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ ปภ.แม่ฮ่องสอน และ ปภ.เขต 10 ลำปาง เร่งฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ หลังพบค่า PM10 สูง 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   <<-- คลิก
ปภ.แม่ฮ่องสอน และ ปภ.เขต 10 ลำปาง เร่งฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ ณ บริเวณท่าอากาศยาน หลังพบค่า PM10 สูง 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบค่า PM10 สูง 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประชาชนควรระวังผลกระทบต่อสุขภาพ   <<-- คลิก
วันที่ 22 เมษายน 2561 พื้นที่บริเวณ ต.จองคำ จังงหวัดแม่ฮ่องสอน พบค่า PM10 สูง 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประชาชนควรระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ สำนักงานพาณิชย์จ.แม่ฮ่องสอนรายงานสภาวะราคาสินค้า ประจำสัปดาห์   <<-- คลิก
สำนักงานพาณิชย์จ.แม่ฮ่องสอนรายงานสภาวะราคาสินค้า ประจำสัปดาห์
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ ผอ.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เตือนประชาชนให้ระวังโรคพิษสุนัขบ้า   <<-- คลิก
ผอ.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน เตือนประชาชนให้ระวังโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วยคำแนะนำ 5 ย.
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้ง   <<-- คลิก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้ง ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ กาชาดแม่ฮ่องสอนมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า   <<-- คลิก
กาชาดแม่ฮ่องสอนมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัย ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
22 เม.ย. 2561
-+-+-+ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะศรัทธา จัดพิธีขอขมาพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์   <<-- คลิก
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับคณะศรัทธา จัดพิธีขอขมาพระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/