วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
27 เม.ย. 2558
-+-+-+ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ จังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เพื่อ ประกอบพิธีสรงน้ำ พระบรมธาตุหริภุญชัย อ.เมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558   <<-- คลิก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ จังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เพื่อ ประกอบพิธีสรงน้ำ พระบรมธาตุหริภุญชัย อ.เมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2558 เพื่อเป็นการสักการะพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งบรรจุอยู่ภายในพระบรมธาตุ และ สักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นปูชนียสถาน คู่เมือง ลำพูน เป็นการ สืบสาน และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน อีกทางหนึ่ง
27 เม.ย. 2558
-+-+-+ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทาน แก่ผู้ประสบวาตภัยที่จังหวัดลำพูน 1,700 ราย   <<-- คลิก
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบพายุฤดูร้อน ที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เช้าวันนี้ (27 เมษายน 2558) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปเยี่ยมเยียนราษฎร พร้อมทั้ง มอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทาน แก่ผู้ประสบวาตภัย ในเขตอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 1,250 ราย ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมี นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นประธาน โดยนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ได้ให้การต้อนรับ
27 เม.ย. 2558
-+-+-+ พะเยา ระดมความคิดเห็น อปท.-ปชช. วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ครั้งที่ 1.....   <<-- คลิก
พะเยา ระดมความคิดเห็น อปท.-ปชช. วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ครั้งที่ 1.....
27 เม.ย. 2558
-+-+-+ ผบ.พล ร ๗ ลงพื้นที่ชายแดน มส.   <<-- คลิก
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบนโยบายให้กำลังในพื้นที่
27 เม.ย. 2558
-+-+-+ สวท.ลำปาง จัดรายการวิทยุรัฐสภาของเราสัญจร ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   <<-- คลิก
สวท.ลำปาง จัดรายการวิทยุรัฐสภาของเราสัญจร ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
27 เม.ย. 2558
-+-+-+ เริ่มแล้วงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2558   <<-- คลิก
เริ่มแล้วงานประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2558 หรืองานเดือนแปดเป็ง เพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. – 2 พ.ค. 58
27 เม.ย. 2558
-+-+-+ จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 คำขวัญแรงงานร่วมใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 8 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
27 เม.ย. 2558
-+-+-+ สภากาชาดไทย เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่เนปาล   <<-- คลิก
สภากาชาดไทย เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่เนปาล
27 เม.ย. 2558
-+-+-+ สภากาชาดไทยเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล   <<-- คลิก
สภากาชาดไทยเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
27 เม.ย. 2558
-+-+-+ จังหวัดลำพูน เชิญร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ 2558   <<-- คลิก
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ สนามกีฬาโรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอเมือง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
26 เม.ย. 2558
-+-+-+ จัดหางานจังหวัดพะเยา เตือนคนหางานระวังถูกกลุ่มนายหน้าจัดหางานเถื่อน ลวงส่งไปทำงานบนเรือประมงทะเล   <<-- คลิก
จัดหางานจังหวัดพะเยา เตือนคนหางานระวังถูกกลุ่มนายหน้าจัดหางานเถื่อน ลวงส่งไปทำงานบนเรือประมงทะเล
26 เม.ย. 2558
-+-+-+ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโรดโชว์ ส่งเสริมการขาย ตามโครงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก ด้านการท่องเที่ยว ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   <<-- คลิก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโรดโชว์ ส่งเสริมการขาย ตามโครงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก ด้านการท่องเที่ยว ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 เม.ย. 2558
-+-+-+ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558   <<-- คลิก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
26 เม.ย. 2558
-+-+-+ แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ ความคิดเห็นมัคคุเทศก์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของไทย   <<-- คลิก
แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจ ความคิดเห็นมัคคุเทศก์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของไทย กว่าร้อยละ 80 ชี้ สาเหตุไกด์เถื่อน เกิดจากกฎหมายและการจัดการของรัฐไม่เด็ดขาด
26 เม.ย. 2558
-+-+-+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยผลสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนในภาคเหนือตอนบน   <<-- คลิก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยผลสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนในภาคเหนือตอนบน นิยมท่องเที่ยวธรรมชาติมากที่สุด และมีเหตุผลการตัดสินใจหลักในการมาท่องเที่ยวภาคเหนือของไทย เพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพสุขภาพร่างกาย จิตใจมากที่สุด
26 เม.ย. 2558
-+-+-+ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   <<-- คลิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
26 เม.ย. 2558
-+-+-+ สสจ.แพร่ เตือนกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ในช่วงอากาศร้อนจัด เสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษ   <<-- คลิก
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เตือนประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารในช่วงอากาศร้อนจัด โดยเฉพาะอาหารสุกๆ ดิบๆ เสี่ยงต่อการเกิดอาหารเป็นพิษ
26 เม.ย. 2558
-+-+-+ อำเภอเด่นชัย จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง   <<-- คลิก
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญญาลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ ร่วมแสดงออกถึงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
26 เม.ย. 2558
-+-+-+ งานเดินเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   <<-- คลิก
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเดินเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 4 กิโลเมตร
26 เม.ย. 2558
-+-+-+ นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ประจำปี 2558   <<-- คลิก
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือก 1 ใน 6 เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2558
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/