วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
30 มิ.ย. 2558
-+-+-+ เปิดอาคารสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดทหารบกเชียงรายที่ค่ายเม็งรายมหาราช   <<-- คลิก
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย เปิดศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดทหารบกเชียงรายเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงราย
30 มิ.ย. 2558
-+-+-+ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ขอเชิญชวนร่วมประกวดสื่อหนังสั้นประจำปี 2558 "ภุมรี พลังสตรี ... พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม"   <<-- คลิก
ด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้จัดการประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีให้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนเผยแพร่ผลงาน บาทบาทและศักยภาพของสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการขายผลแพร่หลายมากขึ้น
30 มิ.ย. 2558
-+-+-+ บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรคึกคักแต่เช้า   <<-- คลิก
บรรยากาศก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ คึกคักแต่เช้า ขณะที่ระบบรักษาความปลอดภัยเข้มเต็มพิกัด
30 มิ.ย. 2558
-+-+-+ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เผยสื่อในสังกัดพร้อมเสนอข่าว ครม.สัญจร เชียงใหม่   <<-- คลิก
กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการสื่อส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำเสนอข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอข้อตกลงทางวัฒนธรรมไทย เปรู เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร   <<-- คลิก
กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอข้อตกลงทางวัฒนธรรมไทย เปรู เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอปัญหาภัยแล้งเข้าที่ประชุม
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก   <<-- คลิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก เบื้องต้นคัดเลือก ตัวเมืองเก่า วัดเจ็ดยอดและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว   <<-- คลิก
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและเยี่ยมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา พร้อมยื่น 7 ข้อเสนอแก่รัฐบาล   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงใหม่ปฏิรูปการศึกษา ยื่น 7 ข้อเสนอแก่รัฐบาลผ่าน รองนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ของประเทศ
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ สสจ.แพร่ แนะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 6 กลุ่ม ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่   <<-- คลิก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ แนะนำประชาชนชาวแพร่ที่อยู่ใน 6 กลุ่มเสี่ยง ขอให้ติดต่อเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ฟรีที่โรงพยาบบาลชุมชน หรือที่โรงพยาบาล ใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ จังหวัดแพร่ จัดมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กร บุคคลต้นแบบในการแต่งกายด้วยผ้าไทย   <<-- คลิก
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กร บุคคลต้นแบบในการแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทย
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมรับ ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงใหม่   <<-- คลิก
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมรับ ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงใหม่
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ ทัพนักกีฬาชาวลำปาง หนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จในการเป็นเจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์   <<-- คลิก
จังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาชาวลำปาง จำนวน 20 คน ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬาให้กับจังหวัด ณ ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ การค้าภายในแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า   <<-- คลิก
การค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ สำนักงานเกษตรอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการ สร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน จำนวน 20 โครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร จากการขาดรายได้ในช่วงหน้าแล้   <<-- คลิก
สำนักงานเกษตรอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการ สร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน จำนวน 20 โครงการ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร จากการขาดรายได้ในช่วงหน้าแล้ง
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ อำเภอปายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ที่ โรงเรียนทุ่งโป่งมิตรภาพ ตำบลทุ่งยาว   <<-- คลิก
อำเภอปายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ที่ โรงเรียนทุ่งโป่งมิตรภาพ ตำบลทุ่งยาว
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ เกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 4 พันคน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร ประจำปี 2558   <<-- คลิก
เกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 4 พันคน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร ประจำปี 2558
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จู่โจมเข้าตรวจค้นยาเสพติด ที่เรือนนอนผู้ต้องขังชาย ไม่พบสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด   <<-- คลิก
เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จู่โจมเข้าตรวจค้นยาเสพติด ที่เรือนนอนผู้ต้องขังชาย ไม่พบสิ่งของต้องห้ามแต่อย่างใด
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ จังหวัดแพร่ มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาจังหวัดแพร่ คว้าเหรียญซีเกมส์ ครั้งที่ 28   <<-- คลิก
จังหวัดแพร่ มอบเงินและของรางวัลแก่นักกีฬาชาวจังหวัดแพร่ ตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ชนะเลิศรับรางวัลเงินสด 5 หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ตามกิจกรรมประกวดลดการเผา สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ   <<-- คลิก
จังหวัดน่าน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน มอบรางวัลแก่ตำบลที่ชนะเลิศลดการเผา ตามกิจกรรมประกวดลดการเผา สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ โดยใช้จุดความร้อนวัดค่า ให้แก่ตำบลที่มีการลดจุดเกิดไฟป่ามากที่สุดและผ่านการคัดเลือก จำนวน 13 ตำบล
29 มิ.ย. 2558
-+-+-+ จังหวัดน่าน จัดโครงการปลูกต้นไม้สวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558   <<-- คลิก
จังหวัดน่าน จัดโครงการปลูกต้นไม้สวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงมีพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/