วิทยุ / โทรทัศน์ส่วนกลาง
   รายการวิทยุในสังกัด สปข.3


       
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ งาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อุตสาหกรรมคืนความสุขให้ประชาชน จัดกลางเดือนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่   <<-- คลิก
กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจัดงาน Outlet สินค้าอุตสาหกรรม มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ อุตสาหกรรมคืนความสุขให้ประชาชน กลางเดือนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสินค้าราคาโรงงานมาร่วมจำหน่ายกว่า 400 คูหา
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ สพป.เขต 1 จัดการแข่งขัน กีฬา – กรีฑา ประจำปีการศึกษา 2557 สพป 1 . ลำพูน เกมส์ เยาวชนจากสถานศึกษา ในจังหวัดลำพูน ร่วมการแข่งขัน กีฬา – กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อ ให้เยาวชน   <<-- คลิก
วานนี้ ( 31 กรกฎาคม 2557 ) ที่ สนามกีฬา กลางจังหวัดลำพูน เยาวชนจากสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 ร่วมการแข่งขัน กีฬา – กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 สพป.ลำพูน 1 เกมส์ โดยมีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ จังหวัดลำพูนกำหนดเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตามแนวทางของ คสช.   <<-- คลิก
นายอาณัติ วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ได้กำหนดเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตามแนวทางของ คสช. ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) จังหวัดลำพูน ( หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน )
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จัดการประกวดกลอนและขับร้องเพลงหมู่ สะท้อนความปรองดองของเพื่อร่วมชาติ   <<-- คลิก
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จัดการประกวดกลอนและประกวดขับร้องหมู่ สะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ ชิงเงินรางวัลรวม ๙ หมื่น ๘ พันบาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เตรียม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี   <<-- คลิก
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เตรียม จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี   <<-- คลิก
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการอบรมมารยาทไทย   <<-- คลิก
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดโครงการอบรมมารยาทไทย
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เพื่อการเรียนรู้ นำสู่การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง   <<-- คลิก
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน เพื่อการเรียนรู้ นำสู่การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมโครงการแนวทางติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด หลักสูตรวิทยากรครู ข. สำหรับทีมติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน   <<-- คลิก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมโครงการแนวทางติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด หลักสูตรวิทยากรครู ข. สำหรับทีมติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชน
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ แผนงานสังคมวัฒนธรรม โครงการแม่ฮ่องสอนเมืองสุขภาวะ จัดเวที สมัชชาชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนสู่การจัดการสุขภาวะตนเอง   <<-- คลิก
แผนงานสังคมวัฒนธรรม โครงการแม่ฮ่องสอนเมืองสุขภาวะ จัดเวที สมัชชาชาติพันธุ์ และชนเผ่าพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนสู่การจัดการสุขภาวะตนเอง
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเพลินด้วย รวยแน่ แอ่วแม่ฮ่องสอน ตามกิจกรรมส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนชายแดนที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   <<-- คลิก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเพลินด้วย รวยแน่ แอ่วแม่ฮ่องสอน ตามกิจกรรมส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนชายแดนที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ สวท.เชียงราย เตรียมจัดกิจกรรม Meeting Fanclub รายการ รัฐสภาของเรากับประชาธิปไตยวัยโจ๋   <<-- คลิก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรม Meeting Fanclub รายการ รัฐสภาของเรากับประชาธิปไตยวัยโจ๋ เพื่อพบปะพูดคุยกันระหว่างทีมงานรายการรัฐสภาและแฟนคลับรายการ
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ ชาวบ้านเปียงกอก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและน้ำป่าไหลหลาก..//   <<-- คลิก
อบต.โป่งน้ำร้อน ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพป้องกันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ให้กับโรงเรียน ๔ แห่งในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้านเปียงกอก เพื่อให้ประชาชนและนักเรียนสามารถช่วยตนเองจากภัยพิบัติได้เมื่อเกิดภัย
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ วันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มความสุขให้กับชาวนา จ.ลำพูน ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิต และ ลดต้นทุน การผลิตข้าว ที่ ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน   <<-- คลิก
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จัดงาน " วันศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพิ่มความสุขให้ชาวนา ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว " เพื่อ เพิ่มผลผลิต และ คุณภาพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) นำทีม Water Gang พร้อมด้วย เคน ภูภูมิ เดินหน้ากระตุ้นเยาวชนและคนไทยให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำฯ ณ จังหวัดลำปาง มุ่งสร้างเครือข่ายเยาวชน   <<-- คลิก
เมื่อวานนี้ ( 31 กรกฎาคม 2557 ) ที่ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง นางพรทิพย์ พรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัญจร " โครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำ (Water Gang) และ โรงเรียนต้นแบบในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ ผู้แทนพระองค์ ฯ มูลนิธิเพื่อพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบโล่ผู้ชนะการประกวดประกอบอาหาร และของหวานที่ทำจากข้าวไรซ์เบอรี่ ระดับเขต   <<-- คลิก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมาศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิเพื่อพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบผู้แทนพระองค์ ฯ มอบโล่ผู้ชนะการประกวดประกอบอาหารและของหวานที่ทำจากข้าวไรซ์เบอรี่ ระดับเขต ภายใต้กิจกรรม อิ่มสุข ไรซ์เบอรี่ คุกกิ้ง คอนเทสต์ มีพระประสงค์ที่ให้มูลนิธิฯ ช่วยเหลือการฟื้นฟูอาชีพชาวนา ผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาชีพชาวนา
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระดับประเทศ ประจำปี 2557
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามนโยบาย คสช.   <<-- คลิก
จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเป็นการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้เป็นการชั่วคราว
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ อพวช.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   <<-- คลิก
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยและเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ส.ค. 2557
-+-+-+ น่าน –ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือร้อง ทหารขอพื้นที่ป่าชุมชนคืนให้ช่วยตรวจสอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน และ สปก. ลุกล้ำทับพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้าน   <<-- คลิก
ชาวบ้านรวมตัวยื่นหนังสือร้อง ทหารขอพื้นที่ป่าชุมชนคืนให้ช่วยตรวจสอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดิน และ สปก. ลุกล้ำทับพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้าน หมู่ที 2 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
 
ค้นหาเฉพาะ www.prdnorth.in.th/webcast/